Презентація ми за здоровий спосіб життя: Презентація «Ми за здоровий спосіб життя»

Содержание

Здоровий спосіб життя – що нового ми дізналися за рік 2020 – НАМН України

Профілактика серцево-судинних захворювань класично поділяється на первинну (спрямовану на безсимптомних пацієнтів) та вторинну (призначену для пацієнтів, які вже перенесли серцево-судинну подію), але в даний час ця класифікація вважається не зовсім доцільною, в першу чергу, з огляду на пацієнтів з цукровим діабетом, ожирінням, захворюваннями щитоподібної залози, або ревматичними хворобами. Було запропоновано краще розділити заходи профілактики на „профілактику на рівні популяції” та „індивідуалізовані заходи профілактики у суб’єктів із високим серцево-судинним ризиком”.  При цьому поширення здорового способу життя актуально для обох стратегій.

Куріння та вейпінг

 Використання електронних сигарет (vaping) різко зросло, особливо серед молоді. Більшість дослідник вживання електронних сигарет класифікують, як новий фактор ризику серцево-судинних захворювань.

Перші ствердження, що вейпінг може допомогти кинути курити повністю  не виправдали себе. Перелік токсичних сполук, що містяться в парах електронних сигаретах, дуже великий, але основні агенти ­-­нікотин, пропіленгліколь та гліцерин. Встановлено, що щоденне вживання електронних сигарет пов’язане зі збільшенням захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань та асоційовано з ризиком розвитку пневмоніту. Продемонстровано, що вживання електронних сигарет пов’язане з помітним порушенням функції ендотелію, NO-залежної вазодилатації та збільшенням жорсткості артерій. Встановлено, що пари електронних сигарет підвищують кров’яний тиск та збільшують вироблення супероксиду. Підвищення артеріального тиску зберігається в 3 рази довше після електронних сигарет у порівнянні із звичайними сигаретами. Враховуючи більш високу концентрацію формальдегіду в електронних сигаретах , розраховано що ризик розвитку раку легень може бути у 15 разів більшим у порівняні з звичайними сигаретами.

Таким чином, електронні сигарети є насправді токсичними і рекомендовано ніколи не починати їх використання.

Вживання електронних сигарет не можу бути рекомендоване як засіб для відказу від куріння.

Харчування

Найважливішою стратегією профілактики серцево-судинних захворювань атеросклеротичних генезу, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності та фібриляції передсердь є пропаганда здорового способу життя. Середземноморська дієта вважається однією з найбільш економічно вигідних стратегій профілактики, але ефективність застосування середземноморської дієти залежіть від індивідуальних, генетично детермінованих,  метаболічних реакцій. Ідентифіковано метаболічний профайл, що складається з 67 метаболітів, який може свідчати про чутливість до середземноморської дієти. Використання цього профайла дозволяє виділити групу пацієнтів «нечутливу» до харчування згідно з середземноморською дієтою.

Встановлено асоціацію між типом харчування й ризиком інсульту. При ішемічному інсульті учасники з високим споживанням фруктів та овочів у поєднанні з харчовими волокнами, молоком, йогуртом та сироммали нижчий ризик інсульту відповідно на 13%, 23%, 5%, 9% та 12%. Цікаво, що при геморагічному інсульті більш високий ризик був пов’язаний лише із більшим споживанням яєць , більше ніж 20 г / день.

В залежності від основного захворювання, як дефіцит заліза, так і надлишок його можуть погіршувати перебіг серцево-судинних захворювань. Так, при серцевій недостатності дефіцит заліза асоційовано з поганим прогнозом. В той же час, на моделях тварин і invitro показано, що надлишок заліза погіршує атеросклеротичне пошкодження судини.

Надмірне споживання алкоголю завжди негативно впливає на серцево-судинну систему, включаючи індукцію фібриляції передсердь. Рандомізоване клінічне випробування безперервного вживання алкоголю проти абстиненції у пацієнтів з фібриляцією передсердь продемонструвало зниження частоти аритмії під час 6-місячного спостереження в групі утримання від споживання алкоголю. Як наслідок цього дослідження, з’явилась рекомендація щодо утримання від споживання алкоголю особам, що страждають на фібриляцію передсердь.

Фізична активність

В 2020 році було Європейською асоціацією кардіологів було представлено рекомендації щодо фізичної активності як для профілактики серцево судинних захворювань, так і для можливості участі в професійних видах спорту для осіб, що мають хвороби серцево-судинної системи.

Не викликає сумніву, що фізична активність має дозозалежний ефект на зменшення смертностіяк  від усіх причин та і серцево-судинної. Розширювати фізичну активність слід у молодому віці, оскільки низький рівень кардіореспіраторних тренувань при обстеженні 1 078 685 підлітків чоловічої статі був пов’язанийз ризиком розвитку серцево-судинними порушеннями. Встановлено зменшення ризику фібриляції передсердь та шлуночкових аритмій в осіб, які мають достатній рівень фізичної активності. В дослідження було включено активних осіб, які в середньому проходили більше 10 000 кроків на добу. Їм було обмежено активність до 5000 кроків на добу на 5 днів. Вжне через 5 днів було встановлено зниження дилатації судин у відповідь на фізичне навантаження, індукцію апоптозу клітин ендотелію, підвищення рівня маркерів запалення.

Встановлено, що сидячий спосіб життя сам по собі є окремими незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань. При щотижневій фізичній активності менше 16 МЕТс/год/тиждень, проведення більше 6 годин в сидячому положенні асоційовано з зростанням серцево-судинних подій.

Як висновок, два тренування на тиждень при сидячому способі життя не мають суттєвого впливу на серцево-судинне здоров’я. Необхідна висока щоденна фізична активність.

В рекомендаціях 2020 щодо фізичної активності сформульовані основні принципи фізичного навантаження для пацієнтів з гіпертонічною хворобою, дисліпідемією, цукровим діабетом другого типу.

Особи з гіпертонічною хворобою повинні виконувати  помірно-інтенсивні динамічні аеробні вправи принаймні протягом 30 хв на день, 5 – 7 днів на тиждень (ходьба, біг, їзда на велосипеді, або плавання). Таке втручання асоціюється із середнім зниженням САТ на 7 мм рт.ст. і ДАТ на 5 мм рт.ст. Додаткові силові тренування є дуже ефективним у подальшому зниженні артеріального тиску і рекомендовані 2-3 дні на тиждень.Вплив на артеріальний тиск силових ізометричних навантажень співставний з ефектом аеробних вправ. Слід уникати маньовру Вальсальви, оскільки затримка дихання одночасно з напруженням м’язів сприяє різкому підвищенню артеріального тиску.

При дисліпідемії фізична активність позитивно впливає на ліпідний обмін, зменшуючи рівень тригліцеридів у сироватці крові до 50% та збільшуючи рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності холестерин на 10-5%. Фізичні вправи також можуть знизити рівень холестерину ЛПНЩ до 5% й призвести до здвигу з більш атерогених малих ліпопротеїнів низької щільності до більш великих і менш атерогенних. Ці метаболічні поліпшення можуть бути досягнені при тренуваннях помірної-високої інтенсивності 3,5 – 7 год на тиждень або мінімум 30-60 хв. тренувань на день. У професійних атлетів розширення тренування на будуть мати впливу на показники холестерину, рекомендовано починати фармакологічну терапію. У пацієнтів,які приймають тренування можуть викликати м’язові симптоми, що потребує перерви в тренуваннях.

Ризик розвитку  цукрового діабету другого на 50-80% вищий у людей, які є фізично неактивними порівняно зі своїми активними колегами.Однак фізичні вправи не повністю компенсують ефект ожиріння.

Діабет також самостійно асоціюється з прискоренням зниження м’язової сили. Гіперглікемія, може призвести до зниження рухливості суглобів. Як аеробні, так і анаеробні тренування сприяють тривалій адаптації скелетних м’язів, жирової тканини та печінки та підсилюють чутливість до інсуліну. Цей ефекти починається при відносно неінтенсивних навантаженнях (400 kcal/week). Високо інтенсивні інтервальні тренування мають перевагу над безперервними аеробними.

Модифікація способу життя є основним методів профілактики серцево-судинних подій. Обізнаність як лікарів, так і пацієнтів щодо нових даних по здоровому способу життя підвищує прихильність до рекомендацій і, відповідно, змінює здоров’я нації.

Інформація надана ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України”.

Здоровий і активний спосіб життя має стати якщо не національною ідеєю, то стилем життя – Президент

Президент Володимир Зеленський представив загальнонаціональну програму «Здорова Україна», що спрямована на всі вікові категорії та групи населення і має на меті збільшення тривалості життя українців. Презентація відбулася в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна».

Глава держави наголосив, що питання здоров’я було важливим в усі часи, та у 2020 році, під час пандемії COVID-19, набуло особливого значення. За його словами, з цієї кризи потрібно зробити правильні висновки та вийти сильнішими. Зокрема, не чекаючи нового вірусу, вже зараз слід потурбуватися про власне здоров’я, розвивати медичну систему, щоб мати здорову націю.

«Здоровий і активний спосіб життя має бути в тренді, має стати якщо не національною ідеєю, то принаймні невід’ємною частиною нашої ментальності та стилю життя всього нашого суспільства», – зазначив Президент.

«Ми багато місяців вели масштабну роботу й сьогодні презентуємо перші результати. Ми починаємо загальнонаціональну програму Президента – «Здорова Україна». Вона розроблена багатьма фахівцями, Офісом Президента України спільно з трьома міністерствами: охорони здоров’я, молоді та спорту, освіти та науки, а також за участю багатьох експертів з різних галузей», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, програма спрямована на всі вікові категорії та групи населення, має різні форми й напрямки, які передбачають досягнення головної мети – українці мають жити довше. Адже середня тривалість життя в Україні нині становить 72 роки. За цим показником наша країна посідає 115-те місце у світі. Чисельність населення в Україні зменшується щороку.

«Щоб зрозуміти цю загрозу, достатньо порахувати, скільки нас буде через 10, 20 чи 50 років, якщо не змінити ситуацію кардинально. Ми маємо робити все, щоб українців народжувалося більше, і все, щоб менше українців помирало», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що здоров’я має починатися з дитинства, тому перша складова програми – це модель здорової школи.

«Це вісім компонентів задля зміцнення здоров’я та імунітету учнів з усіх шкіл по всій території нашої країни. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури – цікавих, а отже – популярних у дітей. Це реформа шкільного харчування, яку впроваджує наразі моя дружина Олена. Це нове, водночас корисне та смачне шкільне меню, яке розробив відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко», – розповів Глава держави.

Також ідеться про популяризацію спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-додатки, якими діти та батьки зможуть користуватись під час занять спортом.

«Це та ще багато іншого, починаючи з раннього віку, має зробити здоровий та активний стиль звичкою на все подальше життя дорослої людини», – переконаний Володимир Зеленський.

Інші складові програми Президента «Здорова Україна» стосуються тих, хто давно закінчив школу. Ці компоненти мають на меті зниження кількості передчасних смертей в Україні, 85% яких, за статистикою, спричинені не інфекційними захворюваннями, а хворобами системи кровообігу та онкозахворюваннями, які не були діагностовані вчасно.

«Для осіб, старших за 55 років, будуть запроваджені так звані медичні чекапи – повні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій – кожного року. Рання діагностика захворювань дає змогу державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів, але найголовніше – маючи набагато більше шансів», – зауважив Володимир Зеленський.

Також, за словами Президента, важливою є профілактика захворювань, адже причиною понад 60% передчасних смертей в Україні є, зокрема, інфаркти та інсульти, причиною яких стають різні чинники, серед яких – відсутність фізичної активності, паління, алкоголь і неправильне харчування.

«Спосіб життя третини дорослих українців включає одразу декілька таких чинників ризику. І, на жаль, близько 75% українців не займаються регулярною – будь-якою – фізичною активністю. Це відбувається з різних причин, зокрема й через відсутність доступної спортивної інфраструктури: зручної, сучасної, безкоштовної і – що ще більш важливо – поруч з домом», – зауважив Володимир Зеленський.

Тому, як повідомив Глава держави, третя складова програми передбачає створення «активних парків» і спортивних майданчиків. Вони мають з’явитися в усіх куточках України та стати локаціями здорової країни, мета яких – «спорт для всіх», цікавий і доступний для мільйонів українців.

«Це – можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли тобі зручно разом з нашими олімпійськими чемпіонами, зірками українського спорту, зірками нашого телебачення, кіно та музики разом займатися спортом», – розповів Президент.

Зокрема, на спортивних майданчиках міст з’являться стенди-інструкції «Тренуйся тут», на яких за допомогою смартфона можна буде зчитати QR-код, обрати рівень складності та виконати комплекс фізичних вправ за рекомендаціями віртуального тренера.

«Будь-якого віку, будь-якої статури – ти маєш просто вийти зранку, дійти до парку й трішечки позайматися собою», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент ставить завдання, щоб найближчим часом тисячі «активних парків» і спортивних майданчиків з’явились і у великих містах, і в маленьких селах.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт і телеведучий Олександр Педан продемонстрували спортивні локації, що розташовуватимуться в українських містах, а також розповіли про види спорту, які пропонуватимуть для масових занять. Зокрема це воркаут, легка атлетика, фризбі, ролики, корфбол, флорбол, баскетбол, регбі, бадмінтон тощо. Серед активностей – також заняття для осіб з інвалідністю, зокрема людей на візках.

У межах програми підготовлено 873 майданчики для занять спортом та воркаутом, які незабаром будуть встановлені у парках українських міст.

Крім того, Володимир Зеленський переглянув окремі виступи та ігри команд і сам спробував зіграти у флорбол та бадмінтон.

Обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

№ з/п Навчальний заклад І етап (районний) ІІ етап (обласний) ІІІ етап (всеукраїнський)
Кількість Результати Кількість Результати Кількість Результати
1 Дергачівський НВК «ЗШ-ДЗ» 3 У
2 Дергачівський ліцей №2 12 9 П 2 П Л
3 Дергачівська гімназія №3 11 6 П
4 Малоданилівський ліцей 2 2 П 2 П Л
5 Пересічанська ЗШ 6 4 П 1 Л
6 Солоницівський колегіум №1 2 У
7 Солоницівська ЗШ №2

8 Солоницівська гімназія №3

9 Слатинський НВК 2 1 П
10 Козачолопанська НВК 1 П
11 Вільшанська ЗШ 1 У
12 Подвірський НВК

13 Прудянська ЗШ 1 1 П
14 Черкаськолозівська ЗШ 7 7 П 1 Л
15 Руськолозівська ЗШ 4 2 П 1 Л
16 Великопроходівська ЗШ 1 У
17 Безруківський НВК

18 Токарівський НВК 1 1 П
19 Ветеринарний НВК

20 Цупівська ЗШ 3 3 П
21 Протопопівський НВК 1 1 П
22 Дворічнокутянська ЗШ 1 1 П
23 Полівська ЗШ 2 У
24 Дергачівський НВК №1

25 Солоницівський НВК

26 Дергачівський БДЮТ 4 2 2 2 П

Фон для презентації будьте здорові.

Презентація «здоровий спосіб життя». Перегляд вмісту презентації «4»

Сьогодні ми проводимо класна година з циклу «Здоровий спосіб життя» він пройде в формі дискусії. Вашій увазі буде надано кілька повідомлень по темі. Будьте уважні! Отже, починаємо … Найважливішим елементом здорового способу життя є раціональне харчування«Якби люди їли тільки тоді, коли вони дуже голодні, і якби харчувалися простою чистою і здоровою їжею, то вони і не знали б хвороб і їм легше було б керувати своєю душею і тілом», — так говорив Л.Н. Толстой Принципи раціонального харчування

 • Суворе дотримання ритму прийому їжі.
Відучуватися насичуватися їжею до межі. Їжу треба їсти з увагою і задоволенням, не поспішаючи прожовувати і відчути смак. Підсвідомо роблять благотворний вплив на травлення оформлення страв, сервірування столу. Вживати в їжу сирі рослинні продукти. Збереження та зміцнення здоров’я людини сприяють висока рухова активність і достатнє фізичне навантаження.
 • Неправда, що виходу немає
 • З різного роду нещасть:
 • Серцево-судинних бід
 • І радікулітние напастей.
 • Спасіння від натиску їх
 • У простому і перевіреному засобі:
 • Бігом — на своїх на двох
 • З веселим азартом, як в дитинстві.
 • Бігом — якщо холод і морок,
 • Бігом — якщо бруд під ногами,
 • Бігом — якщо зграя собак
 • Пройде полдістанціі з вами,
 • Бігом — та не спалахне ні в кого
 • Боягузлива фраза: «Ну, вистачить!»
 • Бігом — всупереч їй — бігом,
 • Поки захват не охопить.
 • Восторг від того, що зараз
 • В порядку та м’язи, і нерви.
 • Восторг від сознанья, що в вас
 • Відкрилися великі резерви.
Останнім часом ми часто чуємо слово — гіподинамія. Це недостатня, знижена рухова активність.
 • В Іжевську лікарі взяли під спостереження 1416 школярів. Всі вони були здорові, але половина з них займалася фізкультурою на уроках в школі, а половина, крім того, відвідувала спортивні секції.
 • Обстеження показали, що у займаються додатково спортом фізичний розвиток відбувається більш гармонійно. У них вище життєва ємкість легень, більше м’язова сила.
Загартовування — одна з форм зміцнення здоров’я людини.
 • 1000 років тому великий лікар Стародавнього Сходу Авіценна писав:
 • З гімнастикою дружи,
 • Завжди веселим будь,
 • І проживеш 100 років,
 • А, може бути, і більше.
 • Мікстури, порошки —
 • До здоров’ю помилковий шлях.
 • Природою лікуйся —
 • В саду і чистому полі.
Способів загартовування багато
 • Дуже простий і ефективний спосіб загартовування — це ходіння босоніж. Справа в тому, що підошви наших ніг — дещо незвичний ділянку шкіри нашого тіла. Там розташовані точки — проекції наших внутрішніх органів. Натискаючи на них, можна зняти біль, надати лікувальний вплив на певні органи
Багато радості приносить купання.Через нервові закінчення, які розташовані в шкірі, водні процедури впливають на весь організм людини. Емоційна сфера людиниможе різко коливатися протягом доби, годин і навіть хвилин, в залежності від самих різних приводів.
 • Сонячне світло, місячні відблиски, шум дощу, звернене до вас слово, чиясь швидкоплинна усмішка — все знаходить відгук у нашій свідомості, привертає або відштовхує, викликає радість чи тривогу. Уміння володіти собою залежить не тільки від емоційної сфери людини, а й від індивідуального рівня вихованості і вольових якостей людини.
Хороша людина перш за все бачить в людях хороше, а поганий — тільки погане
 • Ось найважливіші норми моральності, які прагнув передати своїм учням Василь Олександрович Сухомлинський: «Ви живете серед людей. Кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання відбивається на людях. Знайте, що існує межа між тим, що вам хочеться, і тим, що можна. Ваші бажання — це радості або смутку ваших близьких. Перевіряйте свої вчинки свідомістю: чи не завдаєте ви зла, неприємностей людям. Робіть так, щоб людям, які вас оточують, було добре. »
Чималу роль в збереженні здоров’я відіграє боротьба з шкідливими звичками: палінням і алкоголем
 • Є такий анекдот. Продавець тютюну розхвалює на ярмарку свій товар: «Купуйте тютюн, прекрасний тютюн! Мій тютюн не простий, а з секретом. Від мого тютюну старим не будеш, собака не вкусить, злодій в будинок не залізе.
 • Один хлопець купив трохи тютюну і почав розпитувати продавця:
 • -А чому старий не буду?
 • -А тому що до старості НЕ доживеш.
 • А чому собака не вкусить?
 • -Так з палицею адже будеш ходити.
 • — А чому злодій в будинок не залізе?
 • — Тому що всю ніч будеш кашляти. »
 • Запам’ятайте:
 • Хто курить тютюн — той сам собі ворог.
 • Тютюн розуму не товариш.
 • Курець — сам собі могильник.
Вживання алкоголю — це теж шкідлива звичка організму. Недарма кажуть: «потягнеш за горілкою — буде життя короткої»
 • Пияцтво веде за собою 6 зол: бідність, розбрат, хвороба, втрату репутації, ганьба і ослаблення розумової активності.
 • Алкоголь вимагає собі в жертву не тільки дорослих людей, але і їх майбутнє.
 • Наприклад на горищі сараю, де потайки гнали самогон, лежали 160 курячих яєць для подальшої інкубації. Яке ж було здивування господарів, коли з яєць вилупилося лише 78 курчат. 40 з них незабаром загинули, а 25 виявилися виродками. Зародки отруїлися парами спирту і ефірних масел.
 • Все це відноситься і до людини. У тих, хто п’є сім’ях 38% дітей виявляються недорозвиненими і хворими. У 2 рази частіше діти народжуються мертвими. Алкоголь вкорочує життя в середньому на 17 років.
Отже, підіб’ємо підсумок нашої розмови, вирішивши маленький кросворд.
 • Наш класний годину супроводжували віршовані рядки великого лікаря Стародавнього Сходу. Його ім’я…
 • Ранкова процедура.
 • Необхідна якість характеру людини
 • Рідина, що надає негативний вплив на всі життєво важливі органи і системи.
 • «Крижана вода корисна для тіла і розуму», — так говорив російський полководець . ..
 • Автор байки «Заєць у хмелі».
 • Назвіть прізвище всесвітньо відомого російського фізіолога.
 • Прізвище француза, який завіз насіння тютюну з Португалії.
 • Необхідна умова економії часу.
 • Що міститься в цьому фрукті пектин видаляє з організму все шкідливе для нього, містить велику кількість заліза.
По вертикалі ми отримуємо ще одну назву шкідливої \u200b\u200bзвички. Про неї ми поговоримо іншим разом. Дякую за увагу!

слайд 1

Здоровий спосіб життя
Виконала учениця 5 «б» Суркова Аня Під керівництвом вчителя фізичної культури Половникова Ірини Вікторівни

слайд 2

Мета і завдання: — познайомитися з поняттям «Здоровий спосіб життя»; — сприяти вихованню звичок і потреби в здоровому способі життя; — прищепити навички управління своїм здоров’ям; — сформувати активну позицію в збереженні і зміцненні свого здоров’я; — виховання соціально значущої особистості.

слайд 3

Мало хто з нас в метушні днів, в шаленому потоці нинішнього часу думає про своє здоров’я. Лише коли валить з ніг хвороба або приходить старість, ми починаємо думати про безтурботно прожиті роки. Що ж таке здоровий спосіб життя? Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) — спосіб життя окремої людини з метою профілактики хвороб і зміцнення здоров’я.

слайд 4

Здоровий спосіб життя — спосіб життя людини, спрямований на профілактику хвороб і зміцнення здоров’я. Представники філософсько-соціологічного напряму розглядають Здоровий Спосіб Життя як глобальну соціальну проблему, складову частину життя суспільства в цілому.

слайд 5

Що входить в поняття — зож? 1.Правільное харчування і здоровий сон. 2.Фізіческая активність. 3.Отказ від шкідливих звичок.

слайд 6

Правильне харчування Найважливіше для здоров’я людини — це те, чим він харчується. А харчується він, скажімо, не завжди корисними продуктами. Наприклад, зараз у вільному продажі є цілий ряд продуктів, несприятливо впливають на здоровий спосіб життя. У цей «ряд» входять продукти швидкого приготування, продукти оброблені індустріально. Всі вони містять шкідливі речовини в своєму складі, негативно впливають на організм людини. Отже, не варто харчуватися, чим попало, і коли попало. Вирішили вести здоровий спосіб життя — отже, треба дотримуватися режиму харчування. Правильне харчування і дієта — це запорука вашого майбутнього здоров’я і довголіття.

слайд 7

Принципи раціонального харчування: Суворе дотримання ритму прийому їжі. Відучуватися насичуватися їжею до межі. Їжу треба їсти з увагою і задоволенням, не поспішаючи прожовувати і відчувати смак. Підсвідомо роблять благотворний вплив на травлення оформлення страв, сервірування столу. Вживати в їжу сирі рослинні продукти.

слайд 8

Сон Для здоров’я людини важливий його сон. Не дарма на Русі говорили, «спить богатирським сном». Тому і богатирським, що спить здорова людина. Сон важливий для організму, також як і правильне харчування, як, наприклад, загартовування організму. Від того скільки людина спить, залежить його нервова система. Для хорошого сну варто підготувати спальну кімнату: провітрити, прибрати зайве освітлення, зайві шуми, наприклад музику. І природно, щоб краще спати, потрібно дотримуватися розпорядку дня, з якого повинні виключити всякого роду негативні емоції.

слайд 9

Спорт Фізкультура — ось ще один фактор, який грає важливу роль в підтримці здорового способу життя. Адже кожна людина хоче подовше прожити своє життя, більше встигнути зробити в ній щось корисне для суспільства, для себе, для своїх рідних і близьких. Але, щоб все це встигнути зробити, потрібно не тільки довше прожити, але ще й не постаріти завчасно. Для цього у людини є фізичний стан. А для підтримки тонусу організму варто було б займатися фізкультурою. Заняття різного виду фізичними вправами допоможе людині не тільки зустріти гідну старість, а й залишитися в хорошій формі.

слайд 10

Режим, одна з головних складових здорового способу життя Режим дня — це правильний розподіл часу, на основні життєві потреби людини.

слайд 11

РЕКОМЕНДАЦІЇ -пріучі себе прокидатися і вставати щодня в один і той же час; -виконуємо кожен день ранкову зарядку; — стеж за чистотою тіла, волосся, нігтів і порожниною рота; — старайся є в один і той же час.

слайд 12

Загартовування. Загартовування — одна з форм зміцнення здоров’я людини. 1000 років тому великий лікар Стародавнього Сходу Авіценна писав: З гімнастикою дружи, Завжди веселим будь, І проживеш 100 років, А, може бути, і більше. Мікстури, порошки — До здоров’ю помилковий шлях. Природою лікуйся — В саду і чистому полі.

слайд 13

Способів загартовування багато. Дуже простий і ефективний спосіб загартовування — це ходіння босоніж. Справа в тому, що підошви наших ніг — дещо незвичний ділянку шкіри нашого тіла. Там розташовані точки — проекції наших внутрішніх органів. Натискаючи на них, можна зняти біль, надати лікувальний вплив на певні органи

слайд 14

слайд 15

слайд 16

Відмова від шкідливих звичок. Шкідливі звички — це сформовані способи деструктивного (саморуйнуючої) поведінки, здійснення якого в певних ситуаціях набуває характеру потреби. Шкідливі звички можуть: складатися стихійно бути побічним продуктом спрямованого виховання і навчання переростати в стійкі риси характеру Купувати риси автоматизму бути соціально зумовленими

слайд 17

Правила здорового способу життя.
Займатися фізкультурою 3-5 разів на тиждень, не перенапружуючись інтенсивними навантаженнями. Обов’язково знайти саме для себе спосіб рухової активності. Чи не переїдати і не голодувати. Харчуватися 4-5 разів на день, вживаючи в їжу необхідне для зростаючого організму кількість білків, вітамінів і мінеральних речовин, обмежуючи себе в жирах і солодкому. Чи не перевтомлюватися розумовою працею. Намагайся отримувати задоволення від навчання. А у вільний час займайся творчістю. Доброзичливо стався до людей. Знай і дотримуйся правил спілкування. Виробити з урахуванням своїх індивідуальних особливостей характеру і організму спосіб відходу до сну, що дозволяє швидко заснути і відновити свої сили. Займайся щоденним загартовуванням організму і вибери для себе способи, які не тільки допомагають перемогти простуду, але і приносять задоволення. Вчися не піддаватися, коли тобі запропонують спробувати сигарету або спиртне. Рости здоровим!

Опис слайда:

Види наркотиків Препарати конопель. Конопля росте в регіонах з помірно теплим кліматом. Чим південніше вирощено рослина, тим більший наркотичний ефект викликає виготовлений з нього наркотик. Діючі речовини — канабіноїди. Вплив — зміна свідомості. У приміщенні надовго залишається характерний запах паленої трави. Зберігає цей запах і одяг. Найпоширеніші препарати конопель: марихуана, гашиш та ін. Ознаки вживання препаратів коноплі — ейфорія, почуття безтурботності; нестриманість, підвищена балакучість; стан сильного голоду і спраги, почервоніння очей; при невеликій дозі — розслабленість, загострене сприйняття кольору, звуків, підвищена чутливість до світла через сильно розширених зіниць; при великій дозі — загальмованість, млявість, плутана мова у одних, агресивність, з невмотивованими діями у інших; нестримна веселість, порушення координації рухів, сприйняття розмірів предметів і їх просторових відносин, галюцинації, безпідставні страхи і паніка. Наслідки вживання — плутанина в думках, розчарованість, депресія і відчуття ізольованості; порушення координації руху, пам’яті і розумових здібностей; уповільнене статевий розвиток і дозрівання; при прийомі великої дози наркотику можуть виникнути галюцинації та параноя; формування психічної залежності, коли куріння не приносить задоволення, але стає необхідним; провокація одночасного вживання алкоголю і переходу до більш важких наркотиків; бронхіт, рак легенів. Амфетаміни — наркотики, що володіють психостимулирующим, «збудливим» дією. До цієї групи належать синтетичні речовини, що містять сполуки амфетаміну. У більшості випадків вводяться внутрішньовенно. Ці наркотики отримують з лікарських препаратів, що містять ефедрин. У природі ефедрин міститься в рослині «ефедра». Дія наркотику триває 2-12 годин. Формується психічна та фізична залежність. Тривале вживання вимагає постійного збільшення дози наркотику. Загострюються запальність, злостивість, агресивність. Згодом з’являється необгрунтована тривожність і підозрілість. Можливі спроби суїциду. Амфетамінового наркоманія має характер «запойной» або «сесійного» — періоди вживання наркотику змінюються «холодними» періодами, тривалість яких з часом скорочується. Найпоширеніші види амфетамінів: ефедрон, первітин, ефедрин та ін. Наслідки вживання амфетамінів — запаморочення, головний біль, погіршення зору і сильне потовиділення; інфаркти, інсульти; нервове виснаження; серйозних змін психіки і незворотні зміни головного мозку; ураження серцево-судинної системи і всіх внутрішніх органів; ураження печінки через низьку якість наркотиків — в них залишається йод, марганцівка і червоний фосфор, які використовуються при приготуванні наркотику; ризик зараження ВІЛ-інфекцією та гепатитами через використання загальних шприців; сильне зниження імунітету, небезпека передозування з важкими наслідками, аж до смерті. Кокаїн — психостимулятор рослинного походження, що отримується з листя рослини коки. Звикання розвивається непомітно, але стійко. Кокаїн виморожуємо область від очей до грудей — тіло стає нечутливим. Різниться на кокаїн і крек. Ознаки вживання — викликає коротке, але інтенсивне відчуття ейфорії і підвищення працездатності; стимулює центральну нервову систему; прискорений пульс, дихання, підвищення кров’яного тиску, пітливість; розширення зіниць, відсутність апетиту; зайва активність, збудженість, відчуття тривоги, безсоння. Наслідки вживання — аритмія, кровотечі та інші пошкодження носової порожнини; руйнування слизової і втрата нюху, смаку; глухота; параноїдальні психози, галюцинації, агресивність; смерть в результаті порушення серцевої діяльності (інфаркт міокарда) або зупинки дихання. Назад ЗОШ-ГЕН. Твоя життя-твій вибір. ЗОШ-ГЕН. Твоя життя-твій вибір.

1 слайд

ГБОУ СПО «Волгоградський медичний коледж» На тему: Здоровий спосіб життя. Роботу виконала: Студентка групи Л-911 Бахтєєва Юлія. Роботу перевірив: Викладач Чернишова А. І.

2 слайд

Здоровий спосіб життя -образ життя людини, спрямований на профілактику хвороб і зміцнення здоров’я.

3 слайд

Елементи здорового способу життя: виховання з раннього дитинства здорових звичок і навичок; навколишнє середовище: безпечна і сприятлива для проживання, знання про вплив несприятливих факторів навколишнього середовища на здоров’я; відмова від куріння, вживання наркотиків, вживання алкоголю. здорове харчування: помірне, відповідне фізіологічним особливостям конкретної людини, інформованість про якість вживаних продуктів; руху: фізично активне життя, включаючи спеціальні фізичні вправи, з урахуванням вікових та фізіологічних особливостей; особиста і суспільна гігієна: сукупність гігієнічних правил, дотримання і виконання яких сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, володіння навичками першої допомоги.

4 слайд

5 слайд

10 порад ЗСЖ: 1 рада: розгадуючи кросворди, вивчаючи іноземні мови, виробляючи підрахунки в розумі, ми тренуємо головний мозок. Таким чином, сповільнюється процес вікової деградації розумових здібностей; активізується робота серця, системи кровообігу і обмін речовин. 2 рада: робота — важливий елемент здорового способу життя. Знайди роботу, яка буде вам в радість. Як стверджують вчені, це допоможе виглядати молодше. 3 порада: не їжте занадто багато. Замість звичних 2.500 калорій обходитесь 1.500. Це сприяє підтримці активності клітин, їх розвантаження. Також не слід впадати в крайнощі та є занадто мало. 4 рада: майте на все свою думку. Усвідомлена життя допоможе якомога рідше впадати в депресію і бути пригніченим.

6 слайд

5 рада: меню повинне відповідати віку. Печінка і горіхи допоможуть 30-річним жінкам уповільнити появу перших зморшок. Що міститься в нирках і сирі селен, корисний чоловікам після 40 років, він сприяє розрядці стресу. Після 50 років необхідний магній, який тримає у формі серце і корисний для кісток кальцій, а риба допоможе захистити серце і кровоносні судини. 6 рада: довше зберегти молодість допоможуть любов і ніжність, тому знайдіть собі пару. Зміцненню імунної системи сприяє гормон щастя (ендорфін), який виробляється в організм, коли людина закохана. 7 рада: спати краще в прохолодній кімнаті (при температурі 17-18 градусів), це сприяє збереженню молодості. Справа в тому, що і від температури навколишнього середовища залежать обмін речовин в організмі й прояв вікових особливостей.

7 слайд

8 порада: частіше рухайтеся. Вченими доведено, що навіть вісім хвилин занять спортом у день продовжують життя. 9 рада: періодично балуйте себе. Незважаючи на рекомендації, щодо здорового способу життя, іноді дозволяйте собі смачненьке. 10 порада: не завжди придушуйте в собі гнів. Різних захворювань, навіть злоякісних пухлин, більш схильні люди, які постійно лають самого себе, замість того, щоб розповісти, що їх засмучує, а іноді і посперечатися.

8 слайд

Бути здоровим — це модно! Дружно, весело, задерикувато Ставайте на зарядку. Організму — підзарядка!

9 слайд

10 слайд

Ведучи здоровий спосіб життя, ми можемо відмінно себе почувати, незважаючи на безліч негативних факторів: стресові ситуації, погану екологію, важкий графік роботи. Здоровий спосіб життя — це гарант успішності, відмінного настрою, а головне, довголіття! Здорове харчування — це запорука правильної роботи всіх систем нашого організму. Від збалансованої їжі і входять в раціон вітамінів і мікроелементів залежить головне — наше здоров’я в цілому! При неправильному або неповноцінному харчуванні ми ризикуємо придбати ряд хронічних захворювань. Здоровий спосіб життя Здорове харчування

11 слайд

Що може бути важливіше, ніж жіноче і чоловіче здоров’я? Від цього фактора залежить сімейне благополуччя і продовження роду. Багато жінок мріють почути на свою адресу заповітне слово «мама», а чоловіки мріють подарувати їм тих, хто скаже ці ласкаві слова. Ось уже багато століть спорт став практично синонімом слову здоров’я. І це істина в усіх інстанціях! Займаючись спортом з певною періодичністю, можна добитися відмінних успіхів — гарного самопочуття, підвищеної працездатності, краси і уваги оточуючих людей. Жіноче і Чоловіче здоров’я Спорт і здоров’я

Поганий стан здоров’я людини призводить до стресів, викликає поганий настрій, почуття втоми і навіть створює проблеми з самооцінкою. «Здоровий спосіб життя» — це та тема для презентацій, яка повинна постійно бути присутнім на класних годинах в будь-якому класі. Змінюється зміст слайдів і доступність матеріалу, але суть заходів залишається одна: людина повинна вибрати здорове життя і краще ніж він про власне здоров’я ніхто не подбає.

Ви перебуваєте в розділі, де кожна презентація, тема якої «Здоровий спосіб життя», — це джерело корисного матеріалу і мудрих порад. Учитель і класний керівник, постійно спілкуючись з дітьми, може акцентувати увагу підлітків на формуванні звичок, які зроблять його здоровішим. Слова педагога переконливі, але про них швидко забувають. Приклад дорослого зобов’язує наслідувати, але мало хто його дотримуються. А спробуйте безкоштовно скачати готову презентацію на тему «Здоровий спосіб життя» і школярі почують, повірять і захочуть обов’язково скористатися порадами.

Найчастіше люди замислюються про своє здоров’я, коли буває вже надто пізно. Важко врятувати наркомана, який стоїть над прірвою. Навряд чи вдасться продовжити життя пацієнтові онкологічного відділення, що має рак легенів. Але ж цих бід, як і багатьох інших, можна було б уникнути, якби з дитинства велася з дитиною відповідна робота по формуванню здорових звичок. Завантажити готову презентацію Powerpoint на тему здоровий спосіб життя треба для першокласників уже в вересні. Нехай вони відчують власну відповідальність за здоров’я, якщо вже стали великими і вважаються учнями.

Коли дитина стає старше, міняти його звички буде важче. Але навіть якщо час згаяно, постарайтеся донести да нього істини, може бути в цьому допоможе презентація Powerpoint на тему здоровий спосіб життя з торрент, яку можна завантажити теж безкоштовно і без реєстрації.

Про здоровий спосіб життя та як зберегти своє здоров»я :: ЕЛЕКТРОННА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Ніхто не хоче хворіти. Адже хвороба — це, як мінімум, клопоти й витрати. Ви не тільки погано почуваєтесь, але й не можете працювати або вчитись, заробляти гроші чи дбати про свою сім’ю. Можливо, комусь навіть треба за вами доглядати, а вам — платити чималі гроші за медикаменти й лікування.

Недарма кажуть: профілактика краща за лікування. Хоча деяких хвороб не уникнути, ви можете багато зробити для того, щоб сповільнити розвиток захворювання чи взагалі йому запобігти. Кілька порад котрі допомагають поліпшити здоров’я.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ ГІГІЄНИ

Один з найефективніших способів уникнути хвороб і запобігти їх поширенню — це мити руки. Дуже легко підхопити інфекційну недугу, якщо просто потерти ніс або очі руками, на яких є збудники інфекції. Тож найкращий захист від інфекції — це регулярне миття рук. Миючи руки, можна запобігти поширенню навіть смертельної лихоманки Ебола.

У деяких випадках, щоб не захворіти і не заразити інших, мити руки вкрай важливо. Ось коли це слід робити:

•Після того як повернулись з вулиці.

•Після користування туалетом.

•Після того як ви поміняли дитині пелюшки або допомогли їй сходити в туалет.

•До і після обробки рани чи порізу.

•До і після контакту з хворим.

•Перед тим як готувати, подавати на стіл та споживати їжу.

•Після чхання, кашляння та сякання носа.

•Після контакту з тваринами чи їхнім послідом.

•Після контакту зі сміттям.

Переконайтесь у тому, що ви миєте руки належно. Як показують дослідження, багато людей після користування громадським туалетом не миють рук або миють їх неправильно. Як треба мити руки?

►Намочіть руки у чистій проточній воді та намильте їх.

►Потріть руки, щоб утворилася мильна піна. Не забудьте помити нігті, великі пальці, тильні боки рук та ділянки між пальцями.

►Тріть руки принаймні 20 секунд.

►Сполосніть руки в чистій проточній воді.

►Витріть руки чистим рушником або паперовою серветкою.

Ці заходи, хоча й прості, можуть відвернути хворобу і зберегти життя.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ТИМ, ЩО ЇСТЕ

Хороше здоров’я неможливе без здорового і збалансованого харчування. Поміркуйте, чи не варто вам обмежити споживання солі, жирів і цукру та зменшити порції їжі. Урізноманітніть свій раціон і включіть у нього фрукти та овочі. Купуйте крупи, пластівці, хліб та макарони, виготовлені з цільного зерна. Вони містять більше поживних речовин та клітковини, ніж продукти зі шліфованого зерна. Якщо говорити про білки, споживайте невеликі порції нежирного м’яса. Намагайтесь кілька разів на тиждень їсти рибу. У деяких країнах можна також знайти продукти рослинного походження, багаті на білки.

Якщо споживати надто багато цукру і твердих жирів, то можна набрати зайвої ваги. Щоб цього не сталося, пийте воду замість солодких напоїв. Замініть калорійні десерти фруктами. Обмежте споживання твердих жирів, яких багато у ковбасі, м’ясі, маслі, сирі, тортах та печиві. Коли готуєте їжу, замість твердих жирів використовуйте олії, які є більш корисними.

Високий вміст солі у їжі може піднімати кров’яний тиск до небезпечного рівня, адже сіль містить натрій. Якщо у вас проблеми з тиском, то, купуючи продукти, перевіряйте вміст натрію (його вказують на упаковці). Щоб додати страві смаку, замініть сіль іншими спеціями.

Окрім того, що ви їсте, важливе і те, скільки ви їсте. Не їжте після того, як ви відчули ситість.

Велику загрозу для здоров’я становлять харчові отруєння. Будь-яка їжа може стати отрутою, якщо її неправильно готувати або зберігати. За даними ВООЗ, щороку мільйони людей захворюють через споживання небезпечних харчових продуктів. У більшості випадків хвороба минає без серйозних наслідків, але для декого отруєння закінчується смертю. Як звести до мінімуму ризик отруєння?

Ретельно мийте овочі перед приготуванням, адже їх можуть вирощувати на землі, удобреній гноєм.

Перш ніж щось готувати, мийте гарячою водою з милом руки, посуд, робочі поверхні, кухонні дошки та інше приладдя.

Аби уникнути передачі інфекції, ніколи не кладіть їжу на поверхню чи тарілку, на яких перед тим лежали сирі яйця, м’ясо чи риба. Спочатку помийте цю поверхню або тарілку.

Готуйте їжу при належній температурі. Їжу, котра швидко псується, якнайскоріше ставте у холодильник, якщо не плануєте споживати її найближчим часом.

Викидайте харчі, які швидко псуються, якщо вони стояли більше двох годин при кімнатній температурі або більше години при температурі понад 32 градуси за Цельсієм.

БУДЬТЕ ФІЗИЧНО АКТИВНИМИ

Щоб добре почуватись, усім нам, незалежно від віку, слід бути фізично активними. Сьогодні багато людей мало рухається. Чому фізичні вправи такі важливі?

Фізична активність допоможе Вам:

♦Мати хороший сон.

♦Зберігати рухливість.

♦Не втрачати міцності кісток та м’язів.

♦Схуднути або підтримувати нормальну вагу.

♦Зменшити ймовірність депресії.

♦Знизити ризик передчасної смерті.

Якщо ж ви ведете малорухливий спосіб життя, то у вас збільшується ризик: серцевих хвороб, діабету другого типу, високого кров’яного тиску, високого рівня холестерину, інсульту.

Перш ніж зайнятись якимсь видом фізичної активності, візьміть до уваги свій вік та стан здоров’я. Не завадило б порадитись з лікарем. На думку багатьох фахівців, діти і підлітки повинні займатись помірними чи інтенсивними вправами принаймні 60 хвилин щодня. Дорослим слід щотижня займатись дві з половиною години помірними вправами або ж 75 хвилин інтенсивними вправами.

Оберіть заняття, котре приносить вам задоволення. Це може бути баскетбол, теніс, футбол, швидка ходьба, їзда на велосипеді, садівництво, рубання дров, плавання, веслування, біг чи будь-яке інше аеробне навантаження. Як визначити, які вправи є помірними, а які — інтенсивними? Зазвичай під час виконання помірних вправ людина пітніє, а під час виконання інтенсивних вправ їй важко вести розмову.

ЗАБЕЗПЕЧТЕ СЕБЕ ХОРОШИМ СНОМ

Потреба у сні в різних людей неоднакова. Більшість новонароджених сплять 16—18 годин на день; діти, які починають ходити,— близько 14 годин, а дошкільнята — коло 11—12. Діти молодшого шкільного віку потребують принаймні 10 годин сну, підлітки — приблизно 9—10 годин, а дорослі — від 7 до 8 годин.

Не варто нехтувати належним нічним відпочинком. Повноцінний сон важливий для:

→ Росту і розвитку дітей та підлітків.

→ Здатності вчитися і запам’ятовувати нову інформацію.

→ Належного гормонального балансу, який впливає на обмін речовин і вагу.

→ Здоров’я серцево-судинної системи.

→ Запобігання хворобам.

Брак сну вважається одним з чинників, які призводять до ожиріння, депресії, хвороб серця, діабету і нещасних випадків. З огляду на це було б мудро приділяти сну достатньо часу.

А як вам бути, коли бачите, що у вас проблеми зі сном?

⇔ Старайтесь лягати спати і вставати у той самий час.

⇔ Подбайте, щоб у вашій спальні було тихо, темно й затишно. У ній не має бути ані надто гаряче, ані надто холодно.

⇔ Коли ви у ліжку, не дивіться телевізор і не користуйтесь електронними пристроями.

⇔ Подбайте, щоб ваше ліжко було максимально зручним.

⇔ Не споживайте перед сном калорійної їжі, кофеїну та алкоголю.

⇔ Якщо ви дотримуєтесь усіх цих порад, але й далі страждаєте від безсоння чи маєте інші розлади сну, як-от надмірну сонливість удень чи проблеми з диханням під час сну, то варто звернутись до досвідченого спеціаліста.

ВІДМОВТЕСЬ ВІД АЛКОГОЛЮ, ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА НАРКОТИКІВ

Щодня в світі тисячі людей хворіють та помирають через паління, алкоголь, наркотики. Та, незважаючи на це, одночасно інші тисячі людей починають палити, пробувати алкоголь чи наркотики. Якщо проаналізувати, що спонукає молодь призвичаїтись до шкідливих звичок, то виявляється, що на всій землі, у всіх країнах ці мотиви майже однакові. Лише стаючи дорослими, всі розуміють, що хвороби «набувають» в молодому віці, а до літнього віку люди пожинають плоди байдужого ставлення до свого організму.

Вживання алкоголю та паління тютюну прискорює процес старіння організму, збільшує ризик захворювань. Чому ж ми бездумно втрачаємо роки життя? Адже в Японії, США, Іспанії люди живуть в середньому 80 років, а в Україні – 67 років.

Звичайно, люди не народжуються з потребою паління чи вживання алкоголю, та варто до цього звикнути і все життя перевернеться. Не засмучує, наприклад, затятих курців ствердження, що в одній цигарці міститься близько вісімдесяти канцерогенів (речовин, що спричиняють ракові захворювання) чи той факт, що у результаті одного сильного сп’яніння гине до 20 тисяч клітин головного мозку.

Куріння – це шкідлива звичка, виникнення якої пов’язане з тим, що наявний у тютюну нікотин збуджує центральну нервову систему. Він є дуже отруйною речовиною, і при перших спробах курити, спостерігаються різні хворобливі явища: нудота, запаморочення свідомості, блювання, перебої в серці, спазми в горлі, стравоході, шлунку, а також збудженість, яка переходить в отупіння аж до непритомності. Такі реакції з’являються в кожної здорової людини, а коли організм звикає до нікотину, токсичні явища слабшають і людина відчуває тільки приємну збудливу дію тютюну. Але такий стан є обманним, тому, що речовини тютюнового диму небезпечні для здоров’я. Тютюновий дим містить велику кількість таких шкідливих речовин як: нікотин, чадний газ, синильну кислоту, аміак, формальдегід та інші.

Також несумісний з палінням і спорт. Куріння значно обмежує фізичні можливості людини, так як значні фізичні навантаження при тренуваннях і змаганнях, збільшують вагу тіла, робота серцевого м’язу у спортсмена — курця послаблюється. Нікотин знижує фізичну силу й гостроту м’язового відчуття, погіршує координацію рухів, зменшується їх точність, швидкість і особливо витривалість.

Куріння порушує нормальний режим праці та відпочинку, особливо в дітей, не тільки дією нікотину на центральну нервову систему, а й тим, що бажання курити може з’явитись під час занять і увага учня повністю переключається на думку про цигарку. Куріння знижує ефективність заучування, зменшує точність обчислювальних операцій, обсяг пам’яті. Учні курці не відпочивають на перерві, як решта, а відразу ж після уроку біжать до туалету і в хмарах тютюнового диму й різноманітних випаровувань проводять перерву. Спільна дія нікотину, отруйного тютюнового диму, окису вуглецю (чадного газу) спричиняє головний біль, дратливість, знижує працездатність. Учень приходить на наступний урок не у робочому стані.  

Алкоголь – давно помічено, що люди, які мають згубну звичку до спиртного, частіше за інших хворіють на різні застудні хвороби органів дихання, тому, що алкоголь ослаблює опірність організму. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Дуже поширена думка про корисність алкоголю як засобу, який підвищує апетит. Дійсно після вживання спиртних напоїв збільшується виділення шлункового соку, і в більшості випадків покращується апетит. Проте, це може спостерігатися тільки спочатку, поки організм не перевантажений алкогольною отрутою. Системне вживання алкоголю призводить до того, що шлунковий сік, стимульований алкоголем, він подразнює слизову оболонку шлунка і призводить до гастриту. Водночас з розвитком гастриту, порушується функція підшлункової залози, що призводить до панкреатиту. Також зловживання алкоголем призводить до виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, до цирозу печінки та інших захворювань.

Вживання і зловживання алкогольними напоями особливо небезпечне в дитячому, підлітковому віці, коли ще не завершилося формування організму, у цей період у печінці відсутній спеціальний фермент – алкоголь – дрідногеназа, який розщеплює етиловий спирт на прості нетоксичні сполуки. Ось чому вживання дитиною навіть незначної кількості алкоголю може призвести до дуже небезпечних наслідків.Таким чином, основна небезпеки вживання і зловживання спиртними напоями, особливо у підлітковому та юнацькому віці, полягає у виникненні алкогольної залежності, яка поступово переходить у тяжкі захворювання – алкоголізм і проявляється у необоротному ураження всіх органів і систем. 

Наркоманія – як відомо, першою справою наркоманія відбивається на здоров’ї. Головним захворюванням наркоманів є «хвороба брудних шприців» – СНІД. Так само у наркоманів зі стажем спостерігається зараження крові і хвороби судин. Найбільш страшні захворювання мозку, серця і печінки. Призводить до повної деградації особистості. 

 

Презентація на педагогічну раду «»Заходи щодо зміцнення психологічного стану здоров`я учнів»

Виступ практичного психолога комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» Запорізької обласної ради Т.І.Гольцевої

на педраді

  Заходи щодо зміцнення психологічного стану здоров ` я учнів

 

Народна мудрість стверджує: щоб виростити Людину, треба давати їй чотири уроки на день протягом десяти років.

Ось ці уроки: Здоров’я, Любов, Мудрість і Праця. Стимулювання здорового способу життя педагогів і вихованців – основний, стрижневий напрямок виховного процесу.

Щоб зробити дитину розумною і розважливою, зробіть її міцною і здоровою ”

Жан Жак Руссо

Актуальність теми:

 • Все зростаюча інтенсифікація навчального процесу, використання нових форм і технологій навчання, більш ранній початок систематичної освіти призводять до зростання кількості дітей, не здатних без особливої напруги адаптуватися до навчальних навантажень.

Метою моєї діяльності є сприяння збереженню та зміцненню психічного здоров’я учнів школи.

Ця робота здійснюється в ході психологічного супроводу навчально-виховного процесу і включає в себе:

 • психологічну діагностику,
 • розвивальну діяльність,
 • просвітнецько-профілактичну

роботу,

 • консультування.

Завдання загальноосвітніх установ, крім виконання своїх прямих педагогічних напрямків, сприяти охороні і зміцненню здоров’я учнів, причому не тільки фізичного, а і психічного.

Таким чином, із метою своєчасного виявлення нервово-психічних порушень у молодших школярів і зміцнення психічного здоров’я необхідно:

 • визначити психофізіологічний профіль дитини;
 • врахувати індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • забезпечити індивідуально-диференційований підхід до особистості;
 • об’єднати зусилля педагогів, психологів, медиків і батьків при проведенні корекції. 

Основні завдання діяльності психологічної служби:

 • підвищення якості забезпечення доступності послуг у сфері психології, спрямованих на збереження і зміцнення здоров я дитини;
 • підвищення адаптивних можливостей дітей;
 • оптимізація психічного здоров’я в процесі навчальної діяльності;
 • формування основ забезпечення здоров’я й довголіття молодого покоління

Напрямки роботи

Профорієнтаційна

Робота

Моніторинг

тривожності

уч.5-9 класів

Моніторинг

агресивності

уч.5-9 класів

Адаптації 1-х,

5-х класів

Робота з дітьми

групи «ризику»

Етапи роботи психолога щодо збереження та зміцнення психічного здоров’я учнів

робота зі

старшокласниками

робота

з підлітками

робота з учнями

початкової школи

робота з майбутніми

першокласниками

Дослідження науковців України та Росії свідчать, що від 20% до 56% дітей страждають від дезадаптації саме на перших етапах шкільного життя. В основі розвитку дезадаптації виділяють дві групи причин. До першої групи належать причини, пов’язані з індивідуальними характеристиками дитини — її здібностями, особливостями емоційної сфери, станом здоров’я. До другої групи причин, що не заперечують впливу індивідуальних характеристик дитини, входять впливи соціально-економічних і соціально-культурних умов. Вітчизняні науковці як особливу причину шкільної дезадаптації вважають порушення в навчально- виховному процесі.

У більшості виявлених нервово-психічних порушень спостерігалося поєднання негативних впливів факторів біологічної, соціальної, психологічної природи. На думку Громбаха С. М. [1], профілактика та корекція психічних порушень повинна мати комплексний характер, що враховує структуру відхилень у психічній діяльності та функціональному стані центральної нервової системи, а також роль біологічних, мікросоціальних і психологічних факторів у їх виникненні.

Отже, виявлення донозологічних порушень у стані психічного здоров’я школяра, знання їх причин, а також психофізіологічних особливостей  дітей дають можливість попередити розвиток клінічно-виражених форм захворювання та забезпечити корекцію виявлених відхилень.

Робота з майбутніми першокласниками

І етап

 • Дослідження адаптації учнів підготовчих

класів

 • Допомога у безболісній адаптації до шкільного середовища
 • Допомога батькам щодо правильних вимог до дитини підготовчого класу та вирішенні виникнувших проблем

Загальний рівень готовності майбутніх першокласників до школи до та після розвивальної роботи

ІІ етап

Робота з учнями початкової школи

 • Дослідження готовності учнів до навчання в 1 класі
 • Психологічний супровід процесу адаптації першокласників
 • Допомога учням, що мають проблеми з навчанням та попедінкові порушення
 • Надання рекомендацій батькам першокласників

Загальний рівень адаптації першокласників до та після розвивальної роботи за 2013 – 2014 н. р.

Робота з підлітками

ІІІ етап

 • Контроль над адаптацією п’ятикласників
 • Робота з підлітками девіантної поведінки
 • Виявлення дітей “групи ризику” та допомога у соціалізації
 • Профорієнтація
 • Моніторинг стану здоров’я

Загальний рівень адаптації п’ятикласників до та після розвивальної роботи

Результати анкетування учнів 6-8 класу у “ Моє ставлення ”

Динаміка ставлення учнів до вживання алкоголю,куріння,наркотичних речовин.

І V етап

Робота зі старшокласниками

 • Профорієнтаційна робота
 • Контроль адаптації 9-класників
 • Допомога під час вибору учбового закладу
 • Моніторинг стану здоров’я

Висновки

 • На сьогодняшній день проблема збереження психічного здоров’я школярів є актуальною та ключовою в організації навчально-виховного процесу та здійснюється через принципи гуманізації освіти

Створення умов є основа виховання ”

Л.С.Вигодский

Рекомендації психолога

для вчителів

Вимоги до організації навчального заняття з позиції здоровязбереження

На початку уроку зверніть увагу на санітарно-гігієнічні умови в навчальному класі:

 • Температура і свіжість повітря ( чистота повітря — фактор працездатності та успішності учнів)
 • Якість освітлення класу і дошки, пам’ятайте природно освітлення приємніша, ніж штучне
 • Шумовий (звуковий фон)
 • Чистота приміщення, акуратність
 • Чистота класної дошки
 • Знання та облік фізичних і психологічних особливостей кожного учня (зір, слух, особливості сприйняття, увагу і т.д

В ході проведення уроку:

 • Створюйте атмосферу психологічного комфорту на уроці, успішності учнів у навчальній діяльності
 • Слідкуйте за зовнішньої мотивацією учнів, сприяючи підтримці працездатності
 • Середня тривалість одного виду навчальної діяльності не повинна перевищувати в початковій школі 5-7 хвилин, в середніх і старших класах 7-10 хвилин
 • Чергуйте види викладання: аудіальні, візуальні, практичні, самостійна, лабораторна робота, творча робота і т.п. не менше 3 в навчальному класі.

В ході проведення уроку :

 • «Знання краще засвоюються, коли вони поглинаються з апетитом» — в активній діяльності, творчості, самостійно.
 • Вибір методів навчання має співвідноситися з цілями уроку і особливостями учнів
 • контролюйте чергування пози учнів на уроці в залежності від виду роботи, обов’язково стежте за поставою
 • обов’язково проводите на уроці 2-3 оздоровчих паузи з використанням вправ по профілактиці порушень постави, зору, з елементами дихальної гімнастики, «гімнастики для мозку» і т.п.

У процесі формування навичок ЗСЖ рекомендуємо керуватися такими пріоритетами:

 • вірити в цінність кожної дитини;
 • дотримуватись конфіденційності;
 • надавати позитивну інформацію;
 • бути порадником, а не моралістом;
 • поважати думку й позицію дитини;
 • акцентувати увагу дитини на власних позитивних рисах, характеристиках і здобутках.

Бережіть себе та будьте здоровими!

Презентація на тему здоровий спосіб життя 9 клас

Скачать презентація на тему здоровий спосіб життя 9 клас txt

Бабушкины рецепты здоровья. Презентация на тему «Здоровый образ жизни». Готовая презентация на тему «Здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Скачать бесплатно и без регистрации готовую презентацию в программе Power Point на тему «Здоровый образ жизни» здесь. Скачать бесплатно здесь. Posted on 04/01//29/ by admin. Вам нужна презентация на тему «Здоровый образ жизни» с видео материалами?

Скачать бесплатно разработку по ЗОЖ можно у нас.  «Здоровый образ жизни» – новая презентация для уроков ОБЖ в 8 кл. На этом уроке детям предлагается порассуждать, просматривая презентацию на тему формирования здорового образа жизни как необходимого условия сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Среди задач, которые учитель будет ставить на уроке ОБЖ в 8 кл, главной должна стать: убедить учащихся класса в том, что их здоровье важно как для них самих, так и для нашего общества.

Майстер-клас Людмили Калабухи на тему «Скажемо «НІ» маніпуляціям та відмовам».  Презентация на тему: Біографія Джорджа Байрона/Відео про Джорджа Байрона.

Учнівська презентація «Найбільше багатство – здоров’я». Проект виконали: Повєткін Сергій Харитонов Олександр. КЗО ССЗШ № Ми перед собою поставили мету. Презентация — Здоровый образ жизни. Нажмите для просмотра. На весь экран. Похожие презентации. Здоровый образ жизни Классный час «Здоровый образ жизни» Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни Здоровый образ жизни Мы за здоровый образ жизни! Внеклассное мероприятие «Здоровый образ жизни». Слайды и текст этой презентации.

Слайд 1. Здоровый образ жизни Выполнила ученица 5«б» Суркова Аня Под руководством учителя физической культуры Половниковой Ирины Викторовны.  Представители философско-социологического направления рассматривают Здоровый Образ Жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом. Слайд 5.

Пропаганда здорового способу життяВікно перегляду презентації.  Relevance. Date. Класи.  Пропаганда здорового способу життя. Вікно перегляду презентації. Чтобы включить программу чтения с экрана, нажмите Ctrl+Alt+Z. Для просмотра списка быстрых клавиш нажмите Ctrl+косая черта.  Здоровий спосіб життя – дуже актуальна тема для сьогодення.

Перегляд презентації дозволяє перевірити яких компонентів не вистачає слухачу, якщо всі компоненти присутні, то можна порадіти за таку людину. Дякую. Бабушкины рецепты здоровья. Презентация на тему «Здоровый образ жизни». Готовая презентация на тему «Здоровый образ жизни».

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом.

Скачать бесплатно и без регистрации готовую презентацию в программе Power Point на тему «Здоровый образ жизни» здесь. Скачать бесплатно здесь. Posted on 04/01//29/ by admin. Ирина чернышенко Презентация на тему «Основы здорового образа жизни». В нашем классе большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Для приобщения ребят к здоровому образу жизни постоянно проводилась работа по формированию санитарно-гигиенических навыков.

Воспитывалась потребность в соблюдении правил личной гигиены, формировалось представление обучающихся об ответственности за собственное здоровье. Ежедневно проводилась утренняя гимнастика. Были проведены такие занятия как «Не болей-ка», «Чистота-залог здоровья», «Полезные продукты». На прогулках организовывались подвижные игры, ребята уча.

doc, fb2, PDF, fb2

Похожее:

 • Контрольні роботи з природознавства 2 клас
 • Відповіді до української мови 3 клас вашуленко
 • Зошит з англійської мови 2 клас плахотник полонська
 • Тести з української мови 2 клас онлайн
 • Збірник з алгебри 11 клас мерзляк скачать
 • Збірник задач і вправ з математики 5 клас мерзляк
 • План конспект зарубіжна література 5 клас
 • Здоровый образ жизни — презентация онлайн

  1. Здоровый образ жизни.

  2. Здоровье — это не чудо? А.Чехов

  Арсланова Елена
  Рунаева Оксана
  Венивитина Анна
  9 «В»

  3. Здорово ли наше поколение?

  Гипотеза: Мы думаем,
  что в настоящее время большинство
  людей перестали
  забота о своем здоровье, а
  о здоровье людей
  окружающие их

  4. План исследования:

  • Провести анкетирование.
  • Узнать статистику.
  • Чтобы дать совет
  • Курение
  • Распитие спиртных напитков
  • Переедание

  6. ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ:

  7. Опрос

  Мы опросили
  среди учащихся 7-11 лет
  классы ОШ №5

  9. Вы курите?

  Класс
  7
  8
  9
  10-11
  Результат
  Нет: 70%
  60%
  50%
  60%
  Да: 30%
  40%
  50%
  40%

  10. С какого возраста вы начали курить?

  С 1-2 классов
  С 3-5 классов
  С 6-8 классов
  С 9-10 классы
  С 11 класса
  10%
  30%
  50%
  9%
  1%

  11.Почему ты куришь?

  Потому что я думаю, что это
  модно
  Потому что мои друзья курят
  5%
  Потому что это меня успокаивает
  20%
  Потому что мои родители курят
  15%
  Потому что я хотел попробовать, и это
  вошло в привычку
  25%
  35%

  12. Смотри и запоминай !!!!

  Очень плохо и
  не смешно.

  15. Курение особенно опасно для будущей мамы….

  16.… результат

  20. Вы пробовали употреблять алкоголь?

  Класс
  7
  8
  9
  10-11
  Результат
  Нет: 60%
  50%
  30%
  4%
  Да: 40%
  50%
  70%
  96%
  Распил алкоголь очень
  опасно для вашего здоровья.
  Но те же люди используют
  алкоголь как лекарство.
  Как по мне, это не так.
  Это приводит к… ..
  Заболевания головного мозга:
  • Медленная реакция
  • Потеря памяти

  23. Заболевание крови

  25. Переедание

  Что для вас фастфуд?
  Люблю фастфуд !!!
  36%
  Очень удобно
  44%
  Это вред
  11%
  Лучше маминого борща
  9%

  27. Фастфуд

  28.… это результат

  Проведя собеседование среди
  учащиеся 7-11 классов 9000 6 человек школа №5, мы нашли
  из того, что вредные привычки есть у
  большинство подростков, и
  не думай о своем здоровье.

  35. Наши источники информации:

  • Ученики школы №5
  . • Интернет
  • TV
  • Наш мозг

  Важность упражнений | SkillsYouNeed

  Все мы знаем, что упражнения важны в нашей повседневной жизни, но мы можем не знать, почему и какие упражнения могут нам помочь.

  Важно помнить, что мы произошли от предков-кочевников, которые проводили все свое время в перемещениях в поисках пищи и убежища, ежедневно путешествуя на большие расстояния.Наши тела спроектированы и эволюционировали для регулярной активности.

  Точно так же, как спортивный автомобиль создан для быстрой езды, мы созданы для движения. Если спортивный автомобиль вывозят раз в неделю на 3-мильную поездку в оба конца по центру города, у него, вероятно, довольно быстро возникнут проблемы с двигателем.

  Со временем у людей тоже возникают проблемы, если они весь день сидят за столом или перед телевизором и сводят к минимуму количество упражнений, которые они делают.


  Преимущества упражнения

  Регулярные упражнения и поддержание физической формы дают множество преимуществ, в том числе:
  • Упражнения повышают уровень энергии

   Упражнения улучшают как силу, так и эффективность вашей сердечно-сосудистой системы, обеспечивая доставку кислорода и питательных веществ к вашим мышцам.Когда ваша сердечно-сосудистая система работает лучше, все становится проще, и у вас появляется больше энергии для забавных вещей в жизни.

  • Упражнения улучшают мышечную силу

   Сохранение активности сохраняет мышцы сильными, а суставы, сухожилия и связки гибкими, что позволяет вам двигаться более легко и избегать травм. Сильные мышцы и связки снижают риск боли в суставах и пояснице , сохраняя правильное положение суставов. Они также улучшают координацию и равновесие.

  • Физические упражнения помогают поддерживать здоровый вес
   См. Нашу страницу: Диета и потеря веса для получения дополнительной информации.

   Чем больше вы тренируетесь, тем больше калорий сжигаете. Кроме того, чем больше мышечной массы вы развиваете, тем выше становится ваш метаболизм, поэтому вы сжигаете больше калорий, даже когда не тренируетесь. Результат? Вы можете похудеть и выглядеть лучше физически, что повысит вашу самооценку .

  • Физические упражнения улучшают работу мозга

   Упражнения увеличивают кровоток и уровень кислорода в головном мозге.Он также способствует высвобождению в мозгу химических веществ (гормонов), которые отвечают за производство клеток в гиппокампе, части мозга, которая контролирует память и обучение. Это, в свою очередь, повышает уровень концентрации и когнитивные способности, а также помогает снизить риск когнитивных дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

   См. Наши страницы: Сохраняйте свой разум здоровым, и Навыки памяти, для получения дополнительной информации.

  Имеются неопровержимые доказательства того, что люди, ведущие активный образ жизни, реже страдают от болезней и с большей вероятностью проживут дольше.

  • Физические упражнения полезны для сердца

   Упражнения снижают уровень холестерина ЛПНП (тот тип, который забивает ваши артерии), повышают уровень ЛПВП (хороший холестерин) и снижают кровяное давление, снижая нагрузку на сердце. Кроме того, он укрепляет сердечную мышцу. В сочетании со здоровым питанием упражнения снижают риск развития ишемической болезни сердца.

  • Регулярные упражнения снижают риск развития диабета 2 типа

   Регулярные упражнения помогают контролировать уровень глюкозы в крови, что помогает предотвратить или отсрочить начало диабета 2 типа.Кроме того, упражнения помогают предотвратить ожирение, которое является основным фактором развития диабета 2 типа.

  • Физические упражнения укрепляют вашу иммунную систему

   Упражнения улучшают способность вашего тела перекачивать кислород и питательные вещества вокруг вашего тела, которые необходимы для подпитки клеток, которые борются с бактериями и вирусами.

  • Сохранение активности снижает вероятность развития некоторых дегенеративных заболеваний костей

   Упражнения с весовой нагрузкой, такие как бег, ходьба или силовые тренировки, снижают риск как остеоартрита, так и остеопороза — пословица « используй или потеряй » действительно применима к костям.

  • Физические упражнения могут помочь снизить риск некоторых видов рака

   Хорошая физическая форма может означать снижение риска рака толстой кишки, рака груди и, возможно, рака легких и эндометрия. Исследования Центра исследования рака Сиэтла показали, что 35% всех смертей от рака связаны с избыточным весом и малоподвижным образом жизни.

  Упражнения не только улучшают вашу физическую форму, но также улучшают ваше психическое здоровье и общее самочувствие.

  • Активные люди, как правило, лучше спят

   Физическая активность вызывает большую усталость, поэтому вы лучше готовы ко сну. Хороший сон помогает улучшить общее самочувствие и снижает стресс.
   См. Нашу страницу Важность сна для получения дополнительной информации.

  • Упражнения улучшают ваше настроение и улучшают самочувствие

   Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, благодаря которым вы чувствуете себя лучше и расслабляетесь.Это, в свою очередь, улучшает ваше настроение и снижает уровень стресса.

  • Физические упражнения могут помочь предотвратить и вылечить психические заболевания, такие как депрессия

   Физическая активность может помочь вам познакомиться с людьми, снизить уровень стресса , справиться с разочарованием, дать вам ощущение достижений и предоставить немного важного «времени для меня», помогает справиться с депрессией .

  • Поддержание формы может уменьшить некоторые эффекты старения

  Упражнения могут доставлять удовольствие!


  Приведение в форму — это не просто многочасовый бег на беговой дорожке в местном тренажерном зале, это может быть уроки танцев или новое хобби, например фехтование или катание на горных велосипедах.Это может быть групповая или командная деятельность, например, футбол или уроки карате.

  Какой бы вид упражнений вы ни выбрали, вы почти наверняка познакомитесь с новыми людьми и, возможно, заведете новых друзей.


  Сколько вам следует тренироваться?

  Согласно данным Американского колледжа спортивной медицины, текущие руководящие принципы предполагают, что для сохранения здоровья взрослые в возрасте от 19 до 64 лет должны стараться быть активными каждый день и следовать этим рекомендациям:

  Кардиореспираторные упражнения

  Кардиореспираторное упражнение Упражнение, часто сокращаемое до «кардио», — это любое упражнение, которое увеличивает сердцебиение и частоту дыхания.

  К таким упражнениям относятся ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, танцы и командные виды спорта, такие как футбол, хоккей, баскетбол и т. Д.

  Вы должны заниматься упражнениями средней интенсивности не менее 150 минут в неделю.


  Эти рекомендации могут быть достигнуты с помощью 30-60 минут упражнений средней интенсивности (пять раз в неделю) или 20-60 минут упражнений высокой интенсивности (три раза в неделю) или комбинации обоих типов.

  Один непрерывный сеанс в сочетании с несколькими более короткими сеансами (не менее 10 минут) также приемлем.

  Для начинающих рекомендуется постепенное увеличение времени, частоты и интенсивности упражнений. У вас больше шансов не сбиться с пути и избежать травм, если вы начнете осторожно.


  Даже если вы не можете достичь этих минимальных целей, вы все равно можете получить пользу от некоторой активности.

  Упражнение с сопротивлением

  Упражнения с отягощениями направлены на проработку групп мышц тела и наращивание силы.

  Взрослым рекомендуется тренировать каждую основную группу мышц два или три дня в неделю с использованием различных упражнений и оборудования.

  Тренировка с отягощениями очень легкой или легкой интенсивности лучше всего подходит для пожилых людей или взрослых, которые ранее вели малоподвижный образ жизни, но только что начали тренироваться

  • Два-четыре подхода каждого упражнения помогут взрослым улучшить силу и мощь.
  • Для каждого упражнения 8-12 повторений улучшают силу и мощность, 10-15 повторений улучшают силу у людей среднего и старшего возраста, начинающих упражнения, а 15-20 повторений улучшают мышечную выносливость.

  Взрослым рекомендуется перерыв между тренировками с отягощениями не менее 48 часов.

  Средняя интенсивность против высокой

  Существует несколько различных способов классификации интенсивности любого упражнения: одни на основе частоты сердечных сокращений, другие на основе ощущаемого напряжения, а некоторые — на том, как упражнение влияет на скорость метаболизма.

  Вообще говоря …


  Физическая активность средней интенсивности должна повышать частоту сердечных сокращений, заставлять вас дышать быстрее и заставлять вас чувствовать себя достаточно теплым, чтобы начать потеть.

  Упражнения высокой интенсивности заставят вас тяжело дышать, значительно увеличат частоту сердечных сокращений и заставят вас сильно потеть.

  В «Руководстве по физической активности для американцев» говорится, что активность средней интенсивности позволяет вам говорить, но не петь, тогда как более высокая активность приводит к неспособности сказать больше, чем несколько слов, не делая паузы для вздоха.

  Примеры упражнений средней интенсивности:

  • Быстрая ходьба (100 шагов в минуту)
  • Танцы
  • Плавание или аквааэробика
  • Мягкая езда на велосипеде (5-9 миль / ч)
  • Бадминтон или парный теннис
  • Волейбол

  Примеры упражнений высокой интенсивности:

  • Работает
  • Энергичная ходьба со скоростью 5 миль в час и более или быстрая ходьба в гору
  • Езда на велосипеде быстрее 10 миль в час
  • Аэробика
  • Боевые искусства
  • Соревновательные виды спорта (футбол, баскетбол, регби и др.))
  • Скакалка / скакалка
  • Гребля

  В целом, однако, любое действие, которое заставляет вас двигаться, увеличивает частоту сердечных сокращений и доставляет вам достаточно удовольствия, чтобы делать это регулярно и часто полезно почти во всех отношениях.

  Развлекайтесь, будьте здоровы и хорошо себя чувствуйте!  Дополнительные материалы по навыкам, которые вам нужны


  Руководство по навыкам, которые вам нужны для управления стрессом и стрессом

  Как понять и справиться со стрессом в своей жизни

  Узнайте больше о природе стресса и о том, как эффективно справляться со стрессом на работе, дома и в жизни в целом.Электронная книга «Навыки, которые вам нужны» для снятия стресса и управления стрессом охватывает все, что вам нужно знать, чтобы помочь вам пережить стрессовые времена и стать более устойчивым.


  Сохраняйте активный образ жизни и питайтесь здоровым, чтобы улучшить самочувствие и хорошее самочувствие

  На этой странице:

  Употребление в пищу полезных для вас продуктов и поддержание физической активности может помочь вам достичь и поддерживать здоровый вес, а также улучшить самочувствие. Вы также можете обнаружить, что больше двигаться и лучше питаться могут помочь вам соответствовать требованиям вашей напряженной жизни и быть рядом с людьми, которые зависят от вас.

  Этот веб-контент является частью материалов и программы под названием «Сестры вместе: больше двигаться, есть лучше». Программа поощряет чернокожих женщин улучшать свое здоровье за ​​счет регулярной физической активности и здорового питания. Вы можете использовать эту информацию, чтобы поправить здоровье себе, друзьям и членам семьи. Никогда не бывает слишком рано или поздно начинать вносить небольшие изменения, чтобы улучшить свое здоровье.

  Почему мне нужно больше двигаться и лучше есть?

  Помимо помощи в достижении и поддержании здорового веса, поддержание активности и улучшение питания могут снизить ваши шансы на развитие

  Но улучшение здоровья — не единственная причина, чтобы больше двигаться и лучше питаться.Вы также можете

  • иметь больше энергии для работы, игр и семьи
  • чувствовать себя лучше
  • лучше справляться со стрессом
  • подайте хороший пример своим детям, друзьям и другим членам семьи
  • тонизируйте свое тело, не теряя изгибов

  Ваша семья, друзья и коллеги могут стать отличным источником поддержки, когда вы будете стараться выработать более здоровые привычки. Попросите их присоединиться к вашим усилиям. Для них тоже важно быть здоровым.Делая вместе здоровый выбор, вам может быть легче больше двигаться и лучше питаться.

  Следует ли мне поговорить со специалистом в области здравоохранения перед началом программы физической активности?

  Большинству людей не нужно обращаться к врачу перед тем, как начать менее интенсивную физическую активность, например ходьбу. Однако, если у вас есть хронические заболевания, такие как диабет, или симптомы хронических состояний, поговорите со специалистом в области здравоохранения о том, какой тип и количество физической активности лучше всего подходят для вас.

  Если вы не были активны, постепенно работайте над достижением цели 150 минут в неделю.

  Какая мне нужна физическая активность?

  Для поддержания или улучшения своего здоровья старайтесь уделять умеренной физической активности 150 минут в неделю или не менее 30 минут все или большинство дней недели. Умеренные занятия — это те занятия, о которых вы можете говорить — но не петь — во время выполнения, например, быстрая ходьба или танцы. Эти занятия учащают сердечный ритм и учащают дыхание.

  Если вы не были активны, медленно работайте над достижением цели 150 минут в неделю.Например, начните с легких или умеренных занятий в течение более короткого времени в течение недели. Вы можете получить некоторую пользу для здоровья, даже если будете заниматься умеренной физической активностью всего 60 минут в неделю.

  Для достижения наилучших результатов распределяйте физические нагрузки в течение недели. Даже 10-15 минут за раз имеют значение. И любая физическая активность лучше, чем совсем ничего.

  Чтобы похудеть и не терять его, вам может потребоваться еще больше активности. Снимайте 300 минут в неделю или по часу в день 5 дней в неделю.По крайней мере, 2 дня в неделю делайте упражнения, укрепляющие мышцы. Примеры этих действий включают тренировки с использованием ручных утяжелителей или резиновых лент.

  Как я могу справиться с препятствиями, чтобы стать более активными?

  Стать более активным непросто. У разных людей могут быть разные причины, по которым им трудно двигаться. Если некоторые из перечисленных ниже препятствий кажутся вам знакомыми, попробуйте предлагаемые советы, которые помогут вам их преодолеть.

  «У меня нет времени».

  Постарайтесь уделять в течение дня несколько минут физической активности тайком.Начните с внесения этих небольших изменений в свой распорядок дня:

  • Разделите свою физическую активность на две-три 10-минутных прогулки в день, если вы можете делать это безопасно рядом с работой или дома.
  • Делайте регулярные перерывы между сидением за компьютером или просмотром телевизора. Вставайте, двигайтесь и потянитесь, подняв руки над головой. Скрутите из стороны в сторону.
  • Запланируйте время, чтобы быть активным, как прическа или рабочее время, и придерживайтесь своего плана.

  «Я испорчу прическу.”

  Если вы избегаете активности, потому что не хотите испортить прическу, попробуйте

  • естественная прическа, короткая стрижка, косы, завитки, локоны или парики
  • обертывание волос шарфом; Когда вы закончите тренировку, снимите шарф и дайте волосам высохнуть на воздухе.

  Совет: Физическая активность может сделать волосы тусклыми или привести к накоплению соли. Чтобы сохранить здоровье волос и оставаться в форме:

  • При необходимости очищайте кожу головы очищающим средством.
  • Избегайте агрессивных продуктов, которые могут лишить волосы натурального масла.
  • Ограничьте использование тепла для волос, например фена и щипцов для завивки. Если вы используете тепло, также используйте низкие настройки, чтобы защитить волосы от повреждений.
  • Чтобы найти идеи для укладки, просмотрите видео на YouTube и посетите другие соответствующие онлайн-группы и сообщества по волосам, чтобы получить информацию и вдохновение.

  «Это слишком дорого».

  Вы можете вести активный образ жизни, не тратя много денег — или вообще никаких денег:

  • Ищите бесплатные или недорогие занятия и мероприятия в вашем районе.
  • Прогулка в торговом центре, прогулка или пробежка в парке или на школьной дорожке.
  • Соберите друзей и соседей из вашего многоквартирного дома и регулярно проводите групповые тренировки.
  • Найдите видео с тренировками в Интернете и на YouTube, если у вас есть доступ в Интернет, или DVD-диски в библиотеке, и занимайтесь спортом дома.

  «Физическая активность — это рутинная работа».

  Некоторых людей может отпугнуть физическая активность, особенно если они какое-то время не проявляли активности или получили травмы и боятся снова получить травму.Однако при некотором планировании и усилиях физическая активность может быть приятной:

  • Старайтесь вести активный образ жизни со своими детьми — гуляйте, прыгайте через скакалку, играйте в футбол с флагом или в бирку, или подбрасывайте мяч для софтбола. Дети должны получать час физической активности каждый день.
  • Попросите друга или члена семьи покататься на велосипеде или взять с собой уроки танцев. Вы можете подбодрить друг друга, составить компанию и чувствовать себя в большей безопасности на улице.
  • Наслаждайтесь дружеским соревнованием с семьей и друзьями, поставив задачу похудеть или участвуя в соревнованиях по ходьбе, велосипеду или бегу по достойному делу.
  Физическая активность может приносить удовольствие, когда вы занимаетесь тем, что вам нравится.

  Как я могу есть более здоровую пищу?

  Пример здорового питания включает овощи, фрукты и небольшие порции белка и цельного зерна. Эти продукты содержат клетчатку и важные питательные вещества, такие как витамины и минералы. Планируя питание для себя и своей семьи, подумайте о том, чтобы включить

  • салат или другие овощи разного цвета, например шпинат; сладкая картошка; и красный, зеленый, оранжевый или желтый перец
  • обезжиренное или нежирное молоко и молочные продукты или немолочные продукты, такие как миндальное или рисовое молоко
  • разноцветных плода, включая яблоки, бананы и виноград
  • нежирная говядина, свинина или другие белковые продукты, такие как курица, морепродукты, яйца, тофу или бобы
  • цельнозерновые, такие как коричневый рис, овсянка, цельнозерновой хлеб и цельнозерновая кукурузная мука

  Лакомства — это нормально, если они у вас есть время от времени.Просто не ешьте каждый день такие продукты, как конфеты, мороженое или печенье. Ограничьте сладкие угощения особыми случаями и делайте порции небольшими. Съешьте одно печенье или конфету, а не пробуйте все.

  Помните, что алкоголь, соки, газированные напитки и другие сладкие напитки содержат много сахара и калорий.

  Если вы не можете есть молоко или молочные продукты из-за проблем с перевариванием лактозы, сахара, содержащегося в молоке, попробуйте молоко или йогурт без лактозы. Помимо молока и молочных продуктов, вы можете получить кальций из злаков с добавлением кальция, соков и напитков, приготовленных из сои или орехов.Употребление в пищу темно-зеленых листовых овощей, таких как листовая капуста и капуста, и консервов из рыбы с мягкими костями, таких как лосось, также может помочь вам удовлетворить потребности вашего организма в кальции.

  Как мне может помочь чтение этикетки с информацией о пищевой ценности?

  Чтение информации на этикетке «Пищевая ценность» может помочь вам выбрать продукты с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов; и с низким содержанием натрия, добавленных сахаров и нездоровых жиров, которые американцы рекомендуют ограничить в федеральных диетических рекомендациях (PDF, 493 КБ) .

  Источник: U.С. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов

  Этикетка с информацией о пищевой ценности Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) появляется на большинстве упакованных пищевых продуктов и сообщает вам, сколько калорий и порций содержится в коробке, банке или упаковке. На этикетке также указано, сколько питательных веществ содержится в одной порции продукта. В 2016 году FDA внесло изменения, чтобы обновить этикетку Nutrition Facts.

  Как я могу справиться с препятствиями на пути к здоровому питанию?

  Употребление здоровой пищи может показаться трудным, если у вас нет времени на приготовление еды или у вас ограниченный бюджет.Попробуйте эти советы, чтобы преодолеть препятствия, которые могут мешать вам хорошо питаться:

  «У меня нет времени готовить здоровую пищу; Я действительно не умею готовить.

  Здоровое питание не должно занимать много времени. Вам также не нужно быть шеф-поваром, чтобы готовить здоровую пищу. Вот способы, которыми вы и ваша семья можете лучше питаться, не тратя много времени на приготовление еды:

  • Купите замороженные или предварительно нарезанные овощи и добавьте их в салат или овощную пленку с лавашем, чтобы быстро перекусить.Или приготовьте овощи в микроволновой печи и добавьте их в цельнозерновые макароны.
  • Когда вы готовите, готовьте достаточно для дополнительных приемов пищи. Запеканки с овощами и цельнозерновыми продуктами, а также целиком приготовленная курица могут храниться несколько дней, поэтому вам не придется готовить новую еду каждый день. Обязательно сразу же заморозьте или охладите остатки еды, чтобы их можно было есть в безопасности.
  • Если вам неудобно готовить, попробуйте что-нибудь простое, например, смешайте ваши любимые свежие, замороженные или консервированные овощи, чтобы приготовить жаркое.По мере роста уверенности проверяйте веб-сайты, видеоролики и онлайн-блоги, чтобы найти больше идей рецептов.
  Чтобы хорошо поесть, необязательно тратить много денег.

  «Хорошее питание стоит слишком дорого».

  Чтобы хорошо поесть, не нужно тратить много денег:

  • Не покупайте закуски, йогурт и другие продукты, которые стоят дороже, порциями. Вместо этого покупайте оптом или крупнее и делите на более мелкие порции по мере необходимости.
  • Проверьте газетные объявления о продаже продуктов питания.Обрезайте купоны или распечатайте их с веб-сайтов.
  • Покупайте фрукты и овощи в сезон, когда они дешевле.
  • Попробуйте консервированные бобы, такие как черные, сливочные, почечные, пинто и другие. Они богаты белком, стоят дешевле, чем мясо и рыба, и их можно быстро и легко добавить к вашим блюдам.

  Совет: Магазинные бренды могут стоить меньше, чем самые популярные или известные бренды. Возможно, вам придется поискать их на полках выше или ниже уровня глаз.Часто ингредиенты продукта совпадают или очень похожи на ингредиенты популярных брендов.

  Как мне хорошо поесть вдали от дома?

  Вот несколько способов сделать выбор в пользу здорового питания, когда вы в пути:

  • Избегайте тяжелых подливок, заправок для салатов и соусов. Отложите их или попросите оставить их на стороне, чтобы вы могли контролировать, сколько вы едите.
  • Старайтесь избегать жареной пищи и фастфуда. Вместо жареной курицы закажите запеченную, жареную или приготовленную на гриле курицу или бутерброд с индейкой с цельнозерновым хлебом.
  • Поделитесь едой с другом или отнесите половину еды домой.
  • Возьмите с собой на работу полезные перекусы, например яблоки или обезжиренный йогурт с фруктами.

  Я справлюсь!

  Ставьте перед собой конкретные цели и двигайтесь в своем собственном темпе, чтобы их достичь. Например, вместо «Я буду более активным» установите такую ​​цель, как «Я буду гулять после обеда как минимум 2 дня в неделю». Попросите свою семью, друзей и коллег помочь вам. Они могут присоединиться к вам, подбодрить вас, помочь вам вернуться на правильный путь после неудачи и быть рядом, чтобы отпраздновать ваши успехи!

  Несмотря ни на что, продолжайте попытки.Ты можешь это сделать!

  Клинические испытания

  Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK) и другие подразделения Национального института здоровья (NIH) проводят и поддерживают исследования многих заболеваний и состояний.

  Что такое клинические испытания и подходят ли они вам?

  Клинические испытания являются частью клинических исследований и лежат в основе всех достижений медицины. Клинические испытания ищут новые способы предотвращения, обнаружения или лечения заболеваний.Исследователи также используют клинические испытания для изучения других аспектов лечения, таких как улучшение качества жизни людей с хроническими заболеваниями. Узнайте, подходят ли вам клинические испытания.

  Какие клинические испытания открыты?

  Клинические испытания

  , которые в настоящее время открыты и набираются, можно просмотреть на сайте www.ClinicalTrials.gov.

  Запрос на презентацию | Health Network

  Воспользуйтесь формой запроса презентации ниже. Если мы сможем удовлетворить ваш запрос, мы сделаем это.Некоторые запросы могут не быть выполнены из-за ограничений виртуальных платформ. Спасибо за заботу о нашем университетском сообществе! С нетерпением ждем сотрудничества с вами.

  Чтобы запланировать презентацию:
  1. Прочтите описания ниже,
  2. Заполните и отправьте онлайн-форму запроса на презентацию. Включите информацию о доставке онлайн или лично (включая меры предосторожности в отношении COVID-19).
  3. Отправить по крайней мере за 2 недели до запрошенной даты.Запросы заполняются в зависимости от наличия нашей команды фасилитаторов.
  4. Мы не сможем выполнить более одного запроса для вашей группы или класса, а также личных запросов.
  Темы презентаций:

  Прокрутите вниз, чтобы просмотреть параметры презентации в каждой из следующих тематических областей:

  • Переходы для ухода за собой
  • Спирт
  • Знакомства и здоровые отношения
  • Стоматологическая
  • Марихуана
  • Внимательность
  • Питание
  • Сексуальное здоровье
  • Сон
  • Управление стрессом
  • Предотвращение самоубийств
  • Табак
  • Благополучие

  Переходы к самообслуживанию

  Мы все сталкиваемся с огромным количеством изменений и переходов, поскольку мы преодолеваем бесчисленные факторы стресса, а также пандемию, которая, похоже, не «исчезнет».Это занятие исследует различные проблемы, с которыми сталкивается каждый из нас, и направляет вас через осязаемые стратегии самопомощи и преодоления трудностей. Это занятие может помочь вам внести некоторые изменения в свою жизнь прямо сейчас, даже если у вас мало времени или энергии. Вы также узнаете о ресурсах кампуса и о том, как искать поддержки, когда забота о себе не помогает.

  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 50–75 минут


  СПИРТ
  Чувак, а где моя машина?

  Участники принимают участие в практическом интерактивном обсуждении размеров порций алкоголя, а также содержания алкоголя в различных напитках.Они узнают, как алкоголь влияет на организм и сколько времени нужно, чтобы протрезветь. Объясняется BAC (уровень алкоголя в крови), а также объясняется, как его рассчитать и почему это важно знать. Участники также узнают, почему больше — не обязательно лучше, а когда пить больше всего рискованно, и что можно сделать, чтобы снизить риск.

  Опция: Необязательное дополнение к этой программе включает в себя викторину по марихуане. Этот краткий тест включает в себя факты о потенции, эффектах сна, местных законах, памяти / познании, пищевых продуктах и ​​многом другом.Если вам нужен этот вариант, выберите, пожалуйста, Алкоголь — Чувак, где моя машина? (С викториной по марихуане) в форме запроса презентации.

  Докладчики: инструкторы C.R.E.W.S
  Продолжительность: Среднее время 30-45 минут
  Минимум: 8 человек
  Максимум: 100+ человек


  ЗНАКОМСТВА И ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
  Знакомства и здоровые отношения

  В этой презентации участники разовьют понимание ожиданий от отношений и их источников.Они узнают об особенностях здоровых отношений и установлении здоровых личных границ. Участники также изучат способы выявления и предотвращения нездоровых отношений и узнают о ресурсах, доступных в кампусе и в сообществе.
  Докладчики: Персонал Центра защиты женщин и гендера
  Продолжительность: Среднее время 30-45 минут
  Минимум: 8 человек
  Максимум: 100+ человек
  Пожалуйста, свяжитесь с Центром защиты женщин и гендера по телефону (970 ) 491-6384, чтобы запланировать эту презентацию.


  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
  Стоматология

  Узнайте о влиянии соды / попа и кофеина на зубную эмаль, а также о пирсинге в полости рта / системных противопоказаниях для общего здоровья полости рта. Примите участие в общем стоматологическом обсуждении вопросов и ответов. Докладчики: Персонал стоматологической службы CSU Health Network
  Продолжительность: 30-60 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 40 человек


  МАРИХУАНА
  Марихуана + вы

  В этом обучающем диалоге участники узнают и рассмотрят некоторые положительные и отрицательные стороны употребления марихуаны и то, как она влияет на мозг.Будут представлены правила и нормы университета, местные и государственные, а также советы по безопасности. Участников также попросят изучить, как марихуана может играть роль в их жизни.

  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 60 минут
  Минимум: 6 человек
  Максимум: 30 человек


  РАЗУМ
  Сессия внимательного расслабления

  Это занятие будет включать краткое введение в осознанность, дыхательное упражнение и несколько легких растяжек.Вы также испытаете практику глубокой релаксации, основанную на осознанности, которая питает и разум, и тело. Эта практика глубокой релаксации может использоваться как средство для снятия стресса и как альтернатива дневному сну.
  Докладчики: Персонал сети здравоохранения CSU
  Продолжительность: 45-60 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 60 человек

  Что может сделать для вас внимательность?

  Участники узнают, как начать восстанавливать уравновешенное чувство здоровья и благополучия, применяя простые принципы внимательности.Эта интерактивная презентация представляет внимательность как способ приучить себя быть в настоящем моменте с большей внимательностью, осознанностью и принятием. Эта презентация дает широкие возможности практиковать навыки осознанности и уйти, узнав что-то новое, что можно сразу применить, чтобы вести более значимую и менее стрессовую жизнь.
  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 45 — 90 минут
  Минимум: 6 человек
  Максимум: 60 человек


  ПИТАНИЕ
  Презентации Центра питания Кендалла Рейгана

  Изучите и запросите на: http: // www.Nutritioncenter.chhs.colostate.edu/programs-services/nutrition-presentations.aspx

  Номинальная стоимость. Обслуживают вне кампуса и студентов, проживающих в квартирах.

  Питание 101

  Участники узнают основы правильного питания. Они также станут лучше подготовлены к тому, чтобы переводить рекомендации экспертов по питанию в практические решения повседневного поведения.
  Ведущий: диетолог из университетского корпуса
  Продолжительность: 45 минут на урок и до 15 минут на Q / A

  Подкованный покупатель

  На этом занятии участники узнают, как покупать здоровую пищу, не разорившись.Предоставляется обучение тому, как принимать в продуктовом магазине осознанные с точки зрения затрат решения, которые могут привести к доступной и здоровой диете.
  Ведущий: диетолог из университетского корпуса
  Продолжительность: 45 минут на урок и до 15 минут на Q / A

  Интуитивное питание

  Участники узнают о правильном выборе питания для управления весом без соблюдения диеты. Особое внимание будет уделяться внесению устойчивых изменений в питание на всю жизнь, которые помогут учащимся построить позитивные отношения с едой.
  Ведущий: диетолог из университетского корпуса
  Продолжительность: 45 минут на урок и до 15 минут на Q / A


  СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
  Condom Line Up

  На этом интерактивном занятии участники узнают, как правильно пользоваться презервативом (с использованием бананов и презервативов). Они также узнают о том, как лучше всего договориться об использовании презервативов и о важности согласия. Ожидайте оживленного группового обсуждения полученной информации.
  Докладчики: инструкторы C.R.E.W.S
  Продолжительность: 20-30 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 60 человек

  Секс-мелочи

  В этой веселой и интерактивной программе учащиеся объединяются, чтобы проверить свои знания о сексуальном здоровье, участвуя в дружеском соревновании со сверстниками. Эта сексуально-позитивная программа предназначена для ознакомления студентов с информацией о сексуальном здоровье, согласием и ресурсами, предлагаемыми в CSU

  .

  Продолжительность: Среднее время 45-60 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 75 человек


  СОН
  Snooze, Munch, Move — самообслуживание для вас!

  Во время этого интерактивного семинара узнайте о развитии методов ухода за собой, которые имеют наибольшее значение для здоровья и удовлетворенности жизнью. Обратите внимание на свой сон, питание и привычки к упражнениям.Узнайте, почему это важные и полезные советы / приемы и ресурсы, позволяющие легко оптимизировать свои привычки. Вы пройдете оценку самообслуживания и выберете самостоятельно составленный план, который сможете реализовать в своей жизни.

  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 50-75 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 60 человек

  Сон как третий столп здоровья и советы / хитрости для вашего лучшего сна… Даже в стрессовом состоянии

  Узнайте все о третьем столпе здоровья — спите! Получите важную информацию о том, почему сон важен, о физиологии сна и о том, как лучше высыпаться! Участники узнают, как стресс влияет на сон и наоборот, а также как сон влияет на настроение и безопасность.Услуги сна доступны для студентов, преподавателей и сотрудников CSU через Программу поведенческого здоровья Департамента профессиональной терапии — Центр партнерства с сообществами (CCP).

  Докладчики: Отделение трудотерапии CSU Служба сна
  Продолжительность: 45-60 минут
  Минимум: 3 человека
  Максимум: 300 человек

  Сон : важное недостающее звено к успешному и более продуктивному вам

  Узнайте, почему сон важен для продуктивности, учебы, работы и общей повседневной производительности.Получите лучший совет по сну, когда дело доходит до серьезных экзаменов / презентаций, спортивных выступлений и т. Д. Получите советы о том, как улучшить свои привычки и поведение во сне. Службы сна доступны для студентов, преподавателей и сотрудников CSU через Отделение трудотерапии — Программа по охране психического здоровья Центра общественных партнерств (CCP) Службы сна.

  Докладчики: Служба сна отделения трудотерапии CSU
  Продолжительность: 45-60 минут
  Минимум: 3 человека
  Максимум: 300 человек


  УПРАВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕМ
  Избавьтесь от стресса с помощью технологии биологической обратной связи

  Научитесь регулировать свое настроение, снижать стресс и улучшать самочувствие с помощью устройств биологической обратной связи, которые измеряют и отслеживают ваш прогресс в режиме реального времени.Участникам будут представлены два устройства: HeartMath и Muse. Все устройства, доступные для бесплатной проверки в CSU Health Network. На презентации будет демо-сессия.

  Докладчики: Персонал сети здравоохранения CSU — презентация проходит в Здании здравоохранения и медицины CSU
  Продолжительность: 45-60 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 20 человек

  Creative Chill Out

  Творчество может помочь нам уменьшить стресс, давая передышку нашему мыслящему уму.Создание чего-либо может быть восстанавливающим, поднимает настроение и занимает совсем немного времени. На этом занятии вы познакомитесь с различными способами создания творческих перерывов в небольших моментах повседневной жизни. Никаких предварительных навыков не требуется.

  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 45 — 90 минут

  Минимум: 10 человек
  Максимум: 40 человек

  Программа снижения стресса

  Во время этой интерактивной презентации участники получат лучшее представление о реакции на стресс, положительных и отрицательных эффектах стресса, а также о влиянии связи ума / тела на управление стрессом.Учащиеся будут участвовать в обсуждениях и мероприятиях, которые помогут им лучше понять причины стресса, как определить предупреждающие знаки стресса и как использовать различные методы и ресурсы для преодоления стресса.
  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 60-70 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 100+ человек


  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ САМОУБИЙСТВА
  Уведомление и ответ: Друг 2 Друг

  Семинары «Уведомление и ответ» были разработаны как часть широкого подхода к общественному здравоохранению, чтобы помочь нашему сообществу в кампусе понять потенциальную роль, которую они играют в поддержании психического здоровья в кампусе.Учащимся предлагается интерактивная сессия однорангового общения, чтобы узнать, на что обращать внимание, когда друг испытывает трудности, как говорить об этом и где найти поддержку. Используя реалистичный сценарий, снятый на видео, организованное обсуждение и обзор ресурсов кампуса, учащимся предоставляются инструменты и информация, которые помогут им позаботиться о себе и сохранить своих друзей в безопасности и здоровье. Участники также обсуждают общие проблемы, которые могут помешать им обратиться к другим.

  Докладчики: Персонал санитарного просвещения и профилактики

  Продолжительность: 60-90 минут

  Минимум: 10 человек

  Максимум: 50+


  ТАБАК

  Знай, что куришь »

  В этой уникальной презентации участники исследуют мир курения кальяна, связанный с этим риск курения и способы снижения этих рисков.Предоставляется информация о доступных для студентов ЧГС средствах отказа от курения.
  Докладчики: Инструкторы C.R.E.W.S и сотрудники CSU Health Network
  Продолжительность: 30 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 200+ человек

  Табак 101

  В этой презентации участники узнают интересные факты о табаке, в том числе: что находится в сигарете, влияние вторичного табачного дыма на здоровье людей и домашних животных и правду о жевании табака.Участники также изучат, как табачная промышленность нацелена на студентов и предлагает им рынок сбыта, а также представлены ресурсы для отказа от табака.
  Докладчики: Инструкторы C.R.E.W.S и сотрудники CSU Health Network
  Продолжительность: 30-60 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 200+ человек


  БЛАГОПОЛУЧИЕ
  Creative Chill Out

  Творчество может помочь нам уменьшить стресс, давая передышку нашему мыслящему уму.Создание чего-либо может быть восстанавливающим, поднимает настроение и занимает совсем немного времени. На этом занятии вы познакомитесь с различными способами создания творческих перерывов в небольших моментах повседневной жизни. Никаких предварительных навыков не требуется.

  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 45 — 90 минут

  Минимум: 10 человек
  Максимум: 40 человек

  Полная жизнь: пути к благополучию

  Что делает жизнь хорошей? Приходите узнать о трех путях к благополучию, подтвержденных исследованиями в области позитивной психологии: удовольствие, вовлеченность и смысл.Если они хорошо поддерживаются в вашей жизни, это поможет вам стать более устойчивым и обрести большее чувство благополучия. У вас будет возможность оценить, какими путями вы в настоящее время следуете в своей жизни, а какие отсутствуют. Займитесь практической деятельностью, которая поможет вам заметить, что приносит вам удовольствие, вовлеченность и смысл в вашей повседневной жизни. Будут даны советы о том, как использовать эти пути, чтобы двигаться к более сбалансированной и полноценной жизни. Присоединяйтесь к этому интерактивному и информативному семинару.

  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 60–90 минут

  Избавьтесь от стресса с помощью технологии биологической обратной связи

  Научитесь регулировать свое настроение, снижать стресс и улучшать самочувствие с помощью устройств биологической обратной связи, которые измеряют и отслеживают ваш прогресс в режиме реального времени. Участникам будут представлены два устройства: HeartMath и Muse. Все устройства, доступные для бесплатной проверки в CSU Health Network.На презентации будет демо-сессия.

  Докладчики: Персонал сети здравоохранения CSU — презентация проходит в Здании здравоохранения и медицины CSU
  Продолжительность: 45-60 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 20 человек

  Rams Fail Forward

  Если вы потерпели неудачу, вы не одиноки. Большинство из нас запрограммировано на то, чтобы избежать боли из-за неудач. Эта врожденная реакция может снизить нашу способность к выздоровлению и может негативно повлиять на наше здоровье.И все же неудача может нас многому научить. Узнайте, какие шаги мы можем предпринять, чтобы помочь нам справиться с неизбежными жизненными трудностями, научиться преодолевать их и вырасти из них.

  Докладчики: Персонал санитарного просвещения и профилактики

  Snooze, Munch, Move — самообслуживание для вас!

  Во время этого интерактивного семинара узнайте о развитии методов ухода за собой, которые имеют наибольшее значение для здоровья и удовлетворенности жизнью. Обратите внимание на свой сон, питание и привычки к упражнениям.Узнайте, почему это важные и полезные советы / приемы и ресурсы, позволяющие легко оптимизировать свои привычки. Вы пройдете оценку самообслуживания и выберете самостоятельно составленный план, который сможете реализовать в своей жизни.

  Докладчики: Персонал по санитарному просвещению и профилактике
  Продолжительность: 50-75 минут
  Минимум: 10 человек
  Максимум: 60 человек

  Продолжительность: 45-60 минут

  Healthier You представляет | Факультет и персонал Vanderbilt Здоровье и благополучие

  Healthier You Ежемесячные образовательные презентации предлагают информацию по различным темам, включая питание, физическую активность и психосоциальные компоненты здоровья и благополучия.

  Посмотреть презентацию «Здоровье 2021 года»:

  августа Измените свое мышление об изменениях с Джанет Маккатчен, клиническим консультантом

  июль Факты модных диет с Мэрилин Холмс, RDN

  Май — Создайте лучший фитнес-план с Дереком Бассом, физиотерапевтом

  Апрель Тренируйся по-своему с Сарой Хендрикс, спортивным тренером

  Март Небольшие изменения, лучший сон с Мадлен Халлум, RDN, CSG, LDN

  Февраль Follow Your Heart с Даниэлем Муньосом, MD, MPA

  Январь Новый год, новый старт с Рэйчел Боуман, CHES

  Посмотреть презентацию 2020 Healthier You:

  декабрь Сострадание посреди праздничного стресса со Стефани Дин, LPC-MHSP, CEAP

  Ноябрь Как еда связывает нас с Джоном Комптоном

  Октябрь Спасите свой сон — Советы по улучшению ZZZs с Бет Мэлоу, Мэриленд, MS

  сентябрь Справедливость и благополучие на рабочем месте с Лорен Датилло, PhD, HSP

  Август № 2 Питайте здоровый разум и тело с Джейми Поуп, MS, RD, LDN

  Август № 1 Карантинная усталость с Джимом Кендаллом, LCSW, CEAP

  июль Разорвите цикл эмоционального переедания с доктором.Реанна Браун

  июнь Что, почему и как посещают телемедицину с доктором Дэниелом Коттреллом

  Май Устойчивость во время COVID-19 со Стефани Дин, LPC, CEAP

  Апрель Стресс и преодоление COVID-19 с Джимом Джексоном, доктором философии

  Февраль Самосострадание со Стефани Дин, LPC, CEAP

  Январь Поздравляем с Новым годом с Мариссой Вертхаймер, MS, RDN, LDN

  Посмотреть прошлые презентации Health You:

  10 простых способов улучшить свое здоровье

  У всех нас были моменты, когда мы принимали решение радикально изменить образ жизни: бросить курить.Похудейте на 20 фунтов. Запишитесь в тренажерный зал и начните заниматься каждый день.

  Хотя мы всегда должны стремиться к достижению таких целей в отношении здоровья, путь к лучшему здоровью не всегда должен означать огромные скачки.

  Есть также много более мелких шагов, которые вы можете предпринять, которые помогут улучшить ваше общее состояние здоровья и качество жизни — и поскольку их легко включить в свой распорядок дня, их будет легко поддерживать в течение длительного времени. Даже если у вас есть всего несколько минут, вы можете использовать это время, чтобы улучшить свое самочувствие.

  Попробуйте включить в свой день следующие действия и стратегии. Когда эти простые шаги станут привычкой, они могут оказать большое положительное влияние на ваше общее состояние здоровья.

  1. Снимайте стресс.

  Эксперты рекомендуют регулярные упражнения, медитацию и дыхательные техники для снижения стресса. Но даже такое простое и приятное занятие, как успокаивающая музыка, чтение хорошей книги, купание в гидромассажной ванне или игра с домашним животным, может помочь вам расслабиться.

  Этот совет вам следует принять близко к сердцу, потому что продолжительный стресс может вызвать или усугубить ряд проблем со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление, депрессию, язвы, синдром раздраженного кишечника, мигрень и ожирение.

  У вас мало времени? Не позволяйте этому нервировать вас. Как и в случае с упражнениями, полезны даже короткие периоды расслабления.

  Даже 10 минут, потраченных на то, что вам нравится, может иметь большое значение для преодоления стрессовых факторов повседневной жизни.Просто прочитав одну главу или проведя с собакой несколько кругов вокруг квартала, вы почувствуете себя спокойнее, отдохнете и получите больше энергии.

  Если вы не можете сделать полный перерыв в том, чем вы занимаетесь, попробуйте в этот момент просто сделать несколько медленных глубоких вдохов. Когда вы замедляете дыхание, это помогает вам расслабиться. Эта реакция расслабления высвобождает химические вещества организма, которые снимают стресс и могут улучшить иммунную функцию.

  Глубокое дыхание также может снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Люди с более низкой частотой пульса в состоянии покоя обычно находятся в лучшем физическом состоянии, чем люди с более высокой частотой пульса.

  2. Уберите соль.

  Солонка на обеденном столе позволяет легко потреблять лишнюю соль, что может привести к повышению артериального давления. Так что ставьте шейкер в шкаф или кладовую и выносите его только во время готовки.

  Также неплохо попробовать пищу перед тем, как посолить ее. Вы можете обнаружить, что больше не нужно.

  Вы также можете попробовать приправить пищу соком лимона или лайма, чесноком, хлопьями красного перца, зеленью или смесью приправ без соли.Заполните холодильник и кладовую любимыми свежими и сушеными травами, чтобы они всегда были под рукой для придания аромата еде.

  3. Ложитесь спать пораньше.

  Большинство из нас не получают семь или более часов сна, необходимых взрослым.

  Со временем недостаток сна может повысить риск сердечного приступа или инсульта — независимо от вашего возраста, веса или физических упражнений.

  Если вы постоянно недосыпаете, может помочь ложиться спать даже на 15 минут раньше каждую ночь.Также установите регулярный график сна и бодрствования и придерживайтесь его — даже в выходные.

  4. Выпейте бокал красного вина.

  Исследования показали, что мощные антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, защищают от болезней сердца, рака толстой кишки, беспокойства и депрессии. Так что, если нет медицинских причин, по которым вы не должны есть, наслаждайтесь стаканом мерло во время вечерней трапезы — вы даже можете выпить тост за свое хорошее здоровье.

  Но пейте умеренно. Так же, как небольшое количество красного вина полезно для здоровья, слишком много алкоголя — даже красного вина — может вызвать множество проблем со здоровьем, включая заболевания печени и почек и рак.

  Особенно осторожно следует относиться к употреблению алкоголя женщинам. У них более высокий общий риск проблем с печенью, чем у мужчин, поэтому они более склонны испытывать проблемы с печенью из-за меньшего количества алкоголя.

  Для здорового человека два напитка в день вряд ли принесут вред; женщины же должны ограничиться употреблением одного алкогольного напитка в день.

  5. Проверяйте осанку и эргономику.

  В следующий раз, когда вы будете сидеть за столом или разговаривать по телефону, подумайте о своей позе.Затем выпрямите спину, втяните живот и поставьте ступни на пол, не скрещивая ноги. Вы сразу почувствуете себя более расслабленным.

  За несколько секунд вы сможете избежать боли в спине, одной из самых распространенных проблем со здоровьем в Соединенных Штатах и ​​основной причины инвалидности.

  А если вы работаете за компьютером, обратите внимание на эргономику своей рабочей станции — на то, как вы подходите и двигаетесь в окружающей среде — чтобы предотвратить растяжение спины и шеи, синдром запястного канала, перенапряжение глаз и другие профессиональные травмы.

  Несколько простых настроек, таких как изменение положения монитора компьютера, переключение на стул, обеспечивающий большую поддержку поясницы, и регулярные перерывы в течение дня для выполнения упражнений на растяжку, могут иметь большое значение для создания более здорового и комфортного рабочего места.

  В следующий раз, когда вы собираетесь подняться на более высокий этаж, обойдите лифт и вместо этого поднимитесь по лестнице. Вы заставите свою кровь качать, тренируете легкие и проработаете мышцы нижней части тела.

  6. Разгадайте кроссворд.

  Исследователи из Rush обнаружили, что умственно сложные действия, такие как чтение, разгадывание кроссвордов или Содоку и игра в шахматы, могут оказывать защитное воздействие на ваш мозг.

  Согласно исследованиям, регулярное взаимодействие с умом может помочь снизить риск деменции, связанной с болезнью Альцгеймера.

  Не любите головоломки или игры? Не волнуйтесь: есть и другие способы сохранить здоровье своего мозга.Ешьте не доминирующей рукой. Пройдите домой с работы новым маршрутом. И общайтесь с другими — оставаясь социально вовлеченным, также может защитить от слабоумия.

  7. Взвешивание.

  Поддержание здорового веса может снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака. Но для женщин есть еще одна причина не набирать лишний вес: это снизит риск будущих заболеваний тазового дна.

  Заболевания тазового дна чаще встречаются у женщин, родивших ребенка естественным путем.Однако недавнее исследование показало, что даже женщины, которые никогда не рожали естественным путем, подвергаются повышенному риску недержания мочи при стрессе, если у них избыточный вес или ожирение.

  8. Сделайте несколько диетических замен.

  • Замените белый хлеб, рис, крекеры и макароны на более полезные цельнозерновые версии.
  • Используйте в своих рецептах курицу и индейку без кожи вместо кожи, а также нежирные куски другого мяса, например, говядины или свинины.
  • Замените один сладкий напиток (газировка, сок и т. Д.).) каждый день с большим стаканом воды.
  • Если вы проголодались между приемами пищи, перекусите горстью миндаля или кешью, кусочком целого фрукта или морковными палочками, смоченными в хумусе, а не тянитесь за шоколадными батончиками или картофельными чипсами.

  Кроме того, попробуйте включить в свой ежедневный рацион дополнительную порцию некрахмалистых овощей.

  Хотите перекусить? Жуйте морковь вместо печенья. Готовишь ужин для своей семьи? Подавайте брокколи или шпинат в качестве гарнира вместо пюре.Добавьте зеленый горошек в коричневый рис или кусочки красного или желтого перца в бутерброд.

  Ни для кого не секрет, что овощи — особенно темная листовая зелень — полезны для вас. Но есть еще одно преимущество в добавлении большего количества овощей в свой ежедневный рацион: они богаты клетчаткой и содержат много воды, поэтому они оставят вас сытыми и довольными без большого количества калорий и жира.

  В кулинарных книгах и в Интернете, в том числе на сайте Rush, есть множество отличных рецептов вкусных, но полезных вегетарианских блюд.

  9. Поднимитесь по лестнице.

  В следующий раз, когда вы собираетесь подняться на более высокий этаж, обойдите лифт и вместо этого поднимитесь по лестнице. Вы заставите свою кровь качать, тренируете легкие и проработаете мышцы нижней части тела.

  Это отличный способ добавить в свой день физической активности, не тратя время на упражнения. Если вы стремитесь делать рекомендованные 10 000 шагов каждый день, подъем по лестнице будет засчитан в эту сумму.

  Все эти маленькие шаги могут сделать вас более здоровым.

  10. Вытяните.

  Регулярная растяжка мышц помогает избежать травм, оставаться гибкими и свободно двигаться с возрастом.

  Потянитесь за несколько минут до и после тренировки. Если вы не тренируетесь в этот день, сделайте несколько перерывов на растяжку. Найдите тихое место в офисе, где вас никто не побеспокоит. На ходу? Ищите естественные возможности в своем распорядке дня для растяжки, например, выходите из машины или дотрагивайтесь до предметов на высокой полке в магазине.

  Растяжка прямо перед сном также может помочь вам снять напряжение и помочь вам заснуть.

  А упражнения на равновесие, такие как тайцзи, могут помочь значительно снизить риск опасных падений.

  Взгляд в будущее

  Хорошая новость в том, что никогда не бывает слишком рано — или слишком поздно — принимать здоровые привычки.

  Когда вы молоды, вы можете заложить фундамент хорошего здоровья на всю жизнь. Когда вы станете старше, здоровые привычки помогут вам контролировать любые заболевания и снизить риск заражения другими в будущем.

  10 способов поправить здоровье

  Последнее обновление 28 января 2021 г.

  1. Ешьте медленно

  Знаете ли вы, что слишком быстрое питание может вызвать увеличение веса?

  Согласно исследованиям, люди, которые едят быстрее, имеют больше шансов набрать лишний вес, чем люди, которые едят медленнее. В одном исследовании также было высказано предположение, что это на 115% чаще встречается у женщин среднего возраста.

  Когда вы едите, ваше тело выделяет «гормоны насыщения», которые говорят вашему мозгу, что вы поели, и должны остановиться. Однако, поскольку этот процесс занимает около 20 минут, люди, которые быстро едят, могут съесть слишком много еды и получить этот сигнал только позже, что объясняет «вздутие живота после шведского стола», которое вы можете почувствовать после сытной еды.

  В следующий раз, когда вы будете есть, сделайте сознательное усилие, чтобы есть медленнее, и понаблюдайте, как это влияет на ваш аппетит.

  2. Пейте больше воды

  Возможно, вы слышали поговорку «выпивать 8 стаканов воды в день», но немногие могут следовать этому, часто вместо этого подсчитывая общее количество потребляемой жидкости, которое обычно включает газированные напитки, кофе и другие напитки.

  Однако ваше тело состоит не из безалкогольных напитков и пива. В зависимости от возраста около 60% человеческого тела состоит из воды. Есть множество преимуществ употребления большего количества воды — это помогает нам контролировать потребление калорий, заряжает мышцы энергией, сохраняет здоровье почек и увлажняет кожу.

  Если вы будете пить воду, у вас будет меньше тяги к сладким или менее полезным для здоровья напиткам.

  3. Прочтите этикетки с питанием


  Если потеря веса — одна из ваших целей в отношении здоровья, возьмите за привычку читать этикетки с пищевыми добавками на ваших продуктах во время покупки продуктов.

  Обратите внимание на общее количество калорий, содержащихся в продукте, а не только на 1 порцию (обычно это указано на этикетке).

  Чтение этикеток с пищевыми продуктами также поможет вам не читать только такие маркетинговые этикетки, как «с высоким содержанием клетчатки», «с низким содержанием жира» или «без сахара», поскольку эти этикетки могут вводить в заблуждение. В то время как продукт «богат кальцием», он также может быть с высоким содержанием сахара — деталь, которую вы могли упустить, если бы не прочитали этикетку с питанием.

  4. Ешьте больше фруктов и овощей


  Опрос более чем 65000 участников показал, что люди, которые ели больше всего фруктов или овощей (7 или более) каждый день, имели на 42% меньший риск смерти (от любой причины) по сравнению с людьми, которые ели меньше одна порция в день.

  Однако вы можете выбрать больше свежих продуктов, поскольку было обнаружено, что замороженные и консервированные фрукты также могут увеличить риск смерти на 17%.

  Нужен совет, как добавить в свой рацион больше фруктов и овощей? Купите нарезанные фрукты после обеда и принесите их на работу. В следующий раз, когда вы проголодаетесь, этот фрукт будет самой близкой и удобной закуской, которую вы сможете достать.

  5. Тренироваться (минимум) 3 раза в неделю

  Согласно Active Health (инициатива Сингапурского совета по спорту), взрослые должны заниматься не менее 150 минут умеренной или высокой физической активности в неделю.Однако на самом деле так поступают только 26% сингапурцев.

  Достичь этой цели не должно быть сложно. Вы можете попробовать:

  • Делайте больше того, чем вы уже занимаетесь
  • Выберите занятие, которое, по вашему мнению, вам понравится, и начните им заниматься

  Это могут быть небольшие изменения. Например, вместо прогулки с собакой наденьте кроссовки и бегайте вместе с собакой. А если вы уже бегаете дважды в неделю, добавьте третий день, чтобы исследовать разные маршруты в расслабляющем и приятном темпе.

  6. Бросить курить

  Несмотря на то, что в соответствии с законодательством на пачки сигарет помещены изображения, изображающие болезни, и на десятилетия запрещена реклама табака, курение по-прежнему является довольно распространенной привычкой в ​​Сингапуре. По данным HealthHub, каждый день 6 сингапурцев преждевременно умирают от болезней, связанных с курением.

  Бросить курить может быть непросто, но это также одно из самых важных решений, которые вы принимаете. Некоторые стратегии преодоления зависимости включают упражнения, группы поддержки, методы релаксации, такие как дыхание, или даже никотиновую заместительную терапию.

  7. Купите фитнес-трекер (и используйте его)

  В наши дни фитнес-трекеры меняют образ жизни и тренировок людей. Эти интеллектуальные наручные устройства могут отслеживать частоту сердечных сокращений и расстояние бега, а также подсчитывать количество калорий, которые вы сжигаете во время тренировок.

  Хотя несколько лет назад точность фитнес-трекеров (и смарт-часов) могла быть сомнительной, точность, надежность и репутация этих устройств, как утверждается, за последние годы заметно улучшились.

  8. Сон 6-8 часов ежедневно


  Знаете ли вы, что 6-8 часов — это рекомендуемое количество часов сна, которое взрослые должны спать каждую ночь для улучшения здоровья? Согласно статье о продолжительности сна и смертности, исследователи также обнаружили, что у людей, которые спят менее 7 часов в сутки, вероятность преждевременной смерти на 12% выше.

  Однако будьте осторожны, чтобы не проспать, поскольку также было обнаружено, что люди, которые спят более 8-9 часов в день, имеют 30% дополнительный риск преждевременной смерти.

  Вывод? Ложитесь спать в такое время, которое позволяет вам отдыхать 6-8 часов, а затем просыпайтесь, когда зазвонит будильник, а не после нескольких нажатий на кнопку повтора!

  9. Больше улыбайтесь и смейтесь

  Это одно из самых простых, но вместе с тем более действенных изменений, которые вы можете внести, чтобы улучшить свое психическое здоровье.

  Почему это работает? Когда мы смеемся, мы дышим глубже и вдыхаем больше воздуха, что стимулирует наше сердце, легкие и мышцы. Он также увеличивает количество эндорфинов, выделяемых нашим мозгом, что положительно влияет на нашу физиологию и настроение, автоматически переводя нас в лучшее, более счастливое состояние.

  Так что продолжайте, почаще улыбайтесь и добавьте больше смеха в свои дни. Иногда смех действительно может быть лучшим лекарством.

  10. Вести дневник побед


  Ссылаясь на профессора Гарвардской школы бизнеса в своем выступлении на TEDx о достижении успеха через маленькие победы, педагог Мехрназ Бассири говорит, что ежедневный дневник прогресса помогает нам размышлять о наших днях и записывать все маленькие достижения, которые в противном случае остались бы незамеченными.

  Эта привычка помогает нам вести хронику и праздновать свои маленькие победы, даже в те удручающие дни, когда мы чувствуем, что не достигли многого.

  Этими «победами» может быть что угодно: от выбора здорового питания во время обеда, позитивной реакции на негативную ситуацию на работе или простого выполнения чего-то, что сделало вас счастливым или вдохновило в первый раз.

  Помните, вы можете вести более здоровый образ жизни, просто внося небольшие изменения, одно за другим. Начните с выбора нескольких ваших любимых советов, упомянутых в этой статье, и включите их в свой распорядок дня!

  Статья отрецензирована д-ром Сэмюэлем Лоу, клиническим директором больницы Parkway.

  Список литературы

  Франциска Шприцлер (2019, 18 июня) Медленное питание помогает похудеть? Получено 21 ноября 2019 г. с сайта https: // www.healthline.com/nutrition/eating-slowly-and-weight-loss

  Кэтлин М. Зельман (2008, 8 мая) 6 причин пить воду. Получено 21 ноября 2019 г. с сайта https://www.webmd.com/diet/features/6-reasons-to-drink-water#1

  .

  Сара Бозли (2014, 1 апреля) Употребление фруктов и овощей: пяти в день может быть недостаточно, говорят ученые. Получено 21 ноября 2019 г. с https://www.theguardian.com/uk-news/2014/apr/01/fruit-and-vegetables-seven-portions-ucl-study

  .

  Сколько вам нужно физической активности? (п.д.). Получено 21 ноября 2019 г. с https://www.myactivesg.com/Active-Health/Domains/Physical-Activity

  .

  (2018, 1 августа) Статистика курения в Сингапуре. Получено 21 ноября 2019 г. с https://www.healthhub.sg/live-healthy/597/questions_smoking

  .

  Франческо П. Капуччо, Ланфранко Д’Элла, Паскуале Стацзулло, Мишель А. Миллер (2010, 1 мая) Продолжительность сна и смертность от всех причин: систематический обзор и метаанализ перспективных исследований. Получено 21 ноября 2019 г. с сайта https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864873

  (2019, 5 апреля) Снятие стресса от смеха? Это не шутка.