Жіночі образи в червоне в чорне: Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне»

Содержание

Жіночі образи роману Стендаля «Червоне і чорне»

I.       Головна тема роману — пошуки щастя. (Поставивши у центр розповіді долю молодого чоловіка на ім’я Жульєн Сорель, автор відобразив нелегкий, звивис­тий шлях героя до щастя. Причому щастя Сорель пов’язує спочатку не з ко­ханням, а з кар’єрою.)

II.    Жіночі образи роману.

1. Служниця Еліза. (З нею Жульєн познайомився у домі де Реналя. Служни­ця закохалась у нього і прагнула одружитись із Сорелем. Проте Жульєн не

мав наміру одружуватися з нею, хоч вона й отримала невелику спадщи­ну. Адже вона не могла вивести його до вищого світу, прокласти шлях до кар’єри.)

2.     Луїза де Реналь. (Луїза закохалась у Жульєна щиро, віддано, не сподіва­ючись на майбутнє й не розраховуючи своїх кроків. Вона пожертвувала для нього навіть шлюбним обов’язком і своїм добрим іменем, бо кохання Луїзи було справжнім. Вона добре бачила вдачу Сореля, але не намагала­ся його переробити.

Злощасного листа написала через ревнощі й чужу злу волю, про що потім шкодувала. Вона прощає Жульєнові навіть той по­стріл, що ледве не вкоротив їй віку, бо кохання до Жульєна стало сенсом її життя.)

3.     Матильда де Ла-Моль. (Матильда мала гроші, високий статус у вищому світі й багатого батька — все, щоб не дуже зважати на її скромну вроду. Вона стала для Жульєна засобом здійснення кар’єри. Але, засліплена ко­ханням, Матильда погоджувалася й на такі стосунки. Часто ці стосунки на­бирали вигляду бойових дій. Тож, може, це було не кохання, бо вони му­чили одне одного і не були щирими. Матильда була для Жульєна вікном в омріяне майбутнє, а її захоплення ним тішило його самолюбство.)

III. Значення жіночих образів у романі. (Через стосунки з жінками, через став­лення до кохання автор показує найістотніші риси характеру, вдачі головного героя. Крім того, саме в руках жінок опиняється його життя, доля. Кожна з них — ціла епоха, певний етап його змужніння.)

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Висновки до розділу. Жіночі образи в романі Стендаля «Червоне і чорне»

Жіночі образи в романі Стендаля «Червоне і чорне»

курсовая работа

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додаток

Вступ

Робота присвячена дослідженню жіночих образів в романі Стендаля «Червоне і чорне».

Французький письменник Стендаль (Анрі Марі Бейль) увійшов в історію всесвітньої літератури як один із засновників реалістичного роману. Стендаля без перебільшення можна вважати одним із найоригінальніших романістів ХІХ ст. Бурхливі історичні і соціально-політичні події у Франції довели, що життя і доля людини залежать не тільки від її вдачі, але й, у першу чергу, від умов, в яких людина згідно взаємозвязку між характером людини і історичними умовами, які його сформували, існує.

У своєму романі «Червоне і чорне» письменник створив панорамну картину суспільного життя Франції часів Реставрації, зобразив представників різних верств населення, суспільних класів, розкрив основні політичні і моральні конфлікти.

Творчі принципи письменника, якими він керувався в роботі над романом «Червоне і чорне», дали можливість вивести яскраві й правдиві характери, розкрити їхню психологію.

В центрі уваги Стендаля-письменника — людський характер. Стендаль був певен, що «немає цілком гарних, або цілком поганих людей». Людина, на думку письменника, визначається тим, як вона «розуміє щастя» і «як вона на нього полює» тобто тим, яку життєву мету вона ставить і якими засобами домагається цієї мети. Свій принцип відображення дійсності Стендаль пояснював за допомогою образу дзеркала. У дзеркалі відображається все — і гарне, і погане. Цей принцип Стендаль застосував і для створення характерів своїх героїв. Образ головного героя Жульєна Сореля — постать не абстрактна, а живий, суперечливий, складний характер, в якому узагальнене поєднується з індивідуальним.

Багато в чому цей персонаж, а також інші герої роману (жіночі образи пані де Регаль і Матильди де Ма-Моль) нагадують їхнього автора: у них втілено ті риси чи поривання Стендаля, які за різних обставин він не зміг реалізувати.

Трагічний фінал життя головного героя та його коханої жінки пані де Регаль стає моральною перемогою над суспільством і власними вадами. У долях героїв роману відображено конфлікти епохи. Створюючи своє панорамне полотно життя Франції, Стендаль переконливо доводить, що існуючі суспільні закони руйнують душі і долі людей.

В романі «Червоне і чорне» органічно поєднані риси психологічного роману (глибина розкриття внутрішнього життя персонажів) і роману філософського, в якому автор порушує найактуальніші й найскладніші проблеми історії, політики й естетики.

Актуальність роботи зумовлена важливістю дослідження жіночих образів у романі,адже ці образи широко обговорюються і сьогодні.

Мета дослідження полягає у повному аналізі жіночих образів роману «Червоне і чорне». Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

— опрацювати теоретичні джерела;

— дослідити поведінку персонажів у певних обставинах;

— визначити роль жінок в житті головного героя;

— провести порівняльну характеристику жіночих образів;

— проаналізувати місце жінок у творі.

Обєктом дослідження є сам роман Стендаля «Червоне і чорне», його дійові особи.

Предметом дослідження є жіночі образи роману.

Практична цінність роботи визначається у можливості використання її результатів у шкільній та вузівській практиці викладання зарубіжної літератури.

Розділ 1. Відомості про роман та його автора

Творчість Ф. Стендаля (1783-1842) відкрила новий період не лише у французькій літературі, а й в усій західноєвропейській літературі — період класичного реалізму. Саме він став засновником реалістичного роману, який виник у часи панування романтизму. Його творчість увійшла до скарбниці художніх надбань людства.

«Я беру билет лотереи, главный выигрыш которой состоит в том, чтобы меня читали в 1935 году» [6], — говорив Стендаль, і ця думка — ключ до розуміння не тільки стимулу, а й основної спрямованості його мистецтва. Головне завдання Стендаля — йти у ритмі з часом, створюючи цінності, які відповідали б духовним запитам наступних поколінь.

1.1 Біографія Стендаля

Стендаль (Анрі-Марі Бейль) (фр. Stendhal, справжнє імя: Анрі-Марі Бейль (фр. Henri-Marie Beyle), 23 січня 1783, Ґренобль — † 23 березня 1842, Париж) — один із видатних французьких письменників XIX століття. Анрі-Бейль, творив під псевдонімом Фредеріка Стендаля (Штендаль — назва німецького міста, в якому народився відомий німецький мистецтвознавець XVIII століття Йоганн Вінкельман).

Стендаль народився 23 січня 1783 року в Греноблі, у родині багатого адвоката. Його дід, лікар і громадський діяч, захоплювався ідеями Просвітництва й був шанувальником Вольтера. Але з початком революції у родині погляди дуже змінилися, батько Стендаля змушений був навіть переховуватися.

Мати хлопчика рано померла, і сімя надовго вбралася у траур. Батько не переймався вихованням сина, довіривши його католицькому абатові Ральяну. Це призвело до того, що Стендаль зненавидів і церкву, і релігію. Таємно від свого вихователя він почав знайомитися з працями філософів-просвітників (Кабаніса, Дідро, Гольбаха). Читання, а також найсильніші враження та переживання дитячих років, повязані з Першою французькою революцією, стали визначальними моментами у формуванні світогляду майбутнього письменника. Прихильність до революційних ідеалів він зберіг на все життя. Жоден із французьких письменників XIX століття не відстоював ці ідеали з такою пристрастю і сміливістю.

1797 року Стендаль вступив у Ґреноблі до Центральної школи, метою якої було введення в республіці державного і світського навчання замість релігійного, і озброєння молодого покоління знаннями та ідеологією новоствореної буржуазної держави. Тут хлопець захоплювався математикою. Після закінчення курсу його відправили до Парижа для вступу в Політехнічну школу, куди він так і не вступив.

Стендаль прибув до Парижа через декілька днів після перевороту 18 брюмера, коли молодий генерал Бонапарт захопив владу та оголосив себе першим консулом. Тоді ж почалися приготування до походу до Італії. У 1800 році сімнадцятилітній Стендаль вступив до армії Наполеона. Він прослужив у ній понад два роки, а потім подав у відставку й у 1802 році повернувся до Парижа з прихованим наміром стати письменником.

Стендаль був прихильником ідеалізації Наполеона, що відбилося і в його творчості. Але ставлення письменника до нього, особливо після захоплення останнім престолу Франції і перетворення на імператора, було, проте, досить критичним. Деякі зауваження Стендаля свідчать про те, як добре він розумів деспотичні й узурпаторські прагнення Наполеона, і яку загрозу він вбачав у ньому для справжнього духу революції.

Стендаль брав участь у поході Наполеона до Росії в 1812 році, був у Москві, Смоленську, Могильові, зазнав жахи зимового відступу французької армії з Росії. Враження про Росію були надзвичайно сильні. Він бачив героїзм російського народу, який захищав свою батьківщину, бачив, зокрема, і жорстоку сваволю самодержавства.

Після падіння Наполеона й повернення Бурбонів у Францію Стендаль їде до Італії, лише інколи буваючи на батьківщині. Стендаль полюбив Італію; ця країна відіграла чималу роль у формуванні поглядів письменника. Його приваблювало насичене громадське життя цієї держави. У 1821 році відбуваються повстання карбонаріїв у ряді міст (Неаполь, Турін). Співчуття Стендаля цьому рухові дало підставу урядові звинуватити його в приналежності до повсталих і запропонувати терміново залишити австрійські володіння північної Італії.

Перебування в Італії залишило глибокий слід у творчості Стендаля. Він із захопленням вивчав італійське мистецтво, живопис, музику. Ця країна надихнула його на цілу низку творів. Це робота з історії мистецтва «Історія живопису в Італії», «Прогулянки по Риму», новели «Італійські хроніки». Нарешті, Італія дала йому сюжет одного з найбільших його романів «Пармський монастир».

Перебування у Франції, де правили ненависні Стендалю Бурбони, стає для нього нестерпним. Це ставлення письменника до реакції та режиму Реставрації знайшло своє вираження у його найкращих романах. У 1830 році Стендаль одержав від короля Луї Філіппа призначення в Трієст консулом, але його не затвердили, як «неблагонадійного», у Трієсті. Стендаль стає консулом у папських володіннях у Чівітавеккія. Його смілива, незалежна думка, співчуття революції та якобінцям, атеїзм, його сповнені бойового протесту твори робили однаково тяжким його перебування як в Італії, так і в себе на батьківщині.

На думку деяких дослідників, Стендаль був масоном. Історик масонства А. Меллор вважає, що «масонство Стендаля не стало надбанням широкої гласності, хоча він і належав протягом деякого часу до ордена» [15, c. 152]. Судячи з усього, саме про Стендаля йде мова, коли в документах масонських лож раз у раз зявляється справжнє імя французького письменника — Бейль.

Хоч Стендаль і нездужав, проте, він доволі часто їздив з Чівітавеккії до Рима. У 1841 році з ним стався перший апоплексичний удар. Йому дали відпустку, і восени він знову приїхав до Парижа, маючи намір пробути там усього кілька днів. І несподівано його звалив другий удар. Ще в молодості Стендаль заразився сифілісом. Лікувати його в той час не вміли. У своєму щоденнику він писав, що приймає для лікування препарати ртуті і йодид калію. Хвороба прогресувала. Препарати ртуті мають багато побічних ефектів, що лише додатково погіршувало стан. Останні роки письменник перебував у дуже важкому стані. Сам він у щоденнику писав, що інколи настільки слабкий, що ледве тримає перо, а тому змушений диктувати тексти. Але, незважаючи ні на що, Стендаль працював до самого кінця. А 23 березня 1842 року він, втративши свідомість, впав прямо на вулиці і через кілька годин помер. Смерть, найвірогідніше, настала від розриву аневризми аорти. Похований на кладовищі Монмартр.

У заповіті письменник просив написати на могильній плиті (виконали італійською):

«Арріго Бейль

Міланець

Писав. Кохав. Жив.»

Після смерті письменника навколо його імені критики створили «змову мовчання». Першим, хто заговорив про нього та змусив звернути увагу, був Бальзак. Називаючи Стендаля чудовим художником, Бальзак стверджував, що зрозуміти його можуть тільки найпіднесеніші розуми суспільства.

Творчість Стендаля належить до першого етапу в розвитку французького критичного реалізму. Стендаль вносить до літератури бойовий дух і героїчні традиції нещодавньої революції. Звязок його з просвітителями можна спостерігати як у творчості, так і в його філософії й естетиці.

У розумінні мистецтва й ролі художника Стендаль йде далі від просвітителів і стверджує, що мистецтво за своєю природою соціальне, воно служить суспільним цілям. Це положення Стендаль перетворює на бойову зброю проти мистецтва свого часу, насамперед проти класицизму. Його мистецтвознавчі роботи були гостро публіцистичні. Однією з головних його робіт з літератури є «Расін і Шекспір» (1825).

Стендаль підкреслює, що художник тільки тоді виконує своє призначення, коли він веде за собою суспільство. Якщо художники діють поодинці, не повязані з масою, вони тоді — ніщо.

Естетичні положення просвітителів Стендаль розвиває в нових історичних умовах — після Французької революції 1789-1794 років, у період назрівання революції 1830 року. Через усі твори проходить думка про важливість історичних зрушень, які неминуче відбиваються в мистецтві. Усі його статті з мистецтва перейняті почуттям нового. З кожною новою історичною епохою змінюється поняття краси, говорить Стендаль. Те, що здавалося гарним людям XVII століття, вже не може здаватися гарним тим, хто пережив революцію 1789 року. Змінюється також і історична роль письменника. Цінність письменника, переконаний Стендаль, визначається не тим, як добре він вивчив класиків, мистецтво минулого, а тим, якою мірою він брав участь у революційних подіях, в суспільному житті свого часу. Головну помилку класиків Стендаль вбачає в тому, що вони хочуть зберегти те мистецтво, що склалося ще задовго до революції. Новим напрямком він вважає романтизм — як нове мистецтво, що веде боротьбу з усім відсталим, приреченим на відживання.

Ще одне важливе положення: мистецтво повинне бути правдивим. У романі «Червоне та чорне» він характеризує роман як «дзеркало, яке проносять по великій дорозі» [16, c. 24]. » Якщо дорога брудна, якщо на ній є калюжа, це неминуче відібється в цьому дзеркалі, і дарма було б обвинувачувати дзеркало в тім, що воно відбиває точно; треба обвинувачувати дорогу, або, правильніше, доглядача дороги, в тім, що він погано порядкує на ній» [23, c. 45].

Нарешті, остання теза — це необхідність учитися у Шекспіра. Стендаль пише, що романтики ніколи не радять прямо наслідувати драми Шекспіра. Цій великій людині необхідно наслідувати в манері вивчати світ, серед якого ми живемо, бо він дає своїм сучасникам саме той жанр трагедії, що їм потрібен.

Таким чином, у своїх естетичних поглядах Стендаль є учнем і продовжувачем просвітителів. їхнє вчення він розвиває за нових історичних умов, що накладає різкий відбиток на його погляди й образи, надаючи їм нової якості. Усі вимоги до мистецтва він ставить у залежність від завдань, що їх висуває революція.

Звязок Стендаля з просвітителями можна простежити і в галузі філософії — він був учнем просвітителів-матеріалістів Дідро, Гельвеція, Кабаніса. Особливе місце у філософських поглядах Стендаля посідає питання про людину. Подібно до просвітителів, Стендаль твердить, що людина повинна гармонійно розвивати всі закладені в ній здібності й сили і спрямовувати їх на благо батьківщини, рідного краю, суспільства. Здатність до великого почуття, до героїзму — ось якості, що визначають повноцінну особистість. Виняткове місце в його філософії і творчості посідає проблема пристрасті. У розумінні Стендаля пристрасть ніколи не суперечить розумові, а перебуває під його контролем. Герої романів Стендаля нерідко виступають такими ж раціоналістами у своїй любові: Жюльєн Сорель, Фабриціо, Сан-Северіна, навіть охоплені сильною пристрастю, завжди здатні оцінити своє почуття, свої вчинки, підкоряючи їх розуму.

Отже, в літературу XIX століття Стендаль вносить бойовий дух століття і революції, віру в розум, у гармонійну особистість, культ сильних пристрастей. Але відстоюючи ідеали революції, він змушений вдавати, що ці священні для нього ідеали далекі від сучасності, у якій тріумфує проза буржуазного життя. Героїчне стає непотрібним у практиці буржуазних відносин, там, де панує безнадійна тупість, гонитва за наживою, карєризм. У цих умовах людині сильних пристрастей, яка жадає героїчного, немає місця, і вона неминуче вступає в протиріччя з буржуазною дійсністю. У цьому й полягає трагедія головних героїв Стендаля.

1.2 Історія написання роману

У романі «Червоне і чорне» Стендаль використав кримінальну справу, про яку прочитав у газеті. Поштовхом до роботи над твором стала історія Антуана Берте, сина сільського коваля. Його вихователем і вчителем був місцевий священик. Коли юнакові виповнилось 19 років, він почав працювати гувернером у родині багатого промисловця пана Мішу. Можливо, між дружиною Мішу й Антуаном виник роман. Священик, зумів влаштувати Берте в семінарію, з якої юнак переходить вихователем до аристократичного будинку Кордонів. Мадемуазель де Кордон, дочка хазяїна, закохується в молодого плебея. Її батько пише листа до пані Мішу і просить схарактеризувати поведінку Антуана, на що отримує негативний відгук. Це означає кінець карєри для Берте, і той з відчаю стріляє в пані Мішу з пістолета, а потім намагається накласти на себе руки. Пані Мішу не помирає, й Берте. У 1827 р. в Греноблі відбувся судовий процес, на якому його було засуджено на смерть.

Історія головного персонажа «Червоного і чорного», на перший погляд, майже повністю повторює згадану справу, тільки імена змінюються: Берте перетворюється на Жульєна Сореля, подружжя Мішу — на пана і пані де Реналь, а аристократка та його дочка — на маркіза де Ла — Моль і Матильду. Та, звичайно, не цей життєвий випадок сам по собі зробив Стендаля одним із найвідоміших письменників світу, а те, як він його художньо втілив. Його геніальністю як романіста полягає в тому, що він зумів у побутовому злочині побачити трагедію сучасної людини. Це був несподіваний, оригінальний хід, який багато в чому оновив світову літературу.

Вибір Стендалем «справи Берте» як відправної точки для свого твору відображає настанову письменника намагатися розвязувати життєві проблеми на рівні філософії, політики, естетики. Тут вирішальним чинником є те, що і Берте, і Жульєн- плебеї. Ситуація, коли представники нижчих станів піднімалися вгору завдяки своїм талантам, приваблювала Стендаля. У нього була спеціальна теорія геніальності, за якою геній обовязково повинен бути бідним, неаристократом. Тільки серед таких людей, твердив він, ще залишилися ті якості, які так йому подобались і які вивільнила Велика французька революція — життєва енергія, прагнення свободи і щастя. Самі обставини існування таких людей змушували їх не зупинятися на місці і рухатись уперед, тоді як творча сила вищих класів знищена, бо вони зіпсовані цивілізацією. Прикладом такого геніального плебея, який переміг світ, для Стендаля, безумовно, був Наполеон. Годі й казати, що ця стендалівська теорія геніальності є ще одним варіантом ідеї «природної людини», якій письменник залишався вірний завжди.

1.3 Таємниця назви «Червоне і чорне»

Назва стендалевского роману викликала безліч суперечок і непорозумінь — воно було глибоко новаторським. Багатовікова традиція називати роман по імені головного героя зберігається і в першій третині XIX в. (Корінна, Дельфіна, Жан Сбогар, БюгЖаргаль, Ган ісландець та ін.) У другому і третьому десятилітті романтики вводять в моду і незвичайні, загадкові назви (Гофман, Еліксир Диявола; Жанен, Мертвий осел і гільйотинований жінка і багато ін.). Проте, на відміну від стендалевского, вони завжди пояснювалися текстом, де в тому чи іншому вигляді пропонувалася їх розгадка. Тому перші відгуки на «Червоне і чорне висловлювали здивування з приводу незбагненної таємниці назви: «У назві цієї книги укладений порок або, якщо завгодно, своєрідна гідність: воно залишає читача в повному невіданні щодо того, що його чекає» [9, c. 163]. Читач ще не був підготовлений до уловлювання «внутрішньої форми» (за висловом В.В. Виноградова) заголовка і самого роману: «. .. роман з тим же успіхом можна було б назвати Зелене і Жовте або Біле та Синє «[12, c. 96]. Навіть Сент-Бев побачив у незбагненному заголовку » емблему , яку потрібно розгадати» [19, c. 184]. Враження від роману мали, очевидно, для Пушкіна важливе значення і в трактуванні теми долі. Хоча , на перший погляд, Пікова дама і Червоне і чорне — твори глибоко різні, є між ними, як уже зазначалося, багато спільного. Обидва твори в значній мірі будуються на одній і тій же проблематиці, мають схожих головних героїв, використовують схожу символіку. Як справедливо стверджують пушкіністи, схожість починається вже з назв. Можна припустити, що загадкова назва, настільки жваво обговорювалося сучасниками, не залишило байдужим і Пушкіна. Хоча у нього вжито картярський термін, а не рулеточним, як у Стендаля, вододілу між ними немає, обидва встановлюють символічну паралель азартної гри і року. Примітно, що в Росії цей звязок ще до Пушкіна отримала чисто стендалівську інтерпретацію. В уривку Дві години з життя Еразма, надрукованому в 1830 р. в літературному альманасі Ехо, символіка карт органічно злилася з символікою рулетки, включаючись у філософське узагальнене поняття гри з долею: «Тепер, друзі мої! природа велить готуватися до тієї великої грі з долею, де потомствена чета Адама і Єви ставить одну темну і де старе Час, під покровом таємничості з колоди іншої половини життя метає червоне і чорне, аж поки Парку не совлечет покриву і не розкриє гри на дошці мертвій тиші» [18, c. 205]. При глибинному схожості назв між ними існують і відмінності . Назва пушкінської повісті знаходить пояснення в тексті: пікова дама постає в образі карти і графині (опозиція мертве — живе по Р. Якобсоном). У романі Стендаля побутова азартна гра не представлена зовсім. Ця відмінність знаходить продовження в самій структурі творів: «… стоять за ігрецкімі термінами внутрішні форми гри і року в Червоному і чорному є лише заданими і ніби ковзаючими примарами символічних узагальнень, а в Піковій дамі вони дані і як побутова реальність фабульного руху та як відбилася в ній коло художніх образів» [10, c. 199].

Символіка назв багато в чому визначена семантикою кольору. Колористика важлива для обох назв, але в кожному її значення специфічно. У пушкінському назві колір (чорний) прихований в самому позначенні карти («пік»), він не має опозиції і цілком головує в повісті. У романі Стендаля позначений ще й червоний колір , поставлений на перше місце не тільки в сенсі фатального прямування спектральному порядку, а й за художніми причинами, як відображення загальної атмосфери твору. Пушкінська повість, що включає надприродне, жах і божевілля, істотно відрізняється від духу стендалевского роману, що завершується перемогою героя над самим собою і торжеством любові, трагічної і світлої одночасно. Зауважимо, що Стендаль взагалі надає великого значення колориту описуваних сцен, колір нерідко набуває у нього символічне значення. Жюльєн, наприклад, сприймає, як грізне передвістя враження від церковного свята: «Коли він виходив, йому здалося, що на землі близько кропильниці кров — це була розбризкана свята вода, яку відсвіт червоних завіс робив схожою на кров» [20, c. 71]. Особливо тонко розроблена в романі семантика червоного кольору, представленого безліччю смислових нюансів, часто вступають у складні й парадоксальні співвідношення. Червоний колір у Стендаля — це запал і кров, захват і жах, пристрасть і злочин, смерть і життя. У поєднанні червоного і чорного є також смислові нюанси «виграшу» і «програшу». У пушкінської повісті колір використовується гранично скупо. Пікова дама згадана, не рахуючи епіграфа, лише один раз — у розвязці. Колір найчастіше дан в прихованому вигляді. Чорному в повісті протиставлено червоний, котрий дано або завуальовано (молода дівчина — «трійка червова»), або як знята частина опозиції. Вже з заголовка — на відміну від Червоного і чорного, в якому як би є ще вибір, ще можлива надія, — в пушкінської повісті цілком панує чорний колір, він пригнічує і тисне, вибору немає, безнадійність підкреслена епіграфом. Обидві назви — втілення надій і відчаю героїв, які кинули виклик долі. Жульєн Сорель багатьом відрізняється від Германна: він не позбавлений чарівності, здатний на великодушні вчинки і сильне почуття; автор з захопленням ставиться до свого героя , що воліє смерть пристосуванню до підлої дійсності. Германн ж начисто позбавлений великодушності , він сухий і прагматичний у всьому. І все ж Сорель і Германн — герої одного плану, честолюбці нового зразка, які бажають змінити свій соціальний статус, пробитися вгору і завоювати місце під сонцем. Обидва вони мріють розбагатіти. Хоча Сорель не усвідомлює це бажання настільки чітко, як Германн, воно живе в ньому постійно. Обурюючись паном Вально, розбагатів на обкраданні увязнених, Жульєн подумки звертається до свого кумира: «О, Наполеон, як радісно було в твій час іти до багатства по шляху бойових небезпек; але як підло збільшувати скорботу знедоленого !» [14, c. 141]. Для обох героїв характерний розрахунок, обидва жадають виграшу напевно. Спростовуючи звязок назви Червоне і чорне з рулеткою, Б.Г. Реизов як новий аргумент висував заперечення, що Сорель — людина детермінованого поведінки: він «… аж ніяк не гравець; це вольова людина , свідомо йде до наміченої мети «[7, c. 100]. Б.Г. Реизов вважає , що поняття «гравець» і «розрахунок» несумісні: «Сорель не хоче довіритися нагоди і» натхненню хвилини», а тому становить письмово плани своєї поведінки» [11, c. 101]. Але в тому й річ, що одне іншому не суперечить. Буржуазний людина XIX в. вступає в гру з долею у всеозброєнні розрахунку. Безстрасність, прагматизм, розрахунок — якості буржуазного авантюриста, гравця наполеонівського типу.

Символіку роману «Червоне та чорне» (1830) намагалися збагнути кілька поколінь літературознавців. У тлумаченні кольорів протягом 130 років після виходу твору критики врахували вже, мабуть, усе: від кольорів рулетки до кольорів революції та реакції. Але сам Стендаль не залишив пояснень…

У європейській традиції символічного тлумачення кольорів, що йде від Середньовіччя до Просвітництва, а потім — романтизму, червоне означає пристрасть, любов, жагу, чорне — символ зла, смерті, жалоби. Загальноприйняте народне тлумачення збігається з цим. З іншого боку, червоне — колір крові, символ агресії, гільйотини, на якій загинув Жульєн Сорель. Чорний для героя роману Стендаля — це колір його повсякденного одягу — спочатку семінариста, потім секретаря Маркіза де ла Моля. Символіку кольорів обіграно у фабулі роману. Перед тим, як вперше вирушити до Реналів як вихователь їхніх дітей, Жульєн заходить до церкви: «Вона була темна і порожня. З нагоди свята всі вікна були запнуті червоною тканиною, і сонячне проміння, проходячи крізь неї, створювало разючий світловий ефект, величний і суворий». На лаві Жульєн знаходить клаптик паперу, де читає: «Подробиці страти і останні хвилини життя Луї Женреля, страченого в Безансоні…», а на звороті — «Перший крок» [8, c. 159]. Жульєна вразило те, що закінчення прізвища страченого збігається з його власним. Коли він виходив з церкви, «йому здалося, що біля кропильниці кров: це була розлита свячена вода, але від червоних завіс на вікнах вона мала вигляд крові». Такі передбачення подій, таємні пророцтва щодо життєвого шляху і майбутньої загибелі були характерними для естетики романтизму, як і взагалі символіка кольорів. Реалістичний роман Стендаля тяжіє до романтичної традиції в європейській літературі.

Стендаль «Червоне і чорне».

Жіночі образи роману — Конспекти уроків

Мета: допомогти учням розкрити жіночі образи роману, з’ясувати їх роль у романі; розвивати навички аналізування персонажів епічного твору, висловлювання своїх оцінних суджень; уміння зіставляти явища літератури та життя; виховувати високі моральні якості, естетичні смаки.

 

Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

 

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

 

Хід уроку

 

I. Організаційний момент

 

II. Мотивація навчальної діяльності

 

У ч и т е л ь. Кохання — одна з «вічних» тем у літературі. Колізії роману Стендаля «Червоне і чорне» також багато в чому засновані на цій темі. Сьогодні наша розмова — про прекрасну стать, про тих, кого кохав головний герой твору і хто кохав його.

 

III. Оголошення теми й мети уроку

 

IV. Формування вмінь та навичок

 

1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

 

У ч и т е л ь. Схарактеризуйте перебіг почуттів Жульєна до пані Реналь та Матильди де Ла-Моль.

 

Очікувані відповіді

 

• Жульєн → вдячність → закоханість → страх → ненависть → кохання ← пані де Реналь.

 

•Жульєн → цікавість → самовдоволення → симпатія → азарт →гордість → егоїстична пиха ← Матильда де Ла-Моль.

 

Примітка. Можливі й інші визначення.

 

2. Заповнення «анкети» стендалівських героїнь

 

 

3. Робота в групах

 

1) Складання усного твору «Проблема вибору пані де Реналь у романі Стендаля «Червоне і чорне»»

 

Орієнтовний зразок

 

Для пані де Реналь найважчою проблемою є вибір між пристрастю, з одного боку, та її обов’язком дружини, матері, християнки, з іншого. Тобто між «природною людиною», як і в Сореля, та «цивілізацією». Закохавшись у Жульєна, вона почувається злочинницею, яка порушує загальноприйняті норми моралі, тому стримує почуття; свою пристрасть визначає як «жахливе наслання». Її душа прагне щастя.

 

Жінка часто впадає в крайнощі. Коли захворів її син, вона сприймає це як Боже покарання за подружню зраду.

 

Щойно дитина одужала, пані де Реналь підробляє анонімні листи, щоб захистити своє із Жульєном кохання. Мабуть, у таку хвилину каяття вона з намови духовника й відсилає маркізові де Ла-Моль відгук про поведінку Сореля, що відіграє в його долі фатальну роль.

 

Як і Жульєн Сорель, пані де Реналь знаходить рівновагу лише тоді, коли починає жити відповідно до своїх почуттів і прагнення щастя. Для неї вже не існують обов’язок перед чоловіком і моральний осуд. Вочевидь, така щира поведінка, «природне життя» є для автора ідеалом.

 

2) Складання усного твору «Справжнє кохання героя і симпатія автора — провінційна пані чи паризька красуня?»

 

Орієнтовний зразок

 

У Матильди де Ла-Моль, дочки маркіза, є багато спільного з Жульєном. Вона, як і Сорель, скептично ставиться до сучасності, вважаючи, що все найкраще в історії вже сталося. Панна де Ла-Моль інстинктивно шукає навколо себе таких сильних людей, як її родич Боніфас де Ла-Моль епохи Маргарити Наваррської, і не знаходить їх. І вона віддає серце синові теслі, який вирізняється з її оточення розумом, енергією та походженням із низького стану, з якого він піднявся завдяки якостям свого характеру та здібностям. Свідчен-

 

ням її сили й сміливості є те, що вона першою зізнається юнакові в коханні. Цим вона кидає виклик ще й своєму суспільному станові.

 

Незважаючи на духовну близькість Матильди і Жульєна (та й самого автора!), жіночим ідеалом у романі є не вона, а пані де Реналь. Матильда не поводитиметься просто як жінка, вона завжди залишатиметься дочкою маркіза зі звичками нещирості, гри, позування. Мабуть, у цьому полягає її трагедія, вона не здатна поступатися власною гордістю. Пані де Реналь не така вишукана, розумна, дотепна, як суперниця, але має перевагу над нею, значно важливішу,— уміє самовіддано кохати.

 

4. Аналітичне коментування

 

У ч и т е л ь. Прокоментуйте висловлювання Стендаля про кохання, знайдіть перегук цих думок із романом «Червоне і чорне»:

 

• «Любов! У яких тільки божевіллях не змушуєш ти нас відчувати радість»;

 

• «Кохання схоже на лихоманку, воно народжується і згасає без найменшої участі волі»;

 

• «…У коханні ми насолоджуємося лише ілюзією, породженою нами самими…».

 

Доведіть або спростуйте думку літературознавця про жіночі характери у Стендаля: «Характерними рисами жіночих образів є потяг до героїчного, самовідданість у коханні, здатність жити пристрастями, обстоювати свої почуття та йти проти умовностей середовища».

 

V. Домашнє завдання

 

Схарактеризувати жіночі образи роману, визначити їх роль у долі Жульєна та втіленні авторського задуму.

 

VI. Підбиття підсумків уроку

 

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

 

Продовжте речення:

 

• Жіночі образи Луїзи де Реналь та Матильди де Ла-Моль мають у романі особливе навантаження. Не випадково вони подаються у протиставленні. Героїні немовби уособлюють боротьбу двох сил у душі Жульєна. З цією думкою я…

Уроки на схожу тему:

Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману. Психологізм творчості Стендаля.

Тема: Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману. Психологізм творчості Стендаля.

Мета:

 • охарактеризувати  своєрідність втілення теми кохання у романі;
 •  розкрити та зіставити  жіночі образи твору за зовнішніми ознаками, життєвими принципами, прослідкувати взаємостосунки з сім’єю, взаємовідносини з іншими героями роману,  звернути особливо увагу на їхнє ставлення та почуття до головного героя роману, з’ясувати їхню роль у романі;
 • спонукати до глибокого осмислення проблем життя, пригадати поняття «психологізм» у літературі, виявити та розкрити авторську позицію в творі;
 • вдосконалювати навички роботи з текстом, вміння аналізувати образи персонажів твору;
 •  розвивати навички практичного застосування літературознавчих знань, компаративного аналізу, логічного мислення, усного зв’язного мовлення, уміння висловлювати особисте ставлення до проблем, що піднімаються у творі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
 • виховувати естетичний смак та моральні якості учнів, повагу до чистого вірного кохання, милосердя, уміння прощати.

Тип уроку: урок узагальнення вивченого художнього твору.

Обладнання: порівняльна таблиця «Жіночі образи в романі «Червоне і чорне», роздатковий матеріал (тестування).

Шлях аналізу: пообразний.

 

                                                    Структура уроку

І. Підготовка до сприйняття.

 1. Виразне читання вірша Лесі Українки «Я не кохаю тебе» заздалегідь  підготовленого учня.

 2. Бесіда за проблемними запитаннями.

 3. Робота з епіграфом.

ІІ. Аналіз художнього тексту. Творче читання.

 1. Слово вчителя (постановка проблемних запитань).

 2. Складання порівняльної таблиці «Жіночі образи в романі «Червоне і  чорне» з коментарем (Блок № 1).

 3. Складання порівняльної таблиці «Жіночі образи в романі «Червоне і  чорне» з коментарем (Блок № 2).

 4. Коментар вчителя.

 5. Робота з теоретико-літературними поняттями (робота в зошитах).

 6. Робота з роздатковий матеріалом (тестування).

ІІІ. Підсумок уроку.

 

Любов – це божевілля…, але це приємне божевілля,

                                         бо лише вона одна й наповнює життя змістом.

                                                                                                         Стендаль

                                                          ХІД УРОКУ

 

І. Підготовка до сприйняття.

 

1. Виразне читання вірша Лесі Українки «Я не кохаю тебе» заздалегідь підготовленого учня.

Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати,
Твої поцілунки й обійми і в мріях не сняться мені,
В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати,
Я часто питаю себе: чи кохаю —
Одказую: ні!

Тільки ж сяду край тебе,
Серденько мов птиця заб’ється,
Дивлюся на тебе й не можу одвести очей,
І хоч з тобою розстанусь, та в душі моїй зостається
Наче жива твоя постать і кожнеє слово з речей.

Часто я в думці з тобою великі розмови проводжу.
І світять як мрія мені твої очі, ті зорі сумні…
Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу;
Коли б ти спитав: «Чи кохаєш?» — чи я б тобі мовила: ні?

 

2. Бесіда за проблемними запитаннями.

1) Чи споріднені за тлумаченням слово «кохання» та «закоханість»?

2) Чи відчували коли-небудь закоханість? На що схоже це почуття?

3) Чи погоджуєтеся ви з тим, що кохання може змінити все життя?

4) Чи кожній людині воно підвладне?

5)Яке ваше ставлення до кохання (воно вічне і назавжди чи може      поступово згаснути)?

 – Людство з дарніх-давен намагається дати визначення почуттю «кохання», але дотепер це залишається таємницею. Можливо, тому, що для кожного воно різне: ніжне, неповторне, пристрасне, особисте… А може, тому, що людина бачить лише одне з облич кохання? В романі «Червоне і чорне» Стендаль показує читачеві кілька «сторін кохання», зосереджуючи увагу на усіх тонкощах — від зародження почуття до його найсильніших виявів. Герої страждають і радіють, насолоджуються і впадають у розпач, вдаються до холодного розрахунку і піддаються поривам емоцій…

Сьогодні на уроці ми спробуємо розкрити своєрідність теми кохання та її втілення в жіночих образах роману, а також проаналізуємо глибини психологічного аналізу, майстерність у зображенні характерів героїв роману Стендаля «Червоне і чорне».

 

3. Робота з епіграфом.

 – Зверніть увагу на епіграф  до уроку: « Любов – це божевілля…, але це приємне божевілля, бо лише вона одна й наповнює життя змістом». Для Стендаля кохання – це божевільне почуття.

 – А чи погоджуєтеся ви з твердженням Стендаля? (Відповіді дітей)

 – Ці визначення не дають відповіді на загадку Стендаля, у чому ж полягає справжнє кохання, але протягом уроку ми спробуємо дати відповідь на це запитання. Саме таке божевільне кохання спалахнуло між Жульєном і пані           де Реналь. Хоча автор змальовує й невзаємне кохання, коли один любить, а інший лише дозволяє себе любити – кохання Матильди де Ла Моль до Жульєна.

 

ІІ. Аналіз художнього тексту. Творче читання.

 

1. Слово вчителя (постановка проблемних запитань).

У романі головного героя пристрасно кохають дві жінки — пані де Реналь і Матильда де Ла-Моль. На першу Жульєн Сорель вчинив замах, друга чекає від нього дитину. Чому ж перед обличчям смерті Сорель, зцілений від своїх честолюбних мрій, вивільнений від тиску «громадської думки», визнає, що єдине заради чого варто було жити — це кохання до пані де Реналь? Чому він обирає її, а не ту, яка носить під серцем його дитину. Чому він хоче, щоб саме пані де Реналь виховувала його сина?

 Над розв’язанням цієї проблеми ми і будемо працювати на сьогоднішньому уроці.

Образи пані де Реналь і Матильди де Ла-Моль несуть особливе навантаження. Не випадково вони протиставлені в романі. Вони немовби знаменують свою боротьбу двох сил у душі Жульєна. Саме цю боротьбу ми зараз і спробуємо дослідити.

 

2. Складання порівняльної таблиці «Жіночі образи в романі «Червоне і чорне» з коментарем (Блок № 1).

1)Що ми знаємо на початку твору про пані де Реналь (місце проживання, сімейне становище)?

2)Якою постає зовнішність пані де Реналь? На яких рисах зовнішності акцентує увагу автор? Зверніться до тексту твору і зачитайте цитату.

3)Чим цікавиться пані де Реналь? Яким чином вона проводить свій вільний час? Які книги полюбляє читати? Спираючись на текст роману розкажіть про ставлення героїні до свого материнського обов’язку?

4)Якими були стосунки подружжя де Реналів? Які художні засоби використовує автор, щоб донести це до читача?

5)Які основні риси характеру ми можемо визначити стосовно пані де Реналь?

– Сам Стендаль так характеризує пані де Реналь: «Пані де Реналь належала до тих провінціалок, які на початку знайомства легко можуть видатися нерозумними. У неї абсолютно не було життєвого досвіду, і вона зовсім не намагалася виділитися в розмові. Обдарована витонченою та гордою душею, вона у своєму несвідомому прагненні щастя, притаманному всякій живій істоті, в більшості випадків не помічала того, що робили ці грубі люди, якими оточила її доля». 

Матильда де Ла-Моль – жіночий образ іншого типу спосіб життя якої ми зараз і проаналізуємо.

1)Вихідцем  якої верстви суспільства була Матильда де Ла-Моль?

2)Про які відомості, щодо її родини ви дізналися на початку твору?

3)Якими зовнішніми деталями наділив Стендаль Матильду де Ла-Моль? Зверніться до тексту твору і зачитайте цитату.

4)Назвіть улюблені інтереси Матильди де Ла-Моль. Наведіть приклад з текст твору посилаючись на цитати. На яких художніх деталях акцентує увагу читача Стендаль?

5)Як ставилася Матильда до оточення? Знайдіть засоби художньої виразності, за допомогою яких автор розкриває це ставлення.

6)Які основні риси характеру можна виділити під час характеристики образу Матильди? В яких ситуаціях вони проявлялися?

 

                                                 БЛОК № 1

1.

Ім’я, прізвище героїні.

Луїза де Реналь

Матильда де Ла-Моль

2.

Місце проживання

 

місто Вер’єр

 

місто Париж

3.

Сімейне становище, родина.

Одружена (видали насильно заміж у 16 р.), має чоловіка (мер міста) і 3 синів

Незаміжня, живе з батьком і братом.

4.

Особливості деталей зовнішності

Прекрасні очі; висока, ставна

Колючі очі, зверхній та пихатий погляд

5.

Улюблені інтереси

Любила прогулянки в саду, самотність, читати романи про кохання, ухилялася від розваг і тому її почали називати гордячкою і говорити, що вона занадто пишається своїм походженням; її життя було спершу присвячене дітям і пану де Реналь.

Любить відвідувати бали, «виходити у світ», читає суспільно-політичні трактати, прихильниця трону й церкви; з насмішкою ставиться до релігії; багатство вважає запорукою успіху

6.

Риси характеру.

Розумна,кмітлива, емоційна, щира, була водночас боязкою і й сором’язливою, простою і наївною, безпосередня, з вродженим відчуттям відрази до всього ницого і вульгарного, здатна на глибоке й самовіддане почуття. Присвятила життя дітям та Богові.

 

 

Зневажає безхарактерних молодих аристократів. Честолюбна, марнославна, гордовита, гонорова. Несвідомо прагне слави і співчуття.

 

–  Пані де Реналь — сором’язлива чутлива жінка, яка має вразливу вдачу. Вона цуралася всіх розваг та веселощів; намагалася присвятити своє життя сім’ї та Богу.

Матильда де Ла Моль — протилежний тип жіночого персонажу. Вражає її сила волі, сміливість, героїзм; запорукою успіху вважає багатство.

Ці образи дуже різняться між собою й тому вважаємо за потрібне розглянути їх детальніше у взаємозв’язку зі ставленням та взаємовідносинах з головним героєм.  

 

3. Складання порівняльної таблиці «Жіночі образи в романі «Червоне і чорне» з коментарем (Блок № 2).

1)Коли все ж таки вперше познайомився Жульєн Сорель з пані де Реналь та пані де Ла-Моль?

2)Про що мріяли жінки на даному етапі зародження їхніх взаємовідносин із Жульєном Сорелем?

3)Чим стало для них кохання до Жульєна?

4)Чим жертвує пані де Реналь заради кохання до Жульєна?

5)Який вплив здійснили пані де Реналь та Матильда де Ла-Моль на Жульєна Сореля?

6)Як же ставиться Жульєн до обох жінок? Які почуття він відчуває до кожної з них?

 

                                                        БЛОК № 2

7.

Перше знайомство з Жульєном.

Пан де Реналь найняв Жульєна гувернером для дітей. Перша зустріч відбулася, коли його приймали на роботу.

У будинку батька, до якого Жульєна влаштували секретарем.

8.

Мрії.

Мріяла про щастя, кохання, здоров’я дітей.

 

Мріяла про кохання, де б її носили на руках, хотіла прославитися, вийти заміж за Жульєна

 

9.

Прояв кохання до Жульєна.

Глибоке, щире, справжнє кохання. «Мій обов’язок – бути з тобою»;  «Я вся – безмежна любов до тебе; ні, слово «любов» навіть занадто слабке. Я почуваю до тебе те, що мусила б почувати хіба що тільки до Бога: тут усе – благоговіння, любов, покора…»

«Невже я кохаю? Адже ніколи в житті я не почувала до свого чоловіка нічого схожого на це божевілля!» Ніяке лицемірство ще не заплямовувало цієї невинної душі, що розгубилася від пристрасті, незвіданої досі).

Сильні почуття, здатність до безкорисливої самопожертви      

 Жульєн викликає її зацікавленість і повагу, як такий, що «…не народився, щоб повзати на колінах». Гарячкова, надумана, вигадана любов, любов-честолюбство. Почала стосунки через нудьгу. Вважала, що завдяки цим стосункам з чоловіком, що відрізняється від «загального шаблону» стане нарівні зі своїм предком, чиє життя було сповнене кохання і відданості, небезпеки і ризику. Упивається власним стражданням.

Здатність до самопожертви з певним розрахунком.

10

Вплив на Жульєна.

Змінила бачення Жульєном світу, сутності кохання. Навчала бути самим собою. Була відрадою і опорою для Жульєна.

 

Навпаки, Жульєн впливав на неї. Допомагала йому зрозуміти, що він її не кохає.

 

11

Ставлення Жульєна до героїні.

Щира любов і пристрасть.

Кохав її все життя, обожнював.

                    Щире кохання.

 

Любов – марнославство. Розважався, прагнув забути пані де Реналь, прагнення піднятися в очах інших. Іноді – пристрасть. «Отже, роман мій завершений, і я завдячую цим тільки самому собі. Я зумів примусити це горде страховисько покохати мене… вона не може жити без мене»

Хотів одружитися.

 

 

 

 

 

 

 

4. Коментар вчителя.

 – Обидві героїні викликають, з одного боку, співчуття та жаль, з іншого боку, їхнє жертовне кохання викликає подив і шану. Своїм коханням вони вчать нас любити безкорисливо й самовіддано. Шкода, що їхнє щастя тривало недовго, але в цьому винні не стільки вони, скільки суспільство зі своїми несправедливими законами.

Матильда захоплюється не самим Жульєном, а його обдарованою, темпераментною натурою. Вона від­чуває, що він схожий на героїчних діячів минулого, а завдяки й імені та багатству може стати видатним діячем сучасності. Крім того, пов’язавши свою долю із Сорелем, Матильда кидає виклик аристократичному товариству: їй доведеться відвоюва­ти своє право бути з коханим, перемагати — жити повноцінним життям, якого їй так не вистачає у розкішному маєтку Ла-Молів.

Кохання пані де Реналь до Жульєна — сенс її життя, воно віддане і жертовне, зовсім позбавлене егоїзму. Заради щастя і життя свого коханого вона ладна переступити через усі світські умовності, «громадську думку». Це і усвідомлює головний герой – Жульєн Сорель і робить свій вибір на користь пані де Реналь.

 

5. Робота з теоретико-літературними поняттями (робота в зошитах).

 – За жанром твір «Червоне і чорне» є соціально-психологічним романом. Давайте пригадаємо його особливості.

Соціально-психологічний роман – це різновид реалістичного роману, для я кого характерне поєднання глибокого соціального та психологічного аналізів як героїв, так і середовища,  в я кому вони діють.

 –  Простеживши сюжетні лінії Жульєна Сореля, пані де Реналь і Матильди де Ла Моль, ви, мабуть, помітили, що автор приділяє увагу душевним переживанням, акцентує на роздумах, почуттях. В цьому і виражена основна риса творчості Фредеріка Стендаля – психологізм.

Психологізм у літературі – це характеристика художнього твору, сукупність стилістичних прийомів та засобів, за допомогою яких письменник передає внутрішній світ своїх персонажів. Вчинки героїв оцінюються опосередковано, за допомогою підтексту, який виникає у свідомості читача через зіставлення окремих ситуацій, висловлювань персонажів.

 Психологізм Стендаля побудований на конфлікті почуттів і розуму, боротьбі між ними. Письменник використовує прийом «психологічного портрету» як один із засобів характеристики героя.

 

6. Робота з роздатковий матеріалом (тестування).

 

                                                              Тести

 1.               Роман Стендаля «Червоне і чорне» за жанром:

а) історичний;

б) побутово – психологічний;

в) соціально – психологічний.

 

 1.               Назвіть підзаголовок роману Стендаля «Червоне і чорне».

а) Хроніка XIX століття;

б) губний вплив золота;

в) кохання та честолюбство.

 

 1.               За походженням Ж. Сорель був:

а) сином священника;

б) сином селянина;

в) сином аристократа;

 

 4.  Хто служив беззаперечним прикладом для Жульєна в його житті?

а) король Карл X;

б) Наполеон Бонапарт;

в) Бальзак.

 

5. Перша сходинка Ж. Сореля на соціальній драбині:

а) секретар;

б) семінарист;

в) гувернер;

 

6.  Жульєн у перший день перебування у будинку де Реналів здивував усіх:

а) вишуканим одягом;

б) знанням латинської мови;

в) спритністю рук;

 

7. Жульєн Сорель хоче стати священиком тому, що:

а) дуже вірить у Бога;

б) хоче зробити кар’єру;

в) мріє втекти з дому.

 

8.   Пані де Реналь як кару за свій гріх сприйняла:

а) банкрутство родини;

б) хворобу молодшого сина;

в) перелом ноги;

 

9.  Вирок суду Жульєну Сорелю:

а) виправдати;

б) довічне ув’язнення;

в) страта.

 

10. Ж. Сорелю винесено смертний вирок, бо він:

а) спокусився на життя іншої людини;

б) виступив проти суспільної несправедливості;

в) визнав провину і наполягав на покаранні.

 

 11. Основною рисою характера Ж. Сореля, яка визначила його долю, була:

а) честолюбство;

б) хитрість;

в) сміливість;

 

12. Чому автор протиставляє червоне і чорне у назві роману:

а) протиставляє колір крові кольору сутани священика;

б) протиставляє символи любові та смерті;

в) ми не знаємо, тому що втрачено історико-культурний контекст  створення роману.

 

ІІІ. Підсумок уроку.

 

1) Порівняйте внутрішні монологи Жульєна, Матильди, маркіза де ла Моля. Яку стилістичну відмінність між ними ви помітили?Чим її можна пояснити?

2) Чим пояснюється те, що Жульєн стріляє в пані де Реналь саме у Вер’єрській церкві? Чому він не намагається врятувати своє життя, потрапивши до в’язниці?

3) Чи відчуває герой каяття від вчиненого злочину?

4) Про що свідчить вислів героя, сказаний ним після винесеного йому вироку суду: «Ну, що ж, усе йде гаразд, мужність не залишає мене»?

5) Які були основні критерії життя героя до скоєння злочину та після нього?

6) Якби у Ж. Сореля була ще одна можливість розпочати своє життя, як би він їм розпорядився?

7) Що таке психологізм у літературі? Наведіть приклади з роману Стендаля.

8) Чи виявляє автор свої симпатії до когось із персонажів? На підставі чого ви зробили такий висновок?

– Простеживши взаємини Жульєна і Матильди, Жульєна і Луїзи, можна зробити висновок, що саме в коханні Жульєн розкривається як людина, яка повністю віддається природному почуттю, волею обставин схованому в глибинах його душі. Але навіть згораючи від кохання, юнак змушує своє серце підкоритися розуму. Два жіночі характери допомагають розкрити образ Сореля, засудити хибні пошуки молодої людини, показати красу й глибину щирої любові, що протиставлена любові-марнославству.

 • Вашим домашнім завданням буде:

1) прочитати новелу П. Меріме «Кармен»;

2) підібрати цитатний матеріал для характеристики героїв.

 (Оцінювання роботи учнів на уроці) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твір на тему: «Роль жіночих образів у долі Жульєна Сореля та втіленні авторського задуму в романі Стендаля «Червоне і чорне»

У романі Стендаля «Червоне і чорне» головного героя Жульєна Сореля супроводжує два вражаючих сильних жіночих образів — мадам де Реналь і маркіза де Ла-Моль.

Першу з жінок, мадам де Реналь, Жульєн зустрічає, коли влаштовується в дім її чоловіка гувернером дітей. Жульєн ще зовсім юний, тільки починає пізнавати життя. А мадам де Реналь, на перший погляд, здається жінкою, яка вже визначилася зі своєю долею: вона одружена, має двох дітей, веде досить спокійний, осілий спосіб життя. Але, якщо придивитися ближче, стає зрозуміло, що вона ще має запас почуттів, молодості та енергії. Цей нерозтрачений ресурс вона досі вкладала у виховання дітей і влаштування благодійних акцій, але тепер звертає на Жульєна. Між ними іскриться кохання, але справжнє воно лише з одного боку, адже Жульєн вже починає проявляти свою корисливість. Він використовує пані де Реналь для просування кар’єрними сходами. Тобто, вона стає для нього лише інструментом для досягнення цілі. Принаймні так спочатку думає й він сам, і читач. Пізніше, у вже досить зрілому віці Жульєн Сорель зрозуміє, що його перша закоханість була насправді любов’ю усього його життя. Образ мадам де Реналь перетворюється для нього в символ ідеальної жінки, божества на землі. Але в силу свого егоїзму він її ненавидить, стріляє в неї. Він боїться її влади над собою, боїться цього напівщастя й напівлиха.

Друга жінка в житті Жульєна — Матильда де Ла-Моль. Стосунки Сореля з нею кардинально відрізняються від стосунків з мадам де Реналь. Жульєн вступає з нею в контакт, чітко знаючи, для чого вона йому. Він свідомо використовує її для досягнення висот, адже йому відомо, що багата красуня палко захоплюється ним, його рішучістю. І Матильда страждає від цієї любові, яку так довго шукала. Гордовитий Жульєн неначе постійно змагається з аристократичною Матильдою, і муки обох посилюються, коли до Сореля приходить розуміння своїх почуттів до мадам де Реналь. Любовний трикутник стає непосильним тягарем для Матильди, але вона продовжує його кохати навіть тоді, коли душа й серце Жульєна цілком і повністю для неї втрачені.

Стендаль використовує такі яскраві жіночі образи не лише для передачі конкретного впливу кожної з них на пана Сореля, а й для досягнення більш загальної мети — втіленні авторського задуму, а саме розкриття двох періодів життя одного чоловіка — двох кардинально різних стадій життя й кохання.

Пані де Реналь у такому контексті є важелем активації найсильніших почуттів Жульєна, таких, що змінюють його та його долю кардинально. Після написаного в забутті анонімного листа пані де Реналь Жульєн їде з Вер’єри й будь-що обіцяє собі досягти успіху. А після замаху на її життя, доживаючи останні дні в тюрмі, стає по-справжньому щасливим. Лише мадам де Реналь він так палко кохав, лише її так страшно ненавидів. Окрім того, в образі пані автор стверджує ідею незнищенності любові, адже її почуття живе доти, доки живе вона сама. Її почуття пробуджує почуття Сореля. І ті останні дні перед стратою, що вони проводили вдвох, були важливіші, ніж усі попередні роки життя, адже були наповнені щастям кохання.

На противагу цьому — Матильда. Через її образ розкривається радше не радість кохання, а його біль, готовність йти на самопожертву, покинути все, знищити все, знищити саму себе заради любові. Матильда стає взірцем відданості. Вона по-справжньому любить Жульєна, коли той її зневажає, коли не звертає на неї уваги взагалі, вона продовжує ходити до нього у в’язницю, вона хоче йому допомогти, шукає способів змінити вирок. А вже після його смерті Матильда ховає його голову власноруч, повторюючи трагічну історію Маргарити Наваррської.

Отже, обидві жінки прекрасні, кожна по-своєму. Вони такі різні, але їх об’єднує любов. Обидва образи повні та незабутні, а їхня роль у творі не може бути переоцінена. Своїм прикладом вони вчать нас кохати віддано та безкорисливо та нагадують нам, що потрібно цінувати кожен момент життя.Помітили помилку? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть CTRL + ENTER.

жіночі образи у романі стендаля червоне і чорне

жіночі образи у романі стендаля червоне і чорне

Жіночі образи роману. 1. Служниця Еліза. (З нею Жульєн познайомився у домі де Реналя. Служниця закохалась у нього і прагнула одружитись із Сорелем. Проте Жульєн не. мав наміру одружуватися з нею, хоч вона и отримала невелику спадщину.  Значення жіночих образів у романі. (Через стосунки з жінками, через ставлення до кохання автор показує найістотніші риси характеру, вдачі головного героя. Крім того, саме в руках жінок опиняється його життя, доля.

Для створення жіночих образів у романі «Червоне і чорне» Стендаль застосував теорію кохання, викладену в спеціальному трактаті, і цю теорію він переклав на той час, в який відбувалися події роману, переклав на двох жінок, які зіграли важливу роль у долі головного героя. Одна з цих жінок — Мадам де Реналь. Це молода жінка, представниця провінційної аристократії, безпосередня і щира душею. Вона має вроджене почуття огиди до всього вульгарного і низинного, вона здатна на самовіддане і глибоке почуття. Мадам де Реналь розчарувалася у своєму чоловікові і присвятила життя дітям та Богу, відмовившись

Твір на тему: «Роль жіночих образів у долі Жульєна Сореля та втілення авторського задуму у романі Стендаля «Червоне і чорне»». Опубликовано березня 4, 2014 автор admin. Найкращі книжки – це ті, сторінки яких читаєш з величезним захопленням, не відриваючись. Саме такою книгою є роман Ф. Стендаля «Червоне і чорне». Сюжетна лінія роману, здавалося б, доволі проста: селянин Жульєн. Сорель готовий піти на будь-які випробування, аби здійснити свою найзаповітнішу мрію – потрапити у вищий світ. Але доля готує для молодого чоловіка непрості випробування, найголовніше з яких – кохання. Перше кохання гол

1830 року Ф. Стендаль написав роман «Червоне і чорне» — твір, що увічнив ім’я письменника. У центрі роману простий сільський хлопець Жульєн Сорель, який прагне незалежності, бажає змінити свою долю. Так сталося, що в короткому житті юнакові зустрілись дві жінки, що відіграли певну роль в його погляді на вищий щабель суспільства. Мадам де Реналь, дружина мера міста Вер’єра, була освіченою красунею-провінціалкою. Весь нерозтрачений запал своєї молодості, розуму, почуттів вона віддала вихованню двох дітей. Брала участь у благодійних акціях, що їх організовував її чоловік, милу

Жіночі образи роману допомагають повністю розкрити характер головного героя.) 2. Пані де Реналь. (Пані де Реналь — це та жінка, яку сам автор мріяв полюбити.  Романтизм і реалізм роману «Червоне і чорне». (На перший погляд кохання Жульєна Сореля і пані де Реналь далеке від романтичного — багатослівного і невгамовного. Однак для того, щоб досягти романтичного, не обов’язково жити на вершині скелі чи усамітнюватися у незвичайних умовах. Люди, по-справжньому романтичні, зводять добре захищену фортецю у власній душі. Реалізм Стендаля полягає в тому, що він правдиво і наче сторонній оцінює вчинки своїх героїв, і того з них, кому найбільше було віддано розуму і серця, посилає на ешафот.

Одним з найвідоміших романів Стендаля є «Червоне і чорне». Цей твір було написано у 1830 році. Він назавжди увічнив ім`я великого письменника у світовій літературі. Центральним образом в романі Стендаля є простий сільський хлопець Жульєн Сорель, який прагнув змінити свою долю та стати незалежним. І як це не рідко буває, в житті юнакові зустрілись дві жінки, які відіграли певну роль в становленні його поглядів на «вище» суспільство. Однією з таких жінок була дружина мера міста Вер’єра, освічена красуня-провінціалка Мадам де Реналь. Свій запал нерозтраченої молодості, розуму, почуттів

Червоне і чорне (фр. Le Rouge et le Noir) — роман, написаний Стендалем у 1830 році. Іноді його ще називають хронікою XIX ст. У романі розкривається трагічна історія Жульєна Сореля, «в душі якого йде боротьба між природною шляхетністю й небезпечними примарами честолюбства». Показуючи життя героя, автор одночасно змальовує три соціальні шари французького суспільства після революції 1793 року: буржуазію, духовенство, дворянство.

Пані де Реналь. (Пані де Реналь — це та жінка, яку сам автор мріяв полюбити. Це ідеальна жінка, яку зустрінеш хіба що раз у житті (і то — якщо поталанить!). Вона дуже вродлива, шляхетна і чиста душею. Завоювати серце такої жінки не кожному вдається. Жульєн зумів закохати в себе пані де Реналь, але сам зрозумів, як сильно він ц любить, коли вже дістав смертний вирок.). 3. Матильда де ла Моль. (Матильда — це та жінка, якою, за висловом Андре. Моруа, міг би бути сам Стендаль, якби він народився жінкою. Вона наділена енергією людей Відродження. Це сильна натура, на відміну від пані де Реналь, яка

Робота присвячена дослідженню жіночих образів в романі Стендаля «Червоне і чорне». Французький письменник Стендаль (Анрі Марі Бейль) увійшов в історію всесвітньої літератури як один із засновників реалістичного роману. Стендаля без перебільшення можна вважати одним із найоригінальніших романістів ХІХ ст. Бурхливі історичні і соціально-політичні події у Франції довели, що життя і доля людини залежать не тільки від її вдачі, але й, у першу чергу, від умов, в яких людина згідно взаємозвязку між характером людини і історичними умовами, які його сформували, існує.

Назва роману символічна і багатозначна. Ці два кольори — червоне і чорне — відбивають і ідеї роману, і соціальні проблеми суспільства, і діалектику душі героя. Червоне і чорне. Минуле і сьогодення — епоха Наполеона і період Реставрації. Кумиром для багатьох молодих людей початку XIX століття був Наполеон. В епоху Наполеона Жульєн Сорель міг би завдяки своїй енергії і волі прославитися на полі бою, вчинити подвиг — зробити військову кар’єру завдяки своїм особистим якостям. Він завжди носив із собою портрет Наполеона, всі свої дії і вчинки оцінював з погляду Наполеона, адже «Бонапар

Стендаль «Червоне і чорне» головні герої різні, на сторінках роману читач проживає ціле життя. «Червоне і чорне» герої. Жюльєн Сорель – головний герой роману “Червоне і чорне”. Хоче бути єпископом. Але він жадає тільки привілеїв цього одягу.  Але Господь бог у гніві своєму дав йому жовчний темперамент, дуже чутливий до образ і зненависті. Жодна образа не проходила безслідно для його палкої душі. Відповіcти. Додати коментар.

Роман Стендаля «Червоне і чорне» різноманітний за тематикою, цікавий і повчальний. Повчальні й долі його героїв. Мені хочеться розповісти, чого ж навчили мене дві героїні — пані де Реналь і Матильда де ЛаМоль.  Багата спадкоємиця богобоязливої тітки, вона виховувалась у єзуїтському жіночому монастирі, але зуміла незабаром забути ті дурниці, яких її вчили в цьому закладі. Заміж її видали в шістнадцять років за літнього вже пана де Реналя. Розумна, кмітлива, емоційна, вона була водночас боязкою й сором’язливою, простою і трохи наївною. Її серце було вільне від кокетства.

Характеристика героїв за твором стендаль «червоне і чорне». «Жіночі образи в романі Стендаля« Червоне і Чорне Характеристика пані де Реналь червоне і чорне

Роман «Червоне і чорне» часто називають провісником психологічного реалізму. Його автор — Марі-Анрі Бейль, більш відомий як Стендаль.

«Червоне і чорне»: короткий зміст

Події роману відбуваються у Франції 1820-х років. Оскільки роман зачіпає соціальні і політичні проблеми, короткий зміст «Червоне і чорне» варто почати з опису історичного тла. Так, твір Стендаля оповідає про часи правління Карла Х, який намагався повернути порядки, які існували до 1789 р

Мер міста Вевьер Пан де Реналь вирішує найняти гувернера. Старий кюре порекомендував йому Жюльєна Сореля, 18-річного сина теслі, що володіє рідкісними здібностями. Жюльєн дуже честолюбний і готовий на все, щоб добитися успіху. Варто відзначити, що перед головним героєм протягом усього роману стоїть вибір між церковною кар’єрою (одяг кліриків мала і службою в армії (офіцерський мундир мав червоним кольором), тому Стендаль і назвав роман «Червоне і чорне».

Короткий зміст оповідає, що незабаром дружина пана де Реналя розуміє, що любить свого гувернера. Жюльєн теж знаходить свою господиню чарівною і вирішує завоювати її заради самоствердження і помсти панові де Реналю. Незабаром вони стають коханцями. Але коли син пана жи де Реналь важко хворіє, їй здається, що це кара за її гріх. Далі роман «Червоне і чорне», короткий зміст якого упускає деталі, оповідає про анонімному листі, що відкриває пану де Реналю правду про Але вона переконує чоловіка в тому, що невинна, і Жюльєн змушений покинути Вевьер.

Головний герой переїжджає в Безансон і вступає в семінарію. Тут він заводить дружбу з абат Пірар. Останній має могутнього покровителя маркіза де Ла-Моль. Названий аристократ стараннями Пірара приймає Жюльєна до себе на посаду секретаря. Далі «Червоне і чорне», короткий зміст якого було б неповним без соціальної проблематики, описує адаптацію Жюльєна в Парижі, а зокрема, в аристократичному світі. Жюльєн перетворюється на справжнього денді. Навіть Матильда, дочка маркіза закохується в нього. Але після того як Матильда проводить ніч з Жюльєном, то вирішує розірвати стосунки.

Знайомий Жюльєна радить йому почати доглядати за кимось іншим, щоб викликати ревнощі Матильди. Таким чином, горда аристократка знову падає в обійми головного героя. Завагітнівши, Матильда вирішує вийти заміж за Жюльєна. Дізнавшись про це, її батько приходить в сказ, але все ж підкоряється дочки. Щоб хоч якось виправити ситуацію, маркіз вирішує створити майбутньому зятю відповідне положення в суспільстві. Але несподівано з’являється лист від пані Реналь, що описує Жюльєна як лицемірного кар’єриста. Через це він змушений покинути Матильду

Далі «Червоне і чорне», короткий зміст якого не може передати всього психологізму названого роману, розповідає про події, що сталися в Верьере. Жюльєн заходить в місцеву церкву і стріляє в колишню коханку. Перебуваючи у в’язниці, він дізнається, що колишня кохана вижила. Тепер він розуміє, що може померти спокійно. Але Матильда усіма силами намагається допомогти йому. Незважаючи на отримує смертний вирок. У в’язниці його провідує пані де Реналь і зізнається, що злощасне лист було складено її духівником. Після цього Жюльєн розуміє, що любить тільки її, але в той же день його стратять. Матильда власноруч ховає голову колишнього нареченого.

Доля головного героя роману «Червоне і чорне» відображає особливості суспільного життя в тогдагдашней Франції. Цей твір є свого роду енциклопедією епохи Реставрації.

Луїза — дружина мера міста Верьера, мати трьох синів. Життя її протікає спокійно і безтурботно. Вона не цікавиться справами чоловіка і справляє враження простушки. Але Жюльєн Сорель, опинившись в будинку Реналей в якості наставника-гувернера, відразу ж звертає увагу на пані де Реналь, яка відрізняється «наївною грацією, чистою і живою». Луїза не любить свого чоловіка. До Жюльєна вона ще не знала пристрасті. Але всепоглинаюче почуття до молодого гувернера перетворює пані де Реналь в палку і самовіддану жінку. Сила цієї любові настільки велика, що вона здатна подолати егоїзм Жюльєна, облагородити його внутрішній світ. Жюльєн усвідомлює, що це не просто скороминуща зв’язок із заміжньою жінкою, це щось більше. У ньому зароджується у відповідь високе почуття. Але честолюбні задуми Жюльєна спонукають його розлучитися з пані де Реналь. Лист, який Луїза посилає маркізу де Ла-Молю, містить шокуюче зізнання в любовному зв’язку з Жюльєном Сорелем. Лист напівбожевільного характеру, написане в стані афекту, було всього-на-всього спробою пані де Реналь перешкодити шлюбу кохану людину з іншою жінкою. Луїза нічого не може змінити у своїй долі, але бажання щастя виявляється непоборну. Любовний божевілля будить у ній силу духу, про яку вона раніше не підозрювала. Після вироку Жюльену пані де Реналь домагається зустрічі із засудженим на страту коханим. Жюльєн повертається в своїх почуттях до Луїзи Його в кінці життєвого шляху «потягнуло до незлобивості і простоті». Жюльєн немов сповідається пані де Реналь: «У ті давні часи, коли ми бродили з тобою в вержійскіх лісах, я міг би бути такий щасливий, але бурхливий честолюбство захоплювало мою душу в якісь невідомі дали. Замість того щоб притиснути до серця цю чарівну ручку, яка була так близько від губ моїх, я дозволяв майбутньому забирати мене від тебе; я весь був поглинений незліченними битвами, з яких повинен був вийти переможцем, щоб завоювати якесь нечуване стан … Ні, я, напевно, так би і помер, не дізнавшись, що таке щастя, якби ви не прийшли до мене сюди, в в’язницю ». Саме до пані де Реналь Жюльєн звертається з проханням подбати про його дитину, яку повинна народити Матильда де Ла-Моль. Жюльєн передбачає, що доля цієї дитини буде незавидною: Матильда забуде про нього, як з часом забуде про самого Жюльєна. Почуття горя і втрати настільки велике, що через три дні після страти Сореля пані де Реналь вмирає, обіймаючи своїх дітей.

Роман Стендаля «Червоне і чорне» є найзнаменитішим твором французького прозаїка. Історія життя і любові Жюльєна Сореля стала хрестоматійною. Сьогодні твір входить в обов’язковий курс шкільної програми і є найбагатшою грунтом для літературознавчих дослідників.

Роман «Червоне і чорне» був опублікований в 1830 році. Він став третім за рахунком твором Стендаля і розповідає про події 1820 року, коли Францією правив король Карл Х. Сюжет був навіяний автору заміткою, вичитаною в кримінальній хроніці. Скандальна історія сталася в 1827 році в місті Греноблі. Місцевий суд розглядав справу дев’ятнадцятирічного Антуана Берті, сина коваля. Антуан був вихований міським священиком і працював гувернером в будинку поважного дворянського сімейства. Згодом Берті судили за те, що під час богослужіння він вистрілив спершу в матір сімейства, в якому працював, а потім в себе. Берті і його жертва залишилися живі. Антуана, однак, тут же засудили до смертної кари. Вирок був негайно приведений у виконання.

Французьке суспільство незмінно засуджувало негідника Берті, але Стендаль побачив в страченого юнакові щось більше. Антуан Берті і сотні подібних йому — це герої сьогодення. Палкі, талановиті, амбіційні, вони не бажають миритися з усталеним укладом життя, вони жадають слави, мріють вибратися зі світу, в якому були народжені. Як метелики, ці юнаки хоробро летять на вогонь «великий» життя. Багато з них підбираються так близько, що згорають. На їх місце приходять нові сміливці. Бути може, комусь із них вдасться долетіти до сліпучого олімпу.

Так народився задум роману «Червоне і чорне». Давайте згадаємо сюжет безсмертного шедевра геніального французького письменника.

Верьер — живописний містечко французького регіону Франш-Конте. Заїжджого мандрівника неодмінно розчулила затишні вер’єрського вулички, будинки з червоними черепичними дахами і акуратно вибіленими фасадами. У той же час гостя може збентежити гуркіт, схожий на безперервні гуркіт грому серед ясного дня. Так працюють величезні залізні машини фабрики з виробництва цвяхів. Саме цього промислу місто зобов’язане своїм благополуччям. «Чия ця фабрика?» — запитає допитливий мандрівник. Будь мешканець Верьера тут же йому відповість, що це фабрика пана де Реналя, мера міста.

Кожен день пан де Реналь прогулюється по центральній вулиці Верьера. Це доглянутий приємний чоловік під п’ятдесят з правильними рисами обличчя і благородною сивиною, місцями посріблені волосся. Однак якщо вам пощастить поспостерігати за мером трохи довше, перше приємне враження почне потроху стиратися. У поведінці, в манері говорити, тримати себе і навіть в ході відчуваються самовдоволення і зарозумілість, а разом з ними обмеженість, убогість, недалекість.

Такий шановний мер Верьера. Упорядкувати місто, він не забув подбати і про себе. У мера є чудовий особняк, в якому мешкає його родина — троє синів і чоловіка. Пані Луїзі де Реналь тридцять років, але її жіноча краса ще не згасла, вона як і раніше дуже миловидна, свіжа і гарна. Луїза була видана заміж за де Реналя, будучи ще зовсім молодою дівчиною. Тепер свою невитрачену любов жінка виливає на трьох синів. Коли пан де Реналь сказав, що планує найняти хлопчикам гувернера, його дружина прийшла у відчай — невже хтось сторонній стане між нею і її улюбленими дітьми ?! Однак переконати де Реналя було неможливо. Гувернер — це престижно, а пан мер найбільше на світі піклується про свій престиж.

А тепер перенесемося на лісопилку татуся Сореля, яка знаходиться в коморі на березі струмка. Пан де Реналь відправився сюди, щоб запропонувати власнику лісопилки віддати одного з синів в гувернери для його дітей.

В татуся Сореля було три сина. Старші — справжні велетні, відмінні працівники — були батьківській гордістю. Молодшого, Жюльєна, Сорель називав не інакше, як «дармоїдом». Жюльєн виділявся серед братів тендітною статурою і більше скидався на миловидну дівчину, переодягнену в чоловічий одяг. Старший Сорель міг би пробачити синові фізичне недосконалість, але не його пристрасну любов до читання. Він не міг оцінити специфічний талант Жюльєна, не знав, що його син — кращий знавець латині і канонічних текстів у всьому Верьере. Сам папаша Сорель читати не вмів. А тому був дуже радий скоріше позбутися від непотрібного сина і отримати непогану винагороду, яке йому пообіцяв глава міста.

Жюльєн в свою чергу мріяв вирватися з того світу, в якому мав нещастя народитися. Він мріяв зробити блискучу кар’єру і підкорити столицю. Юний Сорель захоплювався Наполеоном, але давню мрію про кар’єру військового довелося відкинути. На сьогоднішній день найбільш перспективним промислом було богослов’я. Не вірячи в Бога, а керуючись лише метою стати багатим і незалежним, Жюльєн старанно студіює підручники з богослов’я, готуючи себе до кар’єри духівника і світлого майбутнього.

Працюючи гувернером в будинку де Реналей, Жюльєн Сорель швидко завойовує загальне розташування. Його обожнюють маленькі вихованці, а жіноча половина будинку переймається не лише освіченістю нового гувернера, а й його романтично-привабливою зовнішністю. Однак пан де Реналь відноситься до Жюльєна зарозуміло. В силу своєї духовної та інтелектуальної обмеженості Реналь бачить в Сореле насамперед сина теслі.

Незабаром в Жюльєна закохується покоївка Еліза. Ставши володаркою невеликого спадщини, вона хоче стати дружиною Сореля, проте отримує відмову від предмета свого обожнювання. Жюльєн мріє про блискуче майбутнє, дружина-покоївка і «невелику спадщину» не входять в його плани.

Наступною жертвою чарівного гувернера стає господиня будинку. Спершу Жюльєн розглядає пані де Реналь виключно як спосіб помсти її самовдоволеному дружину, але незабаром сам закохується пані. Дні закохані присвячують прогулянкам і бесідам, а ночами зустрічаються в спальні пані де Реналь.

Таємне стає явним

Хоч як би таїлися закохані, незабаром по місту починають повзти чутки про те, що молодий гувернер крутить роман з дружиною мера. Пан де Реналь навіть отримує лист, в якому невідомий «доброзичливець» попереджає його уважніше наглядати за дружиною. Це ображена Еліза згорає від ревнощів до щастя Жюльєна і своєї пані.

Луїзі вдається переконати чоловіка в хибності листи. Однак це лише на деякий час відводить грозу. Жюльєн більше не можна залишатися в будинку де Реналей. Він спішно прощається з коханою в напівтемряві її кімнати. Серця обох сковує отруйна відчуття, ніби вони розлучаються назавжди.

Жюльєн Сорель приїжджає в Безансон, де вдосконалює свої знання в духовній семінарії. Абітурієнт-самоучка з блиском складає вступні іспити і заручається розташуванням абата Пірар. Пирар стає духівником Сореля і його єдиним соратником. Мешканці семінарії відразу ж злюбили Жюльєна, побачивши в талановитого амбітному семінариста сильного суперника. Пирар також є ізгоєм навчального закладу, за якобінські погляди його всіляко намагаються вижити з безансонской семінарії.

Пирар звертається за допомогою до свого однодумця і покровителю маркізу де Ла-Молю — багатющого паризькому аристократу. До речі, він уже давно перебуває в пошуках секретаря, який зміг би підтримувати в порядку його справи. Пирар рекомендує на цю посаду Жюльєна. Так починається блискучий паризький період колишнього семінариста.

У короткі терміни Жюльєн справляє позитивне враження на маркіза. Вже через три місяці Ла-Моль доручає йому найскладніші справи. Однак у Жюльєна з’явилася нова мета — підкорити серце однієї дуже холодної і зарозумілою особи — Матильди де Ла-Моль, дочки маркіза.

Ця струнка дев’ятнадцятирічна блондинка розвинена не по роках, вона дуже розумна, прониклива, вона тужить серед аристократичного суспільства і без кінця відмовляє десяткам нудних кавалерів, які тягнуться за нею через її краси і батьківських грошей. Правда, у Матільди є одне згубний якість — вона дуже романтична. Щороку дівчина носить траур по своєму предку. 1574 року Боніфацій де Ла-Моль був обезголовлений на Гревской площі за любовний зв’язок з принцесою Маргаритою Наваррської. Найясніша особа вимагала у ката віддати голову її коханця, і самостійно поховала її в каплиці.

Роман з сином теслі приваблює романтичну душу Матильди. Жюльєн в свою чергу несказанно гордий, що ним зацікавилася знатна дама. Між молодими людьми спалахує бурхливий роман. Північні побачення, пристрасні поцілунки, ненависть, розставання, ревнощі, сльози, пристрасне примирення — чого тільки не відбувалося під шикарними склепіннями особняка де Ла-Молей.

Незабаром стає відомо, що Матильда вагітна. Деякий час батько противиться шлюбу Жюльєна і його дочки, але незабаром поступається (маркіз був людиною прогресивних поглядів). Жюльєн оперативно дістають патент гусарського поручика Жюльєна Сореля де Ла-Верне. Більше він не син теслі і може стати законним чоловіком аристократки.

Приготування до весілля йдуть повним ходом, коли в будинок маркіза де Ла-Моль приходить лист з провінційного містечка Верьер. Пише дружина мера пані де Реналь. Вона повідомляє про колишнього гувернера «всю правду», характеризує його як низького людини, який не зупиниться ні перед чим заради власних жадібності, користолюбства і зарозумілості. Словом, все написане в листі моментально налаштовує маркіза проти майбутнього зятя. Весілля відміняється.

Чи не попрощавшись з Матільдою, Жюльєн мчить в Верден. По дорозі він купує пістолет. Кілька пострілів сполохали вер’єрського публіку, що зібралася на ранкову проповідь в міській церкві. Це син татуся Сореля стріляв в дружину мера.

Жюльєна тут же заарештовують. Під час судового слухання обвинувачений не намагається заперечувати свою провину. Сореля засуджують до смертної кари.

У тюремній камері він зустрічається з пані де Реналь. Виявляється, рани були смертельними, і вона вижила. Жюльєн невимовно радий. Дивно, але, зустрівшись з жінкою, яка зруйнувала його блискуче майбутнє, він чомусь не відчуває колишньої обурення. Тільки тепло і … любов. Так Так! Любов! Він як і раніше любить пані Луїзу де Реналь, а вона любить його. Луїза зізнається, що того фатального листа написав її духівник, а вона, засліплена ревнощами і любовним несамовитістю, переписала текст своєю рукою.

Через три дні після того, як вирок привели у дію, Луїза де Реналь померла. Матильда де Ла-Моль також приїхала на страту, вона зажадала голову свого коханого і зрадила її землі. Матильда більше не носить траур по далекому предку, тепер вона сумує за свою любов.

СТЕНДАЛЬ (Анрі Марі Бейль) (1783-1842)

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ РОМАНА

Пані де Ренал

Французи визначають головну тему своєї літератури XIX в. як тему «La femme et l а …» ( «жінка і гроші»). Принаймні в романі «Червоне і чорне» жіночі образи є головними. Це пані де Реналь і Матильда де Ла-Моль, які суттєво вплинули на долю Жюльєна Сореля. Що ж можна сказати про ці героїнь?

Дружина мера Вер «єра, до дітей якої запросили гувернером сина теслі, була дуже красивою:« Пані де Реналь, висока і струнка жінка, свого часу славилася, як кажуть тут, в горах, першою красунею на весь край. В її зовнішності і ході було щось юне й простодушне. Наївна грація, сповнена невинності і жвавості, мабуть, могла б зачарувати парижанина м’якою прихованою серьеВНОстью. Однак якби пані де Реналь знала, що може призвести таке враження, вона б згоріла від сорому .. . Говорили, що пан Вально, багач, директор притулку, залицявся до неї, але не мав успіху. і тому її доброчесність набула гучної слави … »Перед нами психологічний портрет, який розкриває не тільки зовнішню красу, а й внутрішні якості цієї привабливої жінки, в якому головними є слова: «юне і простодушне», «наївна», «невинності і жвавості», «згоріла від сорому», «чеснота». Письменник подає і пряму авторську характеристику: «ні кокетство, ні афектація ніколи не кас ались її серця ». Отже, явно підкреслено душевну чистоту і природність цієї героїні. Правда, «математично точний» письменник не міг не згадати про «приховану палкість» жінки, що можна зрозуміти як ледь помітний натяк на майбутню пристрасть, яку розбудить Жульєн в її спокійному серце.

Про характер пані де Реналь Стендаль пише так: «Сором’язлива пані де Реналь була, очевидно, ранимою натури, — її дуже дратували невгамовна метушливість і гучний голос пана Вально. Вона цуралася всього, що зветься у Вер «єрі розвагами, і тому говорили, що вона занадто пишається своїм походженням … Треба сказати відверто, що місцеві дами мали її дурепою, тому що вона не вміла крутити чоловіком …»

Майстер психологічного аналізу занурюється в потаємні глибини жіночої душі: «Її душа була проста і наївна; вона ніколи не наважувалася судити чоловіка, зізнавалася сама собі, що їй з ним нудно. Вона, хоч і не замислювалася над тим, вважала, що між подружжям не буває ніжнішим відносин. Найбільше їй подобався пан де Реналь тоді, коли ділився з нею планами щодо майбутнього їхніх синів; одного з них він готував для військової кар’єри, другого для магістратури, а третього для церкви ». Виходить, що в цій мирній «ідилії» подружнього життя містилася прихована загроза — молода жінка нудьгувала, можливо і сама не усвідомлюючи цього, але «в кінці кінців, пан де Реналь здавався їй не таким нудним, як всі інші знайомі їй чоловіки».

Автор докладно характеризує розум головної героїні, її життєвий досвід: «Пані де Реналь була однією з тих провінціалкам, які при першому знайомстві можуть здатися не дуже розумними. У неї не було ніякого життєвого досвіду, і вона не вміла підтримувати розмову. Обдарована чутливою і гордою душею, вона в своєму несвідомому прагненні щастя, властивого кожній живій істоті, в основному просто не помічала того, що робили всі ці грубі люди, серед яких вона жила з волі випадку ».

Міркування про освіту пані де Реналь надають можливість письменникові висловити критичні зауваження щодо навчання і виховання дівчат в тогочасній Франції. Декілька влучних фраз про «нісенітниці, засвоєні в монастирі» переконують в його недосконалість. Коло життєвих інтересів цієї жінки дуже обмежена: «До появи Жульєна вона, по суті, цікавилася тільки дітьми, їхні легені недуги, неприємності, маленькі радості поглинали всю чутливість його душі, яка за все життя знала тільки одну палку любов до Бога, коли перебувала в безансонському монастирі Сакре-Кер ».

Почуття гіані де Реналь і Жюльєна проходять складну еволюцію. Спочатку вона не сприйняла молодого сина теслі, який повинен був виховувати її синів. У ній прокинулися материнські ревнощі: як це на її милих синів матиме вплив хтось, крім неї ?! Лише згодом пані де Реналь помітила, що він не схожий на всіх нудних товстосумів, які її оточували. Вона інтуїтивно відчула і глибоку внутрішню роботу в душі Жюльєна, і перші пориви любові, яке раніше так і не прокинулася в ній, хоча вона вже була одружена і навіть народила трьох дітей. Стендаль майстерно описав складну боротьбу в її душі почуття любові і материнської любові і подружнього обов’язку. І ця боротьба робить її образ набагато привабливіше, ніж якби вона була зображена просто коханкою, яка ховається від чоловіка і суспільства, насолоджуючись радістю «забороненого плоду». До того ж зіткнення почуттів є хорошим матеріалом для такого тонкого психолога, як Стендаль.

Щодо ставлення Сореля до пані де Реналь, то спочатку молодий честолюбець сприймає свої відносини з нею (а згодом — і з Матільдою де Ла-Моль), як поле бою. Спочатку він її не любить і буквально наказує собі стати її коханцем: «Мій обов’язок стати її коханцем». Чому ж він прийняв таке рішення? По-перше, стати коханцем аристократки для плебея було свого роду «компенсацією» його низького походження, такою собі помстою всім цим бундючним панам, а перш за все її чоловікові: «У хлопця і до сих пір звучали у вухах образи, яких наслухався вранці. «Чи не добра нагода посміятися по тварі, яка може все собі дозволити за свої гроші? Ось я заволодію рукою його дружини саме в його присутності! Так, я це зроблю! Я, до кого він виявив стільки зневаги! » По-друге, честолюбний юнак сприйняв запрошення стати гувернером в будинку мера Вер «єра (а це було одним з його безумовних успіхів) як можливий ганебний (ну хто такий гувернер — це ж так низько!) Факт, який треба буде приховувати або якось то пояснювати в майбутньому. і дуже зручно буде виправдовуватися не заробляння грошей, а почуттям любові до господині будинку: «я ще тому повинен неодмінно домогтися успіху в цієї жінки, — бундючно говорив собі Жюльєн, — що, коли я виб» юсь в люди і хтось дорікне мені жалюгідним званням гувернера, я зможу натякнути, що на це мене штовхнуло любові ».

Йому було все одно, з якої аристократкою «полювати»: за пані де Реналь чи за її подругою пані Дервіль: «» Ця жінка не може меня.зневажаті, а якщо так, — вирішив Жюльєн, — я не повинен опиратися чарам її краси; мій обов’язок стати її коханцем «. Це раптове рішення трохи розважило його. «Одна з цих двох жінок повинна бути моєю», — говорив він сам собі і думав, що йому було б набагато приємніше доглядати за пані Дервіль — не тому, що вона краще, а лише тому, що вона завжди бачила його тільки гувернером, якого поважають за вченість, а не простим майстровим з Ратинова курточкою під пахвою, яким він вперше постав перед пані де Реналь ».

Пані де Реналь постійно картає себе за подружню зраду. Одного разу, коли вона звинувачувала себе в хвороби сина, то трохи не зізналася в цьому чоловікові. Тільки зарозумілість і душевна глухота завадили йому почути дружину. Ця постійна внутрішня боротьба в душі коли порядної жінки, розривання між таємницею любов’ю до Жюльєна і любов’ю до синів, а також почуття провини за подружню зраду роблять пані де Реналь щасливою і нещасною одночасно і дуже залежною від різних впливів. Така ситуація не могла не призвести до біди: лицемірний єзуїт абат Шелан таки змусив її зізнатися в перелюбстві. Нещасна жінка потрапила в повну залежність від церковника, нею стало легко маніпулювати.

Здавалося, пані де Реналь мала б зненавидіти того, хто ледь не позбавив її життя. Однак цього не сталося. Після пострілів в церкви і судового процесу над Жульєном, забувши про обережність і нехтуючи громадською думкою, вона почала відвідувати приреченого Сореля в тюрмі двічі в день. Навіть надзвичайно багата і впливова Матильда де Ла-Моль не змогла домогтися цього: їй дозволили тільки одну зустріч на день.

Завершення образу пані де Реналь не надто начебто реалістичного: «Пані де Реналь стримала обіцянки. Вона не робила замаху па своє життя, але через три дні після страти Жюльєна померла, обіймаючи своїх дітей ».

Мер невеликого французького міста Верьер пан де Реналь бере в будинок гувернера — молодого чоловіка на ім’я Жюльєн Сорель. Амбіційний і честолюбний Жюльєн вивчає богослов’я, чудово знає латину і читає напам’ять сторінки з Біблії, з дитинства він мріє про славу та визнання, а також захоплюється Наполеоном. Він вважає, що шлях священика — вірний спосіб зробити кар’єру. Його ввічливість і розум різко контрастують з манерами і характером пана де Реналя, чия дружина поступово переймається до Жюльєна симпатією, а потім і закохується в нього. Вони стають коханцями, але пані де Реналь благочестива, її постійно мучать докори сумління, до того ж обманутому чоловікові приходить анонімний лист з попередженням про зраду дружини. Жюльєн, за попередньою змовою з пані де Реналь, робить схоже лист, як би прийшло їй. Але по місту ходять чутки, і Жюльєн доводиться виїхати. Він влаштовується в духовну семінарію в Безансоні, вразивши ректора абата Пірар знаннями. Коли приходить час вибрати собі духівника, він вибирає Пірара, якого, як потім з’ясувалося, підозрювали в янсенізму.

Пірара хочуть змусити піти у відставку. Його друг, багатий і впливовий маркіз де Ла-Моль, запрошує абата перебратися в Париж і виділяє йому прихід в чотирьох льє від столиці. Коли маркіз згадав, що шукає секретаря, Пирар запропонував Жюльєна — як людини, у якого «є і енергія і розум». Той дуже радий можливості опинитися в Парижі. Маркіз, в свою чергу, шанує Жюльєна за його працьовитість і здібності і довіряє йому найскладніші справи. Він також знайомиться з дочкою маркіза Матільдою, яка відверто нудьгує в світському суспільстві. Матильда розпещена і егоїстична, але не дурна і дуже красива. Самолюбство гордячки ображено байдужістю Жюльєна, і несподівано вона в нього закохується. Жюльєн не відчуває відповідної пристрасті, але увагу аристократки йому лестить. Після ночі, проведеної разом, Матильда приходить в жах і розриває відносини з Жюльєном, той же мучиться від нерозділеного кохання. Його друг, князь Коразов, радить викликати в Матильди ревнощі, фліртуючи з іншими жінками, і план несподівано вдається. Матильда знову закохується в Жюльєна, а потім повідомляє, що чекає дитину і хоче вийти за нього заміж. Однак райдужні плани Сореля засмучує раптове лист пані де Реналь. Жінка пише:

Бідність і жадібність спонукали цю людину, здатного на неймовірне лицемірство, спокусити слабку і нещасну жінку і таким шляхом створити собі деякий стан і вибитися в люди … [Він] не визнає ніяких законів релігії. Правду кажучи, я змушена думати, що одним із способів досягти успіху є для нього омана жінки, яка користується в будинку найбільшим впливом.

Маркіз де Ла-Моль не бажає бачити Жюльєна. Той же їде до пані де Реналь, по дорозі купує пістолет і стріляє в колишню кохану. Пані Реналь не вмирає від ран, але Жюльєна все одно ув’язнюють і засуджують до смертної кари. У в’язниці він знову мириться з пані де Реналь і кається в спробі скоїти вбивство. Він розуміє, що завжди був закоханий тільки в неї. Пані де Реналь приходить до нього у в’язницю і розповідає, що лист склав її духівник, а вона його тільки переписала. Після винесення вироку про смертну кару Жюльєна, він відмовляється подавати апеляцію, підкріплюючи це тим, що він досяг в житті всього, і смерть тільки закінчить цей шлях. Пані де Реналь вмирає через три дні після страти Жюльєна.

Жюльєн Сорель — головний герой роману. Хоче бути військовим, але туди беруть лише дворян. Тому хоче носити чорну сутану, раз туди шлях йому відкритий. Але він жадає тільки привілеїв цього одягу. Сам в Бога не вірить. Розумний, розважливий, не гребує в засобах, затятий шанувальник Наполеона, хоче повторити його долю. Думає, що якби народився за часів Наполеона, то домігся б багато чого, а тепер доводиться лицемірити. Розуміє, що заради своїх цілей потрібно добре ставитися до людей, яких не любиш. Намагається лицемірити, але не завжди це виходить. Дуже емоційний, пихатий, женеться за становищем в суспільстві. Запальний. Хоробрий. Іноді його почуття переважають над розумом.

Г-жа де Реналь — дружина мера міста Верьера Пана де Реналя. 30 років. Щира, простодушна і наївна.

Матильда де Ла Моль — 20 років; різання, емоційна, іронічна до своїх знайомих, чи не лицемірить з друзями батька. Поводиться як дитина. Потихеньку читає книги батька (Вольтер, Руссо). І чим більше там протесту сучасності, тим цікавіше їй здається.

Абат Пірар — Сорель зустрічається з ним в семінарії. Абат живить симпатії до розумного учневі, але намагається їх не виявляти. Вони схожі з Сорелем. Більшість їх не любить за розум, начитаність, протиставлення іншим семінаристам. Кожен готовий донести на них при першій слушній нагоді. В результаті абата виживають з семінарії. Перейти в інше місце йому допомагає пан де Ла-Моль.

Г-н де Ла-моль — бере участь в таємних зборах, схожий на ультрароялістов 1820-х. Має велику бібліотеку. Добре ставиться до Сорель з самого початку, не відкидає його походження. Цінує його за роботі, допомогу у кримінальних справах. Відразу повірив в негативну характеристику Сореля. Вдячний абата за допомогу.

Граф де Талер — син єврея, простакуватий, через що піддається впливу суспільства і не має своєї думки. Убив в дуелі Круазенуа, який захищав честь Матильди, спростовуючи чутки про причини її зникнення, не вірячи анонімним листам. Круазенуа був її прихильником.

Г-н де Реналь — Мер міста Верьера. Запрошує гувернера для того, щоб похвалитися перед Вально. Вально сам потім стає мером. Обидва турбуються про те, що про них подумають інші. Гонорові, багаті нечесними грошима. Доброзичливо розмовляють один з одним, але за очі будують підступи.

Роман Стендаля «Червоне і чорне» різноманітний за тематикою, цікавий і повчальний. Повчальні й долі його героїв. Мені хочеться розповісти, чого ж навчили мене дві героїні — пані де Реналь і Матильда де Ла-Моль. Щоб нам був зрозумілий внутрішній світ цих героїнь, Стендаль піддає їх випробуванню любов’ю, так як, на його думку, любов — почуття суб’єктивне і більшою мірою залежить від того, хто любить, ніж від самого об’єкта любові. І тільки любов може зірвати маски, за якими люди приховують зазвичай справжнє своє єство.

На початку роману з’являється пані Реналь. На вигляд можна було дати років тридцять, але вона була ще дуже миловидна. Висока, струнка жінка, вона була колись першою красунею на всю округу. Багата спадкоємиця богобоязливої \u200b\u200bтітки, вона виховувалася в єзуїтському жіночому монастирі, але зуміла незабаром забути ті дурниці, яких її вчили в цьому закладі. Заміж її видали в шістнадцять років за літнього вже пана де Реналя. Розумна, кмітлива, емоційна, вона була разом з тим боязкою і сором’язливою, простою і трохи наївною. Її серце було вільне від кокетства. Вона любила самоту, любила походжати по своєму чудовому саду, ухилялася від того, що називалося розвагами, тому в суспільстві пані де Реналь стали називати гордячкою і говорити, що вона дуже пишається своїм походженням. У неї цього і в думках не було, але вона була дуже задоволена, коли жителі містечка стали бувати в них рідше.

Молода жінка не могла обманювати, вести, політику щодо свого чоловіка, тому серед місцевих дам вона вважалася «дурною». Залицяння пана Вально, якому вона подобалася, тільки лякали її. Життя пані де Реналь було присвячене чоловікові й дітям. І ось в її душі виникло нове почуття — любов. Вона немов прокинулася від довгого сну, стала всім захоплюватися, не пам’ятала себе від емоцій. Почуття, яке запалювало пані де Реналь, робило її енергійною й рішучою. Ось вона, немов засуджена на смерть, щоб врятувати коханого, йде в кімнату Жульєна, щоб витягнути з матраца портрет Наполеона. Це усіма правдами і неправдами вводить Жульєна, людину низького походження, до складу почесної варти. Це продумує анонімний лист.

Пані де Реналь перебуває весь час у душевній напрузі, в ній борються дві сили — природне почуття, прагнення до щастя і почуттю обов’язку щодо сім’ї, чоловіки, нав’язане суспільством, цивілізацією, релігією. Коли захворів її син, вона сприймає хворобу як покарання Бог за подружню невірність. І майже відразу після того, як загроза здоров’ю хлопчика минула, знову віддається своєму коханню. Потім знову повернула вона до коханого, тепер уже остаточно. Вона не може вже більше йти проти себе, своєї природи, натури. Вона каже: «Мій обов’язок передусім — бути з тобою». З того часу вона зовсім перестала враховувати моральний осуд. Тепер він для неї просто не існував. Останні дні вона була поруч із Жульєном. Життя без коханого для неї стало безглуздим. І за три дні після страти Жульєна пані де Реналь умерает, обіймаючи своїх дітей. Вона тихо, непомітно жила, жертвуючи собою заради дітей, коханого, і так само тихо померла.

Матильда де Ла-Моль — жіночий персонаж зовсім іншого типу. Горда і холодна красуня, яка царює на балах, де збирається весь блискучий паризький світ, екстравагантна, дотепна, вона вища за своє оточення. Вона читає Вольтера, Руссо, цікавиться історією Франції, героїчними епохами країни — діяльна натура примушує її з презирством ставитися до всіх родовитих шанувальникам, які претендують на її руку і серце. Від них, і зокрема від маркіза де Круазнуа, шлюб з яким мав би принести Матильді герцогський титул, про який видніється її батько, — для неї віє нудьгою. «Що може бути в світі банальнішім від такого збіговиська?» — висловлює погляд її «синіх, як небо», очей. Сучасна дійсність не викликає ніякого інтересу у Матильди. Вона буденна, сіра і зовсім не героїчна. Все купується і продається — «титул барона, титул віконта — усе це можна купити … кінець кінцем, щоб отримати багатство, чоловік може одружитися з дочкою Ротшильда». Матильда живе минулим, яке виникає в її уяві, оповите романтикою сильних почуттів. Вона шкодує, що немає більше двору, подібний двору Катерини або Людовика XIII. 30 квітня Матильда завжди одягає жалобну сукню, так як це день страти її предка Ла-Моля, який загинув 1574 року зробивши спробу звільнити своїх друзів, полонених Катериною, серед яких був і король Наваррській, майбутній Генріх IV, чоловік його коханки — королеви Маргарити. Матильда схиляється перед силою пристрасті Маргарити, яка отримала у ката голову свого коханця і власноруч поховала її. Прихильниця трону і церкви, Матильда почуває себе здатною до великих подвигів заради відновлення старих часів.

Матильда звертає увагу на Жульєна тому, що відчуває в ньому незвичайну натуру. Так само, як граф зі своєю романтичною долею ( «очевидно, тільки смертний вирок і вирізняє людину … це єдина річ, яку не можна купити»), Жульєн викликає її зацікавленість і повагу як такий, що «… не народився, щоб повзати». Матильду вражає похмурий вогонь, який палає в його очах, його гордовитий погляд. «Або він не Дантон?» — думає Матільдаа, відчуваючи, що це справжня людина із сильною волею, гідна її. «У наші дні, коли всіляка рішучість втрачена, його рішучість лякає їх», — думає Матіільда, протиставляючи Жульєна всім молодим вельможам, які красуються в салоні її матері.

Личина Тартюфа, вигляд святенника, що Жульєн напускає на себе, не можуть її обдурити. Незважаючи на його чорний костюм, який він не знімає, «на попівську міну, з якою бідоласі доводиться ходити, щоб не померти з голоду», — його високість лякає їх, — розуміє Матильда. Зважитися полюбити Жульєна, того, хто нижче від неї стоїть на соціальних щаблях, відповідає її характерові, таїна якого — потреба ризикувати. Але любов її важкий. Вона теж, як і пані де Реналь, — у постійній душевній напрузі. У неї теж точиться боротьба між природним прагненням до щастя і «цивілізацією», тими поглядами, яке їх нав’язав суспільство з самого її народження. Коливаючись між любов’ю і ненавистю до Жульєна, презирством до себе, вона то відштовхує його, то віддається з усією силою пристрасті. Вона врятувала б Жульєна від страти, якби той цього захотів. Після смерті коханого вона виконала його останнє прохання — поховала в печері на високій горі, яка піднімається над Вер’єром. «Завдяки зусиллям Матильди ця дика печера прикрасилася мармуровими статуями, що вона замовила в Італії за великі гроші».

Обидві героїні прекрасні, кожна по-своєму. Обидві вони викликають, з одного боку, співчуття і жаль, з іншого боку, їх альтруїстична, жертовна любов викликає здивування і шану. Своєю любов’ю вони вчать нас любити безкорисливо і самовіддано. Шкода, що їхнє щастя тривало недовго, але в цьому винні не стільки вони, скільки суспільство зі своїми несправедливими законами.

К чему снится герань по соннику. Сонник. герань

Герань, як и быть представителем Рослинского королевства — даже о сексуальных проявлениях и фантазиях.

Quitech w geranium — символ невинности, як, вім и многих из них.

Zirvani kviti gerani — кажется, о съедаемой невинности (или о душевном спокойствии).

Присматривайте за маленькой геранью — значит wihovuvati дочери и turbuvatisya около нее.

Сонник Дмитрия и Нади Зими

quiti geranium — символизируют ваши планы, завязанные будкой и самодельными подарками.

Приснился тухлый сон:

Не беспокойтесь — это все мечта. Спасибо за беспокойство.

Бросок, чудо в окно. На экранную подсказку скажите: «Кудинич, это сон. Все молодцы, все гнилые идут. «

Откройте кран и включите засыпание с проточной водой.

Сожмите трижды со словами «Куди вода стикак, туди и спи йде».

Бросьте щепотку соли в стакан с водой и скажите: «Як тся сил розтанула, так что я не могу заснуть, не приноси мне сон».

Виверна почтовая билизна навиворит.

Не говори никому спать до конца.

Запишите это на крыльце и сожгите весь лист.

Герань, как представитель розлинового царства, рассказывает о сексуальных проявлениях и фантазиях.

Довольно много гераней символ невинности, як, вім, и их много.

Zirvani quiti geraniums, кажется, о намеках на невиновность (о душевном спокойствии).

Присматривать за лохматой геранью, означать виховувати дочь и турбуватись вокруг нее.

Тлумачення сив из сонника Фрейда

Подпишитесь на канал Сонник!

Сонник — Билизна

Бачити уві будем рвать нашу нижнюю білизну или брудим — знак ганби, хлама и потребителя.Такой сон также может привести вас к выкидышу или упадку в поселке, в первую очередь и в тюрьме, или к банкротству.

Бачити сними свой бизнес, ибо бизнес близких людей будет грубым, соленым, сожженным — даже мерзким знаком, если ты увидишь рой великих несчастий, в убытке, крах, циничное разорение, когда ты закончишь с розовыми глазами людей.

Возьмите на себя уві чистую білизна — пока не откажетесь от хороших звуков.

Сон пророка, когда такой сон засыпает, можно розраховувати в ширь и получить одного, а также тем, кто бажанья войти в сон.

Во сне пророка удачи в праве и удачи. Поразитесь тумачення: одяг.

Сон, в котором вы удивляетесь, когда вас тянет к нижней билезне в оточенном не знающих людях, означает, что вы чекаете много випробуван, ганби и невирян.

Однако, если люди окружили вас, ничего себе, если бы мы вас не встряхнули, то о вашем взломе знают только люди, как они могут быть без сомнения перед скандальной праведностью.

Как только вы его увидите, идите к лифту в нижнем городе в присутствии большого количества людей и поднимите его на холм, тогда, несмотря на вашу уборку, вы большой успех, хороший гадалка, впрочем неприятности.

Чудо на тумачення: лифт.

Как только вы поймете, что хотите знать людей, которые не знают, в присутствии которых вы достигнете дна своей жизни, если вы хотите быть вашим другом, тогда вам будет рассказано много опыта и неважно трудности из-за вашей колы, scho viclice пристрастия и отсутствия похвалы в ваш адрес.

Сон, как ты вау, как твой коханий носит женскую билезну, как будто ты этого не хочешь, значит ты не виноват.Вам предшествует такой сон о тех, кто считал свой народ недостойным и недостойным.

Однако, если качнуть любимого на своей коханце, то ты сильно переживешь через своих коханов, у которых будет много проблем и неурядиц в системе.

Близость черного цвета в таком сне означает грусть и сон. Сон — тоже пророк для вас, так что скоро все несоответствия закончится и в ваших носах мир и благодать пропадут. Поразитесь tlumachennya: цвет.

Убери свою нижнюю билезну — знак примирения от очередной супер-ссылки.

Kupuvati new lower biliznu uvi sni означает, что вы будете сообщать столько, сколько сможете, чтобы вы могли убрать свой дом или сложить свой дом с близкими людьми.

Самостоятельно оторвать нижнюю билезну — знак незаслуженного унижения, образ сорома. Бачити на своей собственной жизни иссохшей с пляжей крови — главный герой физического недужання, хирургического вмешательства и стресса, вроде бы известного во всей своей легкомысленной жизни.

Чудо на тумачення: приют.

Жители над головой укрывают нижнюю стену перед зеркалом — знак ошуканых надежд, розчаруван и образ. Такой сон также подтолкнет вас к расставанию с дружиной людей и краху планов.

Как только вы его наденете, не стоит надевать его на любимого человека, если вы раньше не надевали его, то у вас есть чек. Такой сон приводит вас к опустошению коханов, к коханам, к недостатку уверенности и радости.

Митьки по твоему бизнесу — до спада откажусь и займусь спортом с еще большим видповидалем и працовитим народом.

Красиво и по дороге, нижнему бизнесу, до встречи по поводу тех, кто, менее важная ваша забота, может доставить другим людям много прикрошив и шкодить вашу репутацию.

Слётати білизну уві сні — лидер успеха в любви.

Тлумачення снив з

Комната є в скин-кабине. Запах не только для того, чтобы успокоить и очистить — их много.политическая власть … Например, герань.

Важно, чтобы квітка впитывала в себя негативную энергию первобытности, мы сами очищаем ее. Кроме того, есть запах, который наблюдается в неловкой коме, и, несмотря на отрицательные ионы кислинки, он даже коричневый для людей.

К чему снятся герань? Основное значение списка — оценка семейных неудач, затишья в доме и послание мечты. Але, как порадовать сонник, если вам приснится герань, вы будете точнее тумачення, так как это враховатії колір и стан.Давайте разберемся.

Детали мечты

Возьмем звериное уважение к тем, кому во сне приснилась рабочая герань. Тихие, которые пощадили его в своих ослах, количество выявленных проблем. Вонь не критична, эль вимагатимут без виновной проверки.

Если останешься с эншоями, то будешь прагматичен на целый час до затишья и семейного благополучия, тепла. Квитучая герань обитает во сне бажана.Немного о цветении можно встретить в мирах молодых женщин, и пророк его швидку сустріч с майбутним чоловік.

Поливная герань символизирует тюрбо о детях, родник о дочери. Здесь смысл — сотня стручков: с одной стороны, це даже про твой турбо на продажу дочери. А со стороны, навпаки, вызывают большее уважение к поведению этого виховання. Людин, яка, у меня проблемы со здоровьем, герань, ставшая увековеченной, обьется швыркой одужання.

Є В следующий раз мне снится билет — нужно избавиться от вкусностей и шаны. Ale not varto — это тоже поза уважения ко времени судьбы, в яке мне приснился сон, герань в таком расплывчатом значении набувадодатк. Важная и важная мечта. Итак, для женщины, в зимний час, пропишите нотку мудрости — до резких перемен в спилкуванны с теми, кто этого хочет, пусть будет ясно, что ситуация для судьбы давняя познавательная;

Для общей характеристики, герань, маринование навесов, — отказ от важных, хотя и положительных новинок, выход на пенсию. готов.

Видтинки, квотный стан

А как насчет цвета герани? Почнемо, мабут, из самых распространенных -. Герань Червона символизирует страсть мечтательной природы. Алле, мечта сонников вот-вот уйдет: впечатлен, ну пристрастие не знать дорогу, но, навпаки, мол, что сновидец разгонит своими силами, даст ему долю, и много чего есть в жизни.

Герань Рожева обеспечивает невинность, чистоту и чистоту грез.В детстве ее содрогнуло, как она увидела молодого человека, — значит, в ближайшем будущем создание ее осужденной, что является подарком всего качества. А теперь сообщите, к чему снится пророк, если вам приснилась герань белого цвета:

 • Чистота и чистота — это правда.
 • Справожня мицна дружбы.
 • Размах настроений.
 • Одужання для больных.

Строки цитаты символизируют украшающее настроение мечты, украшающее настроение… Buvak, scho geranium tsvite live color. Такой пример отвлечет вас от твердого ума и расскажет о тех, кто ко всему идет с «холодной головой», так что прежде чем принимать остаточный раствор, следует обдумать все хорошее.

Вы тоже могли это видеть, так как служанка несла герань. Такой образ информирует сон о новом поколении в семье, народном ребенке: женщине — вождя, человеку — штабному отряду, кохану дьявола.

Пишни, красивые, ароматные герани символ точного права — так и будут говорить о тех, что у вас есть все, и если вы задумаетесь, то благополучно закончите на правильном.

Увядающие бутоны можно по необоснованной подвижности переложить на свою вторую половину. Весь сон виноват в том, что вы не хотите провоцировать конфликты, идти на действия, просить при необходимости вибачення и в обязательном порядке прощать себя.

Римляне уважали, исходя из сути послания богов и многих из них, римский сенат дал им обязательную интерпретацию. Це для них не велико, особенно в эпоху войны. А среди египетских фараонов каждый снизу стал священным.

Летаргия — смерть очевидна, потому что это мимика с попыткой справиться с проблемами

Летаргия — несправедливая смерть, что страшнее заболеть, или это просто тайна силы человеческого разума? Если сидеть за столом, обычные люди боялись болезни, как проклятие от жажды, и многие великие люди думали узнать о еде, но приехать в наш час, не будучи затронутыми огромным прогрессом этого вида психофизиологии в нашей стране. прошлое

Удачный сонник — ключ к ответам тамниц

Почему мы хотим снимать оранжевых змей? Какой хороший сон, а какой негативный? Как разгадать тамницу снив? Удачный сонник открывает двери к божественному свету снов и позволяет максимально точно расшифровать, хотите ли вы спать

Для большего количества людей, а не для женщин, действовать из более низкого эротического змиста

Сновидения — товарищ товарищ людей.Сон имплантировали в усы. Многие факты были и просто стали известны, как единичные факты, так и не перечисленные теоремы. Один из них — сказать: «Чоловикам, чаще всего женщинам, интересующимся низшей эротической змеей». Автоматически просить еду: зачем?

Герань в битком соннике

Зеленая, квитучая, свежая герань обьется спящему виконання бажан. Зивьяла и табличка с геранью пошли служить людям: вы получите много информации о ней, и вам дадут более раннюю обновленную информацию.Если вам приснилось, что вы поливаете герань, это как сон, говорящий вам, что вашим детям нужно уважение и палтус одновременно. Герань вирошували — перед серьезными бытовыми проблемами те, кому выпадет шанс позаботиться о вас особенно. Как только вы это увидели, вы увидели герань — это значит, что наяву вы увидите самые победные возможности, представленные вам. Когда вы едите, у вас болит голова от запаха герани, а это значит, что в коллективе, и в этом случае вы начинаете начинать, может быть, вы почувствуете интригу и замешательство.Снится, что вы пришли к кому-то в гости и обрадуются гераням на экране — такой сон повлияет на вашу душевную уверенность в себе и стойкость. Наимовирнише, ты такой гнилой, как будто думаешь о теплой домашней обстановке.

Герань в соннике Миллера

Якшо мы побаловали уві красивой зеленой геранью, что означает, прежде всего, выходку и удовлетворение. Мешаю мечтам об увядших и зивьялих колёрах.Молоденькая двчина, якы пела, герань подарила домработнице, виноватая бутыль готова до того, как появится великая килькость шанувальников

Герань в соннике Ванги

Когда ешь, герань рвешь, укладываешь букет, а это значит, что на самом деле вы будете прагматичны к новым знаниям. Они бьют своих маленьких хозяек, при каждом росте свижи и красивой герани — а значит, на самом деле они звучат как приховувати свои мысли и чувства. Зивяли видеть проблемы со здоровьем и разлукой.Подарили домработнице герань — до самой смерти близкого человека.

Герань в соннике Фрейда

Квіты символизируют начало жизни, невинность, жіночі статуи органи. Якшо жінка бьет уві cні пучком гераней. На картах есть комок, а это означает, что на самом деле имеет место запугивание и частая смена половых партнеров. Червони квити говорят о невиновности и неадекватных женщинах. Странная вонь также предсказывает приход миллениалов. Зризання или завання герани инказу на раскол перед мастурбацией.Как вам хорошо, как вы будете давать герань как человеку, а значит, вы хотите секса с ним. Комплекты для бега — це означает, что в сексе они звучат керуватис только властью бажанныи и видчутты. Герань зивьяла — знак сексуального преклонения перед женщиной.

Сон, самый прекрасный в жизни, для всех, не устает и не приходит.

Герань (пеларгония) — дуже гарна китка, чудесным образом вписывающаяся в любой интерьер. Господа багато из плена и трепета настроены на пик роста.К чему снится герань? Что вы видите для мечтателя?

Герань Quitech — знак душевного спокойствия и умиротворения. Эль для более точной расшифровки сновидения, вам нужно угадать, какого цвета гранулы вы ткнули в своих нычных мирах.

значение для цвета

Например, трудно говорить о беспорядочной зависимости. Вы будете переназначены, как только вам дадут имя. Вы можете испытать новые идеи, о которых раньше не знали.

Если вы мечтали быть веселым, значит, вы лидер романтических познаний или чего-то еще.Особенно дружелюбен такой сон молодой девушке. Без его ведома, удача того, с кем мы затянем нашу жизнь.

Если герань уві си була біла, то вы порадует своих друзей. Можно еще снится сон перед святым, вечером подорожу. Товарищи показывают себя с лучшей стороны.

Чорна пеларгония, пожалуйста, приходите уважать свое здоровье. Вы почувствуете себя чудесно, не откажитесь от профилактических визитов.Живут вітамены, ежечасно проходят курс лечения.

Цвет герани

добавит вашему усмотрению и солидной розы. Процессы, которые просматриваются за один раз, необходимо сприматизировать, направляя их не на чувства, а на логику. Так можно быстро возжелать бажаны.

 • Купувати пеларгония — испытайте удачу.
 • Взгляните — немного о счастье.
 • Полив їх — питьевой о детях.
 • Видите запах — у вас є шанувальник.
 • Если вы ошеломлены, вы потеряете свои мысли.

Если во сне герань баловала вас своим ароматом, то в коллективе много свободы. Голова — не спи с висновками и уважительно прислушивайся к каждому мысли. В кратчайшие сроки можно принять такое решение.

Як пособиеє сонник, герань, для роста в доме — знак семейного благополучия и спокойствия. А пачитиїї в — по соннику, означает видеть свободу в сердце.Вы можете прийти, так как вы заплатите за спрос, и вам не будут предъявлять иск за цену.

Также могут быть насницы, при которых растет герань. Как только воняет керамической, то ты чекаешь митсный, счастливый любовь. А пластиковые говорят о тех, кому еще рано налаживать серьезные дела.

Приятно поговорить о вашей доброте, проницательности. А малыши характеризуют вас как скромных трехзвездочных интровертов. Постарайтесь быть более дружелюбным и постарайтесь, чтобы люди тянулись к вам.

В результате тысяч молодых снов уступили место сну герань, в которой радуя глаз, навязчиво превращаются в сонник. Там много цикавого вы видите о себе, а еще можете зирнуть со своим майбутом. Автор: Наталья Черникова

Тенденции осенней моды в повседневной одежде. Модный тренд сезона

Мода минлева и неоднозначна. Кожа самоподдерживающаяся, это будет так, это неразумно, но худая женщина хочет хоть раз в жизни оказаться в ловушке инноваций модной индустрии.В осенне-зимнем сезоне 2016-2017, как известно, смена дизайна и стиля представит на суд свои коллекции, а самые разноплановые женщины получат возможность черпать стильные идеи.

Модные тенденции 2016-2017

На палочке двух сезонов в тренде все будет практично, максимально лёгким для поношенной одежды, но представительниц прекрасного стати нельзя не порадовать, так как они проводят больше часа в офисе или на прогулках с детьми.Для экстравагантных дам в гардеробе может быть несколько вещей, непривлекательных и забывчивых.

В моде получаются однотонные речи и добавление решающих одного цвета. Здесь легко заблудиться — если вы провибрировали базу черного яка, то в ансамбле виновато присутствие и несколько тонов, включая завитки и аксессуары.

Напротив, первый вариант — использовать сок фарби самих немыслимных элементов. Только позитивный настрой и порочная палитра.Любимый будет иметь цвет, по которому можно догадаться о дарах природы — коричневый, карамельный, бордовый, червонный, жовтый.

Как только вы видите себя маленькой девочкой, вы должны ощутить удовольствие от фантазийного ребенка с безымянным обнажением, кислотным разделением и мультипликационными мотивами.

Комфорт, как известно, занимает лидирующие позиции — в тренде поделок из овчины, верхних и трикотажных изделий, а также пальто, пуховиков и бомберов, модной одежды с абстрактными и геометрическими принтами.


Сонные взгляды молодежи — самые популярные тенденции осени. В разгар холода мы также будем выращивать лимонный, горячий и лаймовый тоник.

Шали, платки и шарфы, повязанные по «бабушкиному» стилю, чтобы убрать волосы в окно и сохранить прическу.

Для святых, чтобы продемонстрировать непоколебимую уловку косого, «рваного» подола и неправильных швов. Bagatokh tse rozcharuє, строгость линии и симметрия теперь утомительны и даже перенесены.Асиметрия и шарикоподшипник — оси, сразу в фаворе.

Розовая мерцающая текстура оксамита является новой для наших дней. К червону, бордовому, смарагдовому, коричневому цвету ткани манекенщицы могут носить принты и элементы декора — наряд царицы.

Модные цвета 2016-2017

В кратчайшие сроки мы подготовили список самых трендовых цитат сезона 2016-2017. Бывший институт «Пантон», авторитетная мысль которого уже богата десятками ракет, заслуживает уважения новейших дизайнеров и модельеров.Як стверджу ого директора, презентации топ-10 є отрядам одной силы и лучших.

Червоний. Конечно, классическим типом красного цвета не назовешь, поэтому его называют «Аврора Красный». Тон ближе к терракотовому, приглушенный и ненавязчивый. Обовьязково звернить до начала зимних холодов.


Сине-коричневый или «темно-серый» («Теплый Таупо») другого цвета, на манекене института, большой респект в девятом сезоне.Организационная, нейтральная форма обеспечения стабильности и надежности. Шкряные и замшевые тренчи, выполненные в этих тонах, совсем не утомительно отследить звонок и приготовить чашку кави с молоком в этот осенний вечер.


Натуральный образец изумрудного дерева под названием «Пишный луг» будет учитывать саму природу и множество видов дубовых листьев. Цвета импортируются с новыми фарбами, а также глянцевой фурнитурой, каплями и варежками.


«Роговой для припудривания кедра» тоже вырастит сердце модницы в осенне-зимний период.Колір, действительно, нагадывает рожь, эль с коричневыми мотивами, выглядит как ніби, слегка колотая пилой. Стиль, который понравится носить його на пальто, плащах и уличных тканях.


Очередной победитель сезона, ставший средним классом серого, не менее светлого или подавляюще темного («акула шкира»). Vikoristovuvati yogo можно встретить повсюду, но особенно эффектно смотрятся салфетки с перекрученной текстурой.


Подходит к джинсам, голубого цвета «Прибрежная Смуга» скорее будет о мутных, темных рычковых перерывах, меньше о морских пляжах.


Колир «Гончарная глина» — это та самая глина, которую можно потерять в холодную погоду. Цей мягкий коричневый видтинок с вкраплениями золота вглядє точно такой же, как глина обожжена, или осиновые листья опали. Важно носить его в основном цвете верхних ремешков, шкіряні и замшевой фурнитуры.


«Пряность гирчится» доведена до сведения жовты, эль це не то чистый, сонный лит. «Пантон» продвигает большую экзотическую версию с особой пикантностью.


«Неразумный» фиолетово-роговой тип слегка замаскирован из списка модных цветов в своей собственной гамме. Очаровательный и живой, и для вечерних туалетов, и для подкормки.


Еще один вид блакитного, который будет в тренде приходить и уходить — цена «Видимо блакитный», недоступность которой увидеть нереально. Главный тренд викторианской эпохи — романтические наряды, скатерти и блузки.


Модная одежда 2016-2017

Носите более удобные джинсы и брюки, относитесь к коллекции одежды осенне-зимнего сезона 2016-2017, даже опередив холодов, дизайнеры постарались сделать из модницы отличную.

Вязание полотен песочного, горячего и видтинков станет отличной альтернативой спокойному облягу свету. Заменять аксессуары самыми разными способами, вводить хитрые узоры и орнамент, а также структуру самого вязания — это прекрасно в завершении.

Коллекция деревянных полотен представлена ​​в стиле «винтаж». Прочность, грубые текстуры и геометрические узоры — вот ось того, как увеличить скорость изменения модели. Укороченные рукава и заметный декор рукавов як делают лаконичным весь предмет гардероба. видминный вариант для офиса в тот день вечером.

Черговый тренд холодного сезона — это сумма романтики и юношеского стиля в тканях под деним. «Джинсы» — такой безумный фаворит модного сезона практичной кожи, так как такой способ добавления ярких, пятнистых аксессуаров просто не ошеломляет.

Вечерние наряды для торжества представлены нестандартно для рахунки, фактур багетно-шарообразных, богатых фактур, розовых тканей и фасонов.

Модель

не была обделена без уважения и незаменимым вариантом широко распространенного сукна. Растяжки коричневого цвета и сири видтинки добавляют декоративные элементы, мелкие в самые маленькие и самые маленькие. Рукава выглядят особенно шикарно, рукава заправлены вверх, а вырез очень яркий.

Вы сможете попробовать ткань сильного и мягкого кроя.Їх служит украшением для письма, шнурков и асимметричных малышек. Velmi smilivy vibir экстравагантный, активный лед.

Украшение с бахромой — еще одна тенденция нового сезона, потому что зловоние вернулось назад из-за своей популярности в декоре. На своих виробах манекенщица демонстрирует множество видов бахромы и богатое разнообразие цветов.

Не первый сезон шкирян попадает в тренд. Время от времени ощущать зловоние с помощью лакированных вставок, бахромы и фермерских элементов.

Мереживо сезонно актуально как николи. Модниц всех свиту оживили наряды с напивпрозорои ткани с лоскутными одеялами. Палитра оттенков ажурных полотен не окружена пастельными тонами, допустимы экстравагантные цвета, например, зеленый и оранжевый.

Модные спідницы 2016-2017

Еще один атрибут гардероба, такой как жизненная сила и жизнеспособность. Мгновенные холода — не проблема.

Спідница с высокой посадкой похожа на женщину из старинных часов, пока на весь день она станет актуальной, изменится фасон и фасон.Голова разума в момент такой спідницы — верхний край виноват в том, что расташовываться явно по талии. Универсальность моделей допускает развитие вибраций независимо от того, правы ли женщины, исходя из особенностей фигурок.


Спідницы асимметричного кроя кольца создаются не так часто, как раньше, но все же они не утратили своей актуальности. На модных показах можно проткнуть и ультракороткие варианты с непропорциональными линиями, и подругу со складками, и шикарные модели в педагогике из дорогих тканей.


Она стала такой же шикарной классической спідницей-оливкой, как и в топе основных выступлений сезона. Практичный предмет гардероба будет ярким как для артисток, так и для володарки письменных форм. К тому же такой рикс абсолютно универсален, и вы можете пойти на званый обед или сходить в ресторан.


Plating — еще один дизайнерский прием, который не из модных, хотя скалистых пород десятки.Объяснить такую ​​популярность можно просто — вычурные изящные складки здания, отсутствие нарядности фигурок, пружина стегона и освежение красивейшего образа. Современный «плис» предельно лаконичен, в замки и стразы добавлены декоративные элементы, поэтому мы не хотим, чтобы вы выглядели романтично и по-женски.

Особый подарок моделям для девушек с завязками, сексуальными ножками — паук с бойкой розрицей в центре или сбоку.Безумный, шикарный вариант для симпатичной индивидуалки, которая обожает эксперименты.

Нарівні со строгими официальными спідницами на подиумах можно поговорить более вільнію сілуэтуу, например компаньон-клёш или «трапезію», стилистическая гамма здесь еще более разнообразна. Такой предмет гардероба можно легко носить с рубашками, топами и блузками.


Мода взуття 2016-2017

Чаще всего холодный период приносит неуместные изменения настроения.Не так аккуратно перематывать частичку положительных эмоций, достаточно прибати новой, ультрамодной вещи для образа. Поговорим об основных «раздутых» тенденциях сезона.

 1. Пидошва.
 • Квадратный каблук — это не такая живучесть, как каблук-шпилька, но зато он еще практичнее. Теперь их украшают мелкими декоративными элементами, використовючи на самый экстравагантный цвет раствора.
 • Танкетка и платформа удобные и удобные, самый дальний вариант в зимне-зимний период.
 • Шпилька, очевидно, не требует небольшого ожидания, больше, чем пара ботинок или чоботов на высоких пидах, а на ходу.2. «Износ»

 • Округлые весы не теряют актуальности для показа универсального викторианца.
 • Гостри, но носки не изношенные перешли к нам из весенне-летнего сезона 2016.
 • Як свежей модели для создания носка квадратной формы.


3.Стиль.

 • В майбутное холодное время года все-таки классика потеряется на пике популярности. Универсальные чоботи с халявой в меру комфорта, а не однотонные бесцветные украшения и витрины в стандартных цветах. Якшо ви проведу насыщенный час в офисе, весь вид отеков будет еще более предместным.
 • Чоботы-панчохи и сапоги, так как они созданы специально для богов и вечеров, в наши дни не только для милого дизайна, но и для нежизнеспособного сарая.Кислотный рот опух? Что за b ni! Але тильки, если можно повернуть в сторону всех забобонов.
 • Chepurists, мокасины с эль-ручками стали более футуристичными, немного более приспособленными к своим шанувальникам.
 • Для спокойных, придумавших утомительные, классические варианты, украшенные бантами и стропами, проникнуть в душу брутальным моделям, победителям грубых юбок с неброским декором. Избавьтесь от шафи-шафи на собственных детях и с помощью заклепок и шипов задействуйте свое воображение.
Модный маникюр 2016-2017

Если говорить о форме ногтя, то наиболее приемлемым вариантом будет въезжать в мгновение ока, как и ногти с верховой лошадью. Акцент делается на естественную округлость, экстравагантные ультрасовременные и квадратные аккуратные тарелки останутся в немилости.

Сырий за весь сезон является безумным фаворитом — вигляда свижо и вишукано, вроде бы идущего в других цветах и ​​обликах.Тополя и перловые видтинки, блиски, стразы, металл, бодро украшают одеаны нейтральных, пастельных видтинок, например, бежевого, молочного и кавы.

Модный били-маникюр пришел к нам из весенне-летнего сезона и был перетянут за весь период холодов. Цвет вишукани, от приглушенного матового до переливающегося перлового цвета, придает легкость витонизированным женским пальцам.

О в высшей степени неудобных ногтях забыть смайлик-девчонкам, фахивцам в области дизайна ногтей рекомендуется задуматься о непреодолимых мыслях и росте вибраций на банально естественном возрасте и форме, традициях что компенсируется декорами.

«Красный переулок» на пике популярности даже после смены сезонов, без смены цветовой палитры. В остальное время смело ухаживайте за всевозможными видтинками, да еще червонья давно стала классикой, очаровательных женщин иного рода.

Вместо ярких, нетривиальных выходов и форм 2000-х они пришли к смене более выразительных види маникура, демонстраций в обнаженном виде. Главное достоинство — абсолютная универсальность и практичность, умение победить в любом образе.Такие ночные рубашки не казались скучными и монохромными, они украшали их блестками и мелочами.

Модные сумки 2016-2017

Зная основные тенденции в данной сфере, невозможно обойти стороной такую ​​важную деталь женского гардероба, как сумку.

Сумки через плечо на новом ремне представлены в самых разных цветах и ​​во всех стилях, от вечерних до дорожных. В частности, посередине — сумочки для рептилий с дополнительными ручками.

Миниатюрные сумочки на шнурке от провинциальных светодизайнеров — хорошая идея, они будут стильным льдом, универсальностью и богатой функциональностью. Сделайте подборку нужных вам речей и смело носите их на приеме и вечером.

Неизбежная сумка-субсумка с короткой и длинной ручкой — еще один неизменный тренд сезона 2016-2017.

Если говорить об изменении форм, то чаще всего на подиумы можно ставить небольшие прямые и квадратные сумки.

Ультрамодные и даже сумочки-гаманзи, которые носятся на поясе, просто не дадут вам почувствовать себя неуютно. Вибирь отличная, фиксирующая несложные варианты, заканчивающиеся вышуканью вечерними.

Ретикюра Vitoncheni в стиле 30-х перенесены в девятый сезон. Изготавливается зловоние нейрозкишных материалов и украшается намистинами, стразами и пирьями из перловой крупы.

Сумки с эффектной меркой и металлическим дизайном в ярких модных фасонах и размерах представлены в коллекциях домашних легких моделей.

Черговый писк фэшн-индустрии незакрытого замка мешок-багет или мешок-мишка, которым можно заполнить незаполненные пустоты посередине аксессуара.

Модні начіски 2016-2017

Кожаный сезон диктует свои правила моды. Дизнамось о стилях и тенденциях и нибилш актуальных хитростях Вы сможете поиграть на шоу 2016-2017.

Независимо от дожини, в пользу написания, о ‘. Зловоние настраивается на дополнительный визуальный эффект фарбування при проходе, каскадной стрижке или завивке локонов.для тонких вьющихся волос красивее вибрируйте вариант «драбинка».

Так называется французский джгуты — царапина, открывшаяся за дополнительной начинкой посередине «равлика» от волос. Цэ чергове модно, загляните на подиумы. За их помощью можно создать безжизненный образ — от спортивно-спортивного до пафосного вечернего.

Зарядка легко устанавливается самостоятельно. Вам нужно будет знать, есть ли у вас специальная щетка для завивки, а также маленькие шпильки или «шпильки».Если вы не виноваты в натираниях и втираниях бока, для гладкости можно их покрасить гелем или покрасить лаком.

Как может быть попроще, а не экстравагантный «кинский хвист»? Во многие сезоны робимо-якомог более низкий, украшенный декоративным хумкой или шпилькой.

Дриблинг и писали прихвостни, свернувшись калачиком у папилеток, зажгли вибуховый обсяг.

Гофрированные кудри из 90-х вошли в моду.С помощью насадки для плойки «гофре» можно подстричь прядки, а то вообще все волосатое.

Элегантные «балерины», на которые можно пойти любой жизнью — на прогулку, на урок в офисе. Допускается также подпучка, ростасования по рижным сторонам.

Пока ты остаешься, виноватым обвиняют в том, что он слишком тесен и занижен, а тебе нужно взять обратно в хвост, или связку, если тебе нужна плавность.

Модное платье 2016-2017

Впервые поставка утеплителя и перевязка верхнего слоя стоили как николи гостро.

Вивчаючи тенденции в коллекциях известных моделей, можно создавать выкройки, но в моду переходят модели из далеких 70-х, то, что ретро-стили — это шикарно, не может не радовать. Так что, пожалуй, не купите новую шубу или шубу, посмотрите антресоль, можно, там много витрины разбросано.Добавьте модный аксессуар к своим выступлениям и приготовьтесь идти к себе домой.


Альтернатива приталенным тонким пальто и курткам яркого кроя, чтобы помочь пишущим дамам подготовиться к очевидным несоответствиям фигури. Сделав акцент на талии vi, вы можете легко развернуть дополнительный пояс или тонкую паску.

Любителям «кантри» радио и моды на верхнюю одежду привычный «ковбойский» стиль обращается.Привлекает обилие абстрактных визирунков, клитина, бытового орнамента, деревенской обробки, украшения бахромой и кружевом.

Норка, или шуба из соболя, мрі мама не шкура русской женщины. В любое время года дизайнеры рекомендуют сочетать натуральную кожу со вставками из шкири и замши. В тренде и классические коричневые шубы в пидлогах, и лаконичные жакеты яскравых колорив.

Пуховики — один из самых демократичных и теплых видов верхней одежды.Красуни на подиумах демонстрируют универсальные модели и фасоны. Чаще всего куртки конструируются с поворотным акцентом на таллии, а раньше это бесформенные пуховики, которые используются для украшения силуэта вади.

На дубляжах, как раньше, присутствуют и молодые девушки, и женщины, и их ассортимент звучит многозначительно. На смену новым важным выступлениям пришли поданные модели коричневых, каваловых и желтых видтинков. Вонь, зычайно, на морозе не простужается, эль, як вариант за переизбыток в машине, перед выступлением нельзя упасть.

Privit, шановный читатель нашего сайта! Казалось бы, в моде обычно сонные дамы: основные зимние коллекции представлены на модных балдахинах «Тижня», так что лучше раньше сезона. Зрозумило, от представителей модной индустрии по тем же причинам. Справа: я с нетерпением жду возможности впервые задуматься о модных тенденциях в настоящее время. 2017.

И сезон, між команда, обьется бути ясным.Например, посмотрите, как на провинциальных подиумах жизнь вступила в борьбу с мужественностью: ну, я бы хотела взять гранж и молочный и тут же — благородные ткани и блузки с романтическими бантами. Что ж, давайте рассмотрим подробно все модные тенденции осени 2016 и зимы 2017.

брючные костюмы

Брючный костюм — must-have сезона. Практически в любом сборнике ставки на брюки делаются. Если вы следите за трендом, не выбирайте в последний раз линию стеганой куртки — именно в этот час при выборе женских брюк мода осень-зима 2016 2017 подарит вам много свободы: пришла классика! Тоди клош или нави скинни — без проблем! Еще одна хорошая новинка: купив модный брючный костюм роботу в офисе, теперь о стриминге можно забыть.В течение всего сезона ставки на брюки будут радовать розами разноцветных.

Так и не напортачили: тот самый скрип моди — с костюмами в тонкой рубахе (надевают по одному, на качалку Alexis Mabille, не бери в уваги).

Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren

Мода 80-х осенью-зимой 2016 2017 Деяки дизайнеры преклоняются перед десятью камнями прошлого века. В результате на подиумах раздаются выступления с широкими плечами.Gucci, Kenzo Lanvin Saint Laurent, Louis Vuitton

Сито, как частково нагадует нам про 80-е, поэтому сам хулиган упоминается в коллекции провинциальных брендов, потому что модные тенденции не бросаются в глаза, как в последний сезон.

Mulberry Loewe Alexander Wang, Церемония открытия Elie Saab

стиль мілітари

Цей стиля в 2016 и 2017, завоевав все подиумы. Самая последняя тенденция в области верхней одежды, о которой мы расскажем подробнее.Эль, как и Ви, чувствителен к преклонению перед миллениумом и одного пальто, иначе пиджаков тебе мало, тогда я с радостью проявлю уважение к униформе, которая в руках талантливых дизайнеров пополняет дамское платье. и элегантные формы. Temperley London, например, предлагает носить свою диввижні униформу с блузками с бантами.

Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana Etro Dsquared2 Burberry Temperley London Temperley London

bunty

Блузки и ткани (и ремни, как в Philosophy di Lorenzo Serafini) с бантами — безумие, мега-тренд осенне-зимнего рока, больше вин можно увидеть практически везде! Но это не гигантские луки, а в весенне-летних коллекциях есть буль, хотелось бы увидеть другие идеи — например, от Marc Jacobs.

Chanel Tommy Hilfiger, Gucci Marc Jacobs Philosophy di Lorenzo Serafini

великий комир

Запах портит ваш наряд больше, чем женский, особенно с бантом. Вряд ли модный тренд порадует широкоплечих.

Miu Miu, Roksanda Dolce & Gabbana Marc Jacobs

гранж

Rodarte, Etro, Marc Jacobs, Alexander Wang, Missoni — Шанувальниц и Ко Курта Кобейна будут довольны. Рваные джинсы и футболки.Витянути светри, иноди с одним рукавом — теперь два, как гранж зразка осень-зима 2016 2017!

Etro rodarte

Крупногабаритный

Уже для того, чтобы рок-тренд не сходил с подиума, ale nini на вершину, чтобы выйти на вершину тепла света.

Balenciaga, Celine Philosophy di Lorenzo Serafini, DKNY

Спортивный стиль осень 2016 зима 2017

Спортивная одежда не должна использоваться в моде, но в зимнем сезоне 2016-2017 пора увидеть, что люди провинциальных моделей пытаются делать ставки на мотогонках.В тренде куртки, брюки, шали и куртки для мотоциклистов. Цикаво, кто первым придет до финиша? 🙂

Emilio Pucci, Lacoste

водолазки

Один из самых значимых трендов осени и зимы 2016 2017, так как он отмечен как более высокий во всех типах брендов. Vidminna novina, водолазки также отлично сочетаются с повседневными брюками и парой обуви.

Loewe, Valentino

Пижамный стиль

Вы хоть раз пропустили переработанные коллекции Alexander Wang и Balenciaga? Итак, ось: и впервые дизайнеры не хотят радоваться одежде в двояком стиле.Эль в дешё иньшій якости. В Zokrema, Alberta Ferretti есть набор супер-модной оксамиты.

Alberta Ferretti Alberta Ferretti Tommy Hilfiger, Tory Burch Etro, Roksanda Alexander Wang, Versace

Модные ткани осень-зима 2016 2017

оксамит

Церемония сенсации — «Революция Оксамита» осенью 2016 года! Вроде бы не обделен и дизайнер, как будто не затыкал благородный материал би-цей. Цена — это не просто тренд, а мега-супер-тренд, за которым охотились буквально все: не только одежду, но и покупать пухлые сумки.З оксамыт нины шют як вечерни

Z сезонность осень 2016 — зима 2017 Здесь будет много яскраві фарби, элементов декора, торговых материалов и много чего еще. Хотите узнать о цене подробнее? Зьясувати к чему готувати себя и свой гардероб?

Todi — это наш материал для вас. Мы собрали всю информацию о трендах за один раз!

Який одяг в моде — тенденции осень 2016, зима 2017

№1.Костюм брючный

E Кшо ви в прошлом сезоне не носила брючный костюм, значит, у вас есть еще один шанс! Самый модный предмет гардероба даже в сезон. Черный, сырий о яскравий. Вибрируй бэ-якы!

Фотографии с выставок: Gucci, Roberto Cavalli, Zimmermann

Примерно Я очень популярен, чтобы носить самые маленькие и нарядные костюмы.


Фотографии с выставок: Dries Van Noten, Max Mara, Tibi

NS Не только брюки.


Фотографии с выставок: Balenciaga, 3.1 Phillip Lim, Michael Kors

№ 2. Водолазка

V одолазки варто любят не только те, кто воняет модно. В этом случае вы будете объединены с друзьями и в брюках разных стилей.


Фотографии с выставок: Carven, 3.1 Phillip Lim, Proenza Schouler

№ 3. Пальто из голубя

В На весь сезон вообще актуальнее подкормка макси. Что ж, у вас должна быть возможность выбрать пальто из радимо, чтобы вибрировать модели молодых типов возбужденных и фиолетовых.


Фотографии с выставок: Roberto Cavalli, Balmain, Valentino

№ 4. Дублянка

Примерно банальная альтернатива шубе. Дубланцы теплые, удобные, красивые. Дизайнеры з’єднулиї з наполнить суворимыми образами, высокими чобитами, высокими брюками.


Фотографии с выставок: Tory Burch, Altuzarra, Carven

№ 5. Мыс

До эйп-цэ як привитый из далекого Середновиччи. Але, когда цём добивать непорочного, приватного, популярного и в час дня.Сама по себе накидка не скучна, вы можете завибрировать модель яскравый колору, но и больше, чтобы культивировать свою индивидуальность.


Фото с показов: Tommy Hilfiger, Gucci, Valentino

# 6. Куртка Шкиряна

А вроде восхождение без нее. Актуален Найбилш черного цвета с розовой фурнитурой в декоре под як.


Фотографии с выставок: Valentino, Alexander McQueen, Gucci

№ 7. Спідницы міді и максі

V Выбирайте модели с принтами и материалами, о которых уже говорилось.


Фотографии с выставок: Salvatore Ferragamo, Gucci, Roberto Cavalli

№ 8. Краватка + рубашка

До Это для женщин лучше, а не для чоловиков. Наденьте пару рубашек и брючных костюмов и будьте стильными.


Фотографии с показов: Dries Van Noten, Ralph Lauren

№ 9. Укороченные брюки

До В любом случае, укороченные брюки из других материалов виноваты в вашем гардеробе. І износ їх необходим для набухания на кормах.


Фото с выставок: Monse, Gucci, Carven

# 10. Пальто Riznobarvni

Около укрытия и зима не час сумувати для соковитных фарбов, как по нам, дизайнеры уже столько раз догадались. В конце сезона ты виноват в том, чтобы увидеть темное хмурое небо, темные улицы и хмурых людей.


Фото с показов: Versace, Tory Burch, Salvatore Ferragamo

Яки щё модные тенденции проверяют нас на всю жизнь 2016-2017…

# 1. Асиметрия

В главное проявить себя в верхней части пути. Дизайнеры пропустили асимметричные блузки и ткани, которые закручиваются на плечи.


Фотографии с показов: Dior, Philosophy, Lanvin

№2. Bunty

Б луки с бантиками — видминный способ взрастить свою жизнь. Не рассчитывай носить краватку!


Фотографии с выставок: Temperley London, Philosophy, Gucci

№3. Great comіr

І Еще одна взятка прошла с тех пор.Не рекомендуется носить его с таким элементом, так как у вас широкие плечи.


Фото с выставок: Miu Miu, Dolce & Gabbana, Roksanda

# 4. Корсет

E Но в 19 веке дамы не раскрывали свою жизнь с привидениями без корсета; Теперь корсет — это швидше додатковый аксессуар, который не придает особого шкоди здоровья. Я должен носить модную одежду не поверх ткани, а поверх нее.


Фото с выставок: Fendi, Anna Sui, Prada

# 5.Гутряный комир

NS Если вы увидите такой аксессуар, существа существ подойдут к вам. И ось любителей модов будет в захвате такой розетки. Виришувати, следи за такой модной вианни.


Фотографии с выставок: Alberta Ferretti, Miu Miu, MSGM

№ 6. Оборки

І Я знаю, что будет модно носить ткани, шлепанцы, блузки с оборками новейшего дизайна. Перед выступлением у них есть безумный плюс — излишества могут испортить спокойные времена, как брак.


Фото с показов: Chloe, Rodarte, Jill Stuart

# 7. Узкий шарф

Z Этот аксессуар все еще необходим. Дизайнеры подумают о вельмых эксцентричных вариантах, и вы увидите, как с ними можно поладить.

Фото с показов: Iceberg, Chanel, Balenciaga

№ 8. Покрытие

.

NS Особенно нам понравились лиссированные спідницы и скатерти. Поддержите и оцените их в соответствии с их достоинствами:


Фотографии с выставок: Diesel Black Gold, Valentino, Roksanda

# 9.Блиск

Около сделайте всю вашу добродушную красивую одежду по-прежнему модной!


Фото с показов: Valentino, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger

Модные цвета — тренды осень 2016, зима 2017

№1. Лиловый

НС Ривично думаю, что осень — час зажженных фарбов, а зарядка фарби вне дня. Так что на природе быть можно, только не в шафи, на любителя модно наряжаться.Радостно просыпаюсь в фиолетовом пальто, куртке и пуховике. Также мужской цей цвет неоднократно представлял на модных показах.


Фотографии с выставок: Michael Kors, TOD’S, Roberto Cavalli

# 2. Fuchsia

E ієї осень и любители коллекционирования увидят цвет по своему выбору, чтобы позаботиться о голоде. Также она употребляла сок и фуксию в элите модных людей.


Фотографии с показов: Oscar de la Renta, Chanel, Lacoste

# 3.Червоный и Черный

H оч и полумух, смертельно спокойный и зависимый, элегантность и сексуальность, черный и черный. Все эти изображения панували на показах Gucci, Nina Ricci, Elie Saab. Если хотите, почувствуете, что вы можете попасть в ритм танго и в свой гардероб.


Фото с выставок: Elie Saab, Gucci, Nina Ricci

№ 4. Total black

До Если тухнет половина, темнота наступает, эльїї не прикидывайтесь. Вы можете быть не менее красивыми и обаятельными, как total look от Nina Ricci.Любите черный, дамы, любите!


Фото с показов: Dior, Nina Ricci, Valentino

# 5. Пастельные оттенки

.

H и вонь бежевильного фарбса вонь абсолютно безразлична, и привнесена она в очень красивом месте. Особенно черно-белое.


Фото с показов: Carven, Balmain, Versace

Модные принты — тренды осень 2016, зима 2017

# 1. Свет природы

NS Утверждение оттиска не теряет актуальности.Змінятся лишены вітени. В наступающем осенне-зимнем сезоне, на пике популярности, будет изображение существ (великих и великих), а также прирастает.


Фото с выставок: Dolce & Gabbana, Gucci, Prada

№2. Напишите

.

Z гладкий и не черствый. На скатерти, топах, джемперах и колготках. Буквы вошли в коллекции дизайнеров светлых брендов, их легко найти в основном зимнем гардеробе.


Фотографии с показов: Lacoste, Alexander Wang, Moschino

Подробнее о модных тенденциях в принтах.

Модные фасоны одягу — тренды осень 2016, зима 2017

# 1. Гранж

І Бунтарский стиль снова проник в модные показы. А значит, в тренде будет антигламур, безумие, новизна знаний.


Фотографии с выставок: Alexander Wang, Rodarte, Marc Jacobs

№2. Мілітары

Т о том, что проявление молочной массы практично в модном сезоне кожи. В 2016 и 2017 годах в тренде бушлат великолепного гудзики, болотного, оливкового или темно-синего цвета.


Фото с показов: Prada, Burberry, Tibi

№3. Oversize

E Если вы любите держаться подальше от холода посреди света (а не тат шафи) и кардиган, то знайте, что в наступающем сезоне вы будете в авангарде одной из модных тенденций.


Фотографии с показов: Balenciaga, Acne Studios, Chloe

№4. Пижамный стиль

Z Свободные брюки, халаты, повседневные материалы и принты заставили дизайнеров чувствовать себя плохо.Первое — на радость, даже в одном стиле, эстетика и удобство неврологически гармоничны.


Фото с показов: Vera Wang, Etro, Alberta Ferretti

Модные материалы — тренды осень 2016, зима 2017

№1. Оксамит

Б жилье, девелопмент, эстетика. Все о оксамити. Хочу потрогать, вбить, переложить на глибин колор. Не струитесь к себе и добавляйте к осенне-зимним штанам, плате или куртке из материала.


Фотографии с выставок: 3.1 Phillip Lim, Prada, Rochas

# 2. Shkira

NS латя и спідницы зі шкіри віні колорів атаковали подиумы, что означает зарождающийся тренд сезона осень-зима 2016-2017 рок. Шкире не терпится увидеть это дерзко и сексуально, так что дерзайте, милые дамы!


Фотографии с выставок: Lacoste, Oscar de la Renta, Mugler

# 3. Khutro

T Без шубы с розкишного хутора трудно получить зиму (чтобы не сувор сам).На этот раз в тренде будут модели mid и max. Цветной домик и раньше был актуален, а теперь уже и принты.


Фото с выставок: Altuzarra, Fendi, Vera Wang

Видео

Выставочный сезон осень-зима 2017 обещает быть довольно ярким. Индустрия напольных покрытий звучит раньше, чем перестановки дизайнеров в модные бренды, но я не реагирую на Чергова (или говорю: «Ну да… разве вы не знали?»). Нельзя сказать, что чудесный дебют Рафа Симонса в Calvin Klein ошибочен.Раф продемонстрировал немного моды: я не утомительный, но практичный для мужчин и женщин с нужной степенью андрогинности и экспериментов в обнаженных туловищах и пальто, обожженных из пластика, задавая тон на весь сезон. Для сезона, в котором лук красиво управлять мячом.

Denim koloru indigo

Джинсовые выступы в осенне-зимний сезон виноваты в темно-синем цвете. Ніякой вариння и выбілювання, только «сухой» эффект и приукрашивают намистинами и аппликациями.

Волохатские шубы из натурального меха

Любители пушистых теплых фермерских шуб, кстати, могут пропасть. Объёмная шуба из сёнота, песца, лисы и соболя станет обовьязковой спутницей модницы в роке 2017 года.

Back at Maybutnє

Футуристическая обрезка настроения в режиме остального рока. Собрана шкіра, шівка, иньі материалы с металлической финишной отделкой и гіднізіті позицией.

Light of the Wild Sunset

Проамериканские настроения (например, наследие беспрецедентных результатов на президентских выборах в Соединенных Штатах), начиная с выставок в Нью-Йорке и до самого Парижа.Бахрома и цветовая гамма одежды индейцев навахо, ковбойских рубашек, капель и чоботов — теперь без усов никуди.

еле жив

Результаты всех лет, проведенных в тренажерном зале, позволяют показать на пьедестале почета не только Джиджи Хадид. Давайте рассмотрим модниц, которые улыбчивы в жизни с привидениями.

Червоне платит

Червоний — безумный фаворит осенне-зимнего сезона. А рубль платит голова первых модниц.

Новый сезон в спортивной тематике, в открытую полоску: куртки с тканями болоньезе, толстовки с флисом и махровыми тканями. Вы можете носить его со спортивными штанами, с маленькими джинсами и со швом на спинке для вечеринок.

Атласные лацканы парадного костюма чолович конструктора Бестелесного в ткани и в пальто. Однако шаткой кофточки в стиле чолович в классическом варианте на вечер не встретишь.

Ношение одежды модного цвета допускается только при наличии володарок неуправляемых фигурок.Gotuvatisya radimo сразу сразу.

лайт

С разрядом юмористической речи, доречной депривации на праздничной вечеринке, или в шале на горнолыжном курорте, свет со скандинавскими визирунками для выхода на арену свитовой моды. Носите его как верхнее пальто, как замену легкому пальто.

Абсолютно недооценка в XXI веке бавовняного материала с применением ворса оксамита в ребро грабить Чергова попытается ворваться в гардероб модниц.

От неоново-лимонного до нежного цвета красного осеннего листа — осень 2017 будет сонной.

Черная шкира

Обращаться к образу Тринит не жарко — Кендалл Дженнер и Рианна используют этот образ уже с конца 90-х. Пока вы слишком круты, попробуйте надеть платье под коб, комбинезон или костюм из черного шкири.

Клитка «Принц Уельский»

Шотландские карикатуры розового цвета шириной, важна эталон британского колорита и стиля.Костюм, пиджак или пальто в такую ​​одежду — это не просто дань моде, а вложение в рок.

квилтинг

Клаптеві каракули с экрана бабус прямо на подиумах. В то же время использование ковровых покрытий — очень актуальный тренд сезона.

Ради модницы, Николи не забывает о своей опороченности женщине — чтобы приукрасить ее свет и быть счастливой. В певческом мире с крутыми людьми девушкам помогут облачиться в красивые и стильные наряды, в которых вы сможете отправиться на прогулку в любимое место, чтобы вы могли отправиться за покупками; как для развлечения с друзьями и коллегами, так и для немного большего.Для кого-то ежедневная оплата может быть официальным выбором, для кого-то это просто влюбленность в платье, в котором можно быть удобным и комфортно перенасыщенным. В новом осенне-зимнем сезоне 2016-2017 бренди постаралась врагувать всех потребителей счастливых женщин, сделав для них огромное количество одежды в стиле «кэжуал».

Плаття-мишок осень-зима 2016-2017

Плаття-мішок кристутся пьяными в одно и то же время с утра. Неважные для повседневности, такие наряды могут выглядеть как вельмы и вельмы, нетипичные, оригинальные и стильные.Их дизайнеры часто густо украшают модными вышивками, милыми вирисами и розочками, контрастными вставками; У всех подобных полотен только одно — подавляюще широкий край, scho nagadu для формы медведей. Якшо и vi приспешники таких вироб, брутальное уважение к новой коллекции Хлои, Чалаян, Валентина Юдашкина, Марка Джейкобса, Стеллы Маккартни, Валентино, Дамира Дома, Эмилии Вискстед.

Ткань с комиром тоже заняла свое место в модном горячем хит-параде.Некоторые модели выглядят конструктивно, обтекаемыми, более оригинальными и стильными. Вы можете украсить ткань наиболее привлекательного стиля, наиболее привлекательного стиля. За час дизайнеры могут объединить верх классической рубашки и низ топа в один вироб. Одни скатерти с комиксами подшучивают над детьми, какие-то — пляжные туники, на час — спортивные кофты и блузки, а третьи — классические рубашки-чоловичи. Целую гамму других творений представили CG, Creatures of Comfort, DKNY, Kenzo, Roksanda, Fay, Paul and Joe, Rochas, Maison Margiela, Moschino, Red Valentino, Escada, Mulberry, Christian Dior.

Кожаный дизайнер по-своему раскрашивает повсякденные женские образы. Это важно, поскольку вы не безошибочно виновны в том, что носите комиксы в своей беспокойной жизни, тогда они придали изображению более сексуальные нотки. При этом нижняя часть полотна разбавлялась высокой, что приводило к большей части нижней части розы. Важно сказать, что к этой ткани можно привыкнуть в осенне-зимний сезон, и одно дело — легко носить бренди, как Prabal Gurung, Ellery, Au Jourberg Le Jour, Christian Siriano. , Дайан фон Фюрстен.

Довгі рукава, ежечасно заворачиваю женскую кисть — ось вин, истинный тренд сезона. Датский дизайнерский приём наклеен буквально на все фасоны и модели одежды — на скатерти «а-ля лайт», на туники, на скатерти «футляр», на свободные модели и полотна с широким кроем. Обратите внимание на такие рукава, нужно заранее подумать, как только вы увидите это подкормку … В этой випадке найдите пиджак, либо пальто с такими рукавами, либо рукава 3/4.Длинные рукава носили Ports 1961 Nina Ricci, Cedric Charlier, Ulla Johnson, Cedric Charlier, Anthony Vaccarello, Dries van Noten, Ellery, Kenzo, Philosophy di Lorenzo Serafini.

Исходя из наступательного повсякденного тренда, можно переходить к тому, что наши дизайнеры начинают доводить моду сверхдословно. Как только удастся подовжувать его вироби всеми доступными способами, нах, навпаки, обрежьте его до максимально возможной отметки.Их носили Anthony Vaccarello, Balmain, Custo Barcelona, ​​Burberry, Anna Sui, Andrew Gn, Libertine, Fausto Puglisi, Elie Saab, Jeremy Scott, Moschino, Dolce and Gabbana.

Ткань раскладная осень-зима 2016-2017

Chi не создает собственных позиций и асимметричного края. DKNY, Boss, 3.1 Phillip Lim, Akris, Aquilano, BCBG Max Azria продемонстрировали модные асимметричные линии. Як и в прошлые модные сезоны дизайнерский трюк протыкал практически все части виробу — от шеи до Подола.Вдобавок к этому у коньяка часто были вырезанные багатошарные вставки, складки и складные элементы.

Складки, воланы, оборки, рюши — все детали кроены по душе знаменитых дизайнеров. Похоже на бренди, ну и модный повседневный образ не может быть без множества очаровательных элементов. Они прекрасны тем, что с их помощью вы можете схватить вироби своими собственными методами. Справа только фантазии! Вы можете полюбоваться коллекциями Paul & Joe, Stella McCartney, Christian Siriano, Elie Saab, Chloe, Fendi, Sonia Rykiel, Chanel.

Модные обычные ткани с аппликациями и украшениями

Недаром у дизайнеров есть повод в таком количестве використых фактурных вышивок ручной работы и всевозможных аппликаций, а в остальном обычные разноплановые ткани превращаются в настоящие шедевры. . Текущая мода продвигает множество всевозможных изображений, которые придадут коже вироб свой неповторимый стиль и почерк.В осенне-зимний сезон некоторые модели представили Au Jour Le Jour, Just Cavalli, Dolce & Gabbana, Temperley London, Monique Lhuillier, Burberry, Anna Sui, Carolina Herrera.

Вышивка и аппликации — далеко не единственный способ украсить модную повседневную одежду. Fay Elie Saab Dolce & Gabbana Givenchy Edun Christopher Kane Кэти Эрмилио Балмейн Balmain Требование уважения к выбору приёмов и декора — не новость в мире моды.Тим не в последнюю очередь, зловоние кожи дает знать все больше и больше наркоманов.

Новому дизайнеру было предложено дополнить атмосферу модных тканей. Например, Brock Collection, Alberta Ferretti, Rochas, Preen by Thomton Bregazzi выпустили серую ткань с оксамитом и велюром.

Sonia Rykiel, Philosophy di Lorenzo Serafini, Derek lam, Custo Barcelona, ​​Loewe, Marques Almeida, Chloe, Christian Siriano, кажется, они еще не переполнены светлыми литовскими матерями, можно увидеть большое разнообразие тканей в этих новых строках.сети.

Каждый x Другой, Маниш Арора одержали победу в своей коллекции дней; Осман, Акрис — перфорированные ткани и материалы для ребенка.

Virobi Milly, 3.1 Phillip Lim, Jill Sander, Les Copains, Tods, Tibi, Chloe, Pringle of Scotland, 1205, Akris, Lacoste оказались более приспособленными к уму холодного времени года, так как из окрестностей ткани, характерные для зимы, трикотажного трикотажа, шерсти, массива и др.).

Creatures of the Wind, Giulietta, Neil Barrett, Colovos, Carolina Herrera, Cedric Charlier, Osman, Mulberry, Julien David, Lacoste, Courreges в очередной раз дали зрение, так что шкира — это тренд, который исходит не от модов для любой вид меблировки. Цельнозерновой коньяк был предложен як классического черного шкіра, поэтому колорирован и покрыт лаком.

Suno, Narciso Rodriguez, Carven, No.21 победили в своих показах плисированных тканей.

Доволен ее широкой вибрацией и модной зазубриной. Как вы еще можете подумать, дизайнеры больше не хотят распределять сезоны и рок — в этих холодных кольцах можно узнать как легкость ткани, так и яркие цвета ткани, характерные для летнего сезона рока. Например, Marco de Vincenzo, J. JS Lee, Acne Studios, Rochas любили теплые и оранжевые цвета. Коллекция Брока, Дж.JS Lee — червони.

Эшли Уильямс предлагает носить сукно, виконаны рогового и светло-зеленого цветов, а Бибху Мохапатра — синего цвета.

На ярких тонах справа не зупинила. Тим, чтобы увидеть более широкую цветовую гамму, можно порадовать победителей приглушенными пастельными тонами (Polo Ralph Lauren, Lanvin).

Коньяк с разными ароматизаторами и самопроизвольным ароматом был изготовлен с разными вкусами.Например, расширился ассортимент войлока Burberry, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Emanuel Ungaro, перламутра. VFiles и Burberry передали принты безобидным принтам, которые принесут множество змей и хладнокровных. В линиях Сальваторе Феррагамо и Вивьен Там очень много геометрических линий и тех же самых.

В новом осенне-зимнем сезоне 2016-2017 ось в таких распространенных тканях будет пахнуть любимым бренди.Как видно, дизайнеры предложили дополнить самые разнообразные наряды, дизайны с большой универсальностью по стилям, цветам, декору, принтам и стилям.

история и татуировка нга шумэ кохэ мэ пара дери нэ дитет тона.

Gjetja е tatuyuvannya znaydeni gjatë gërmimit të piridëve egjiptianë. Мумиет джанэ афер чотир’х миджа шкэмбор, эль э нджэ фошнже нэ нджэ школле тэ уритур, мбани чини меня миреси.

Sidoqoftë, tatuyuvannya u shfaq më herët — me bashkësinë fillestare.Vona shërbeu jo vetëm si një zbukurim, por si një shenjë e fisit, klanit, totemit, tregonte përkatësinë shoqërore të mjeshtrit, por, për më tepër, shpresonte pëar magujëndë klanit.

Arsyet e akuzave nuk janë të qarta. Теория është и gjithë përparimi logjik i veshëve natyrorë të Shkiri, të cilët u miratuan nga njerëzit e Kamyaniy Viku. Рани дхе синз у земэруан нэ кимера ме плагэ, пор ата у панэ нга и нджёджти фис нэ анэн тджетэр, си нджэ люфтэтар и мирэ дхе нджэ джетэ э габуар э люмтур.Дери нэ витин кур у рит фамилджа э парэ, ата у башкуан нэ нджэ организатэ тэ вогэл тэ комунитетит, дхе нэ шкир ишин гджиташту миндж тэ апликуар посашечришт, тэ чилет мундэ пэзимулл тэ кениджит нджет нджет мунд тэзупимитэ нджет нджет. Vidbuvalosya tse në fund të periudhës Lodovikov …
Rrënjët historyike të Gliboki, gjeografia e tatuazheve nuk është më pak e rëndësishme. Rіznі vidi Tatuyuvan у практики nga njerëzit svitoshkirich të SHBA, dhe nga foshnja e errët ata u zëvendësuan me dhëmbëza.Të gjithë ishin tatuyuvali — fiset e vogla të Evropës dhe Azisë, indianët e Amerikës Indiane dhe Indiane dhe, natyrisht, banorët e Oqeanit.

Fiset indiane të Indonezisë dhe Polinezisë, praktika e tatuazheve transmetohet vazhdimisht brez pas brezi, për të shërbyer si dëshmia më e bukur antropologjike e rëndësisë shoqëroy tе. Дхе джо тэ гджита анэт е джетес сэ нджеэзвэ джанэ тэ лидхура ме татуаж — нга нджерезит нэ вдекже, — дхе мадже, натыришт, нук ка нджэ пджесэ тэ тиллэ тэ трупит, мби тшэти шилё цилэ.

Personi është gjithmonë në pamje të qartë. Ky është personi që zbukurohet në pershu chergu. Fiset e Majorit nga Zelanda e Re veshin në maskën e Tire një tatuyuvannya të ngjashme me maskën — Моко. Dealshtë një zgjuarsi e madhe përçarëse të shërbesh dhe të shërbesh si një betejë e përhershme për fermerët, si një tregues i trimërisë dhe një kampi elastik të zotërinjve. Пэр дэшморет, сикур нэ люфтэн пэркулэсе нэ фитирэн э Була, маска э Моко, фитуэси и ндерит тэ мадх — кока э тидж у дэргуа дхе зберигали, си нджэ реликтуал и фисит.Дхе куфомат э люфтес сэ пиктуруар у ходхен нэ криджешат э эгра. Дэшмитарет э Моко джанэ ак индивидуал сакэ мэ сэ шпешти ата ишин фитуес нэ формен е нджэ фирме тэ вечанте, осе пак гишт. Në veshin e shekullit të kaluar, pasi i kishin shitur tokën monstrave angze, Majori, i cili firmosi «urdhrin e blerjes», фотографии në mënyrë retrospektive një kopje të saktë të maskës së Tire Moko.

Gratë e aborigjenëve japonezë Ainu tatuyuvannyam në fytyrat e Tire lindën familjen e Tire. Нэ праг тэ buzëve, faqeve dhe kthesave, юмунд тэ shihni ndryshimin dhe ndryshimin e gruas dhe të vegjëlve tek fëmijët e saj.Kështu, мидис këtyre popujve, ka një numër të madh të madhërish mbi këto gra, të cilat simbolizuan vitalitetin dhe pjellorinë. Дхе нэ диса ньерез, ситуата мне татуажет фемра шкой нэ экстреми: нэ Атоллин Нукуро, фэмиджет, ньерезит це нук ишин тэ татуажуар нга гратэ, у перпласен нэ кохен е комбит.

Tatuyuvannya është e lidhur me ritualet e ashtuquajtura «kalimtare», pavarësisht nëse është fillimi и Yunak në pjekurinë e cholovik ose zhvendosja e jetmees nërten. Пэр шембул, фисет Диак нга ишулли Борнео вирили, дхэ нэ параджсэн мускуларе — Апо-Кезио — тэ гджита шиджет э рэджа, ато анти-токосор: дрита эрресохет, джамбалли штэ в нксехте, дхе кеште, дхе кеште.Me sa duket pas vdekjes, tatuyuvannya u bë e ndritshme dhe e ndritshme, dhe kjo dritë filloi, në mënyrë që ata të mund ta drejtojnë me siguri volodarin përmes hendekzio mépësio errët.
Пэр мэ тепэр, мидис попуджве этникэ, ата шпресонин пэр фукитэ мэ тэ фукишме магджике: фэмиджет у руайтен нга штыпджа е Батькив, кур у ритэн у шуан нэ бэтэджэ дхэ ржэ нэ ржэ ржэ нэ ржэ нэ рэдзэру нэ ржэ ржэ ржэ ржан Sidoqoftë, magjia e tatuazheve nuk ishte vetëm «e egër». Në shekujt 18-19, marinarët britanikë përshkruanin në kurrizin e Tire litarët madhështorë me shpresën për të kapur të gjitha këto ndëshkime pyjore, u praktikuan gjerësisht angle nzeë flot.Në mesin e arabëve, hajmali i tepërt vetë përdori tatyuvannya me citate nga Kurani. Нэ прапаникат мэ тэ мира тэ пезуллуара тэ татуювання, кэшту це чи инакше, промовой статус в шокэрор тэ мжештрит. Але, нэ фиторен деяки выпадки, шёрбеу пер дёмет.

Në provincat japoneze të Chukudzen të periudhës Edo (1603-1867), për kokrrën e parë, ata aplikuan një vijë Horizontale në të gjithë Ballin, për tjetrën — një vijë të pjërën — një vijë pjërën — një vijë tjërë harkë. Результаты ёште ньё пёрбёрье, ньё магазин ієроглиф ИНУ — «кэн».Në Kinën e lashtë, një nga Pesë Klasikët u ndëshkua si një tatuyuvannya në fytyrë. Кешту у годитен ветэ скллеверит дхе ата це у лируан, тэ чилет у гджаллэруан ме калимин е кохес дхе кэ ишин штрирэ нэ нджохуритэ э тире. Të dy grekët dhe romakët përdorën tatuazhe për qëllime të tjera, dhe pushtuesit spanjoll vazhduan praktikën e Tire në Meksikë dhe Nikaragua. Tashmë në kryeqytetin тону, Н.Е. Ören е Shenjtit të Parè, Н.Е. Britani tatuvanjat «D», я Donin dezertorët, Н.Е. Nimechchin ата ро я dridhnin numrat PER viktimat е kampeve të përqendrimit, поел NUMER të fëmijëve të С.Е. vërtetës, Н.Е. Bashkimin TONE në kampet е regjimit ata praktikuan të njëjtën gjë…

Дхе мадже эдхе нэ Европен е лаште, татювання грумбуллохет нэ имплантимин е джаштэм тэ грекэве тэ месэм дхэ галэве, британикэве дхэ фрахеве, германэве дхэ фьялэве.
Praslovët, paraardhësit tanë, përdorën pulla ose vula balte — pintaderami për të aplikuar tatyuvan. Цівридни прези мне элемент тэ збукуримит леджохет тэ мбулоджэ тэ гжитэ тіло суцільный ромбо-меандр килимовым визерунок, е цила штэ е неойшме нэ ритуалет магике тэ культ тэ лашиттэ. Аште пер тэ ардхур кек кэ нга згжерими и криштеримит, та каджме татуйування герцог у ждукур па мёширэ, си нджэ пйесэ депо э ритуалеве Язычницкий, дхе практикишт згас.Тим больше, në Dhjatën e Vjetër thuhet qartë: «Për të vdekurit, mos kini frikë nga narіzіv dhe mos rrahni me shkronjat e tij».

Гарди и мурит është suvorim, por tatyuvannya nuk u praktikua në mes të Evropës deri në shekullin XVIII. Ale, përtej luginës ironike, pasi monstrat e krishterë po shkonin në vende të largëta për të transformuar fiset «e egra» në botën e tyre, маринарэт нга аниджет и тире фитуан татуанньяс элегантный атже нэ kujavetim të rér. Мбиемри Капитени Джеймс Кук ка берэ штесат мэ тэ фондит нэ тэ дджатте тэ линджес сэ Татуюан нэ Европа.Pasi u kthye nga noti në 1769 rotsi, fitorja solli nga Taity jo vetëm fjalën «татуаж», por edhe «Great Omai», Polinezia e themeluar në thelb, e cila është bërë një galerië e bujshjë i paris — tatuazh. Унэ нук киша нджэ уджди për veten time, panairet ose një cirk udhëtues nuk bëri pa pjesëmarrjen e një «egërsie fisnike». Дери нэ фонд тэ шекуллит тэ 19-тэ, мода пэр нджезит аборигджена ра нэ гжумэ, дхэ ветэ американет дхе европианет филлуан т’и зэвендэсойнэ ато нэ панайр. Пэр шембул, ndërsa Ledi Viola tregoi portretet e gjashtë presidentëve amerikanë, Чарли Чаплин dhe disa personazhe të tjerë të famshëm, të cilët u mbytën në kryeqytetin tonë… Але, унэ до тё доджа кэ таписери дхе тё доджа тё тёрхикеша герцог збукуруар чиркун, и чили нук э берри нук кам татуаж. Цэ бу детарэ тэ привилегьюар, гирник, ливарникс дхэ «професионистэ» тэ риндж, си використовували татуювання си нджэ симбол и валлазэрисэ, солидаритетит, виталитетит ндадж традиц. Popullariteti i tatuazhit në Hyrjen në Bagatyom of Craws është shumë i popullarizuar. Në të njëjtën kohë, эра e keqe është në sy të qëndrimeve krijulus në veshin e fundit të shekullit të 19 -të të shekullit të 20 -të.Kënaqësia e neveritshme dhe krijue e deputetëve kryesorë solli tatuazhin- «реперторин» në një temë detare, aforizma vulgare sentimentale dhe banale.

Nuk është e qartë, fakti bëhet fakt — qytetërimi po e kumbonte misterin e lashtë në nivelin e shirvzhitku të lirë. Шумэ татуистэ до тэ пинэ нджэ пидже нэ дитэт е сотме, дхе и кане дхэнэ стимул криджимтарисэ дхе шитореве тэ реджа стилистике меня пакиче.

Dhe gjithashtu e njëjta todi, në 1891 rotsi, American About «Rail Vinayshov Electric Tattoo Machine, e cila zëvendësoi të gjitha mjete të bëra vetë unë shtojcë.»Але пэр тэ шеллэ пэрпарим текник па шкатэрруар тэ дрейтэн qendër e vdekur … Пёргьятэ гжисмес сэ парэ тэ шекуллит тэ 20 -тэ, Европа дхе Америка qarkulluan me тйэултэгэп стандарт.

Линди брези и пара и татуювальникове, амбициет крижусе дхе экспериментими крийес и культурес сэ ре тэ витеве 50-60 джанэ берэ нджэ кривепэр. Erërat konceptuan gjerësisht imazhet tradicionale të kulturave të tyre — Prejardhje e Largët, Polinezi, Indianët Amerikanë, — hibride që ndizen, stile të reja, shkolla dhe të drejtpërdrejta.Пра, дукет си нджэ фазэ эре, э люмтур э нджэ миджэ вджет татуаж — истори, э чила, па исправление, до тэ меритойджэ нджэ рапорт лексиони окремои.

Praktika e zbukurimit të trupit të dikujt është një nga virazët e gjetur të shëndetit krijues të njerëzve. Njerëzit tatuyuvannyam do të kenë etje dhe do të vijnë në Tokë jo brenda një ore. Gjatë periudhës së civilizimit të tatuazhit të një ngacmuesi, në një mënyrë për të mbrojtur veten nga shpirtrat e këqij dhe në dukje, герцог у mbyllur largandeir mandirë dherë therjësëta.

Po, i pari u shfaq në epokën e Paleolitit, më saktësisht, rreth 60 mijë vjet më parë., Por misteri i zbukurimit të trupit nga të tjerët po shuhej edhe në orët e гармонисун парэс.

Zgjerimi gjeografik i Tatuyuvan

Gjeografia e Historisë së tatyuvannya të vjetër është e gjerë: Evropa dhe Azia, Australia dhe Oqeania, Pivnichna dhe Amerika e Re. Në të gjitha veprat e artit, arti i tatuazheve ka origjinën absolutisht në një mënyrë të vetme.

Në të njëjtën kohë, një ndryshim i Tillë shpesh anashkalohet: për një shkrim biloi është karakteristike të tatuyuvannya me shenja, zbukurime dhe ngjyra — nër er njyra (nër er njyra — nër er njyra — nër er njyra.Për të trembur — робити мне плаге). Në pjesën tjetër të nadrizi vipadnuyu në fytyrat e til, krijohet lehtësimi, i cili shndërrohet në një element dekorativ. Pjesa më e madhe e lehtësimit takohet me një farboy të aplikuar në plagë. Aborigjenët polinezianë dhe indonezianë kanë shpëtuar praktikën е tatyuvannya dosi, герцог у transferuar nga brezi në brez.

Rëndësia shoqërore e Tatyuvan

Детира это сигурохет që татуировка тэ арсимохет и гженетикишт, шокеришт.Vona shërben jo vetëm si një zbukurim, por si një shenjë e fisit, klanit, totemit, që nënkupton përkatësinë shoqërore të zotërisë. Пёр кэтэ, нэ нджэ мёнирэ тэ тилль, ка шенджа тэ линджес сэ татуйуваннйа — дёргими и меншурис дхе магджисэ нга шпиртрат э параардхесве, ндэрса ата шконин нга критэти нгэ. Пёр мэ тепэр, татуажи ка неводжэ пэр нджэ фуки магджике кендими. Є tatuyuvannya, si të tregoni për Histori të veçanta në jetë, këshilla të veçanta dhe zgjuarsi. Tatuyuvannya riparoi aplikacionin në dhjetë ose njëmbëdhjetë gurë, derisa veshi i jetës së pjekur të fëmijës u ndërpre nga ndërmjetësimi i forcave të mendjes.

Përfundimi i tatuyuvannya është fundi i formulimit të veçantisë, e cila mund të depozitohet në shkëmbin tjetër. Pra, gjuhët popullore hap pas hapi mbulojnë dyshemenë e polinezianëve si rroba, nga të cilat mund të mësoni për ecjen, pasurinë, suksesin. I gjithë lloji i pasaportës është индивидуальный dhe i përhershëm, i cili nuk mund të tërhiqet në asnjë mënyrë. Mbetet tatuyuvannya Unë jam vetëm tek njerëzit, edhe pas vdekjes — era e keqe shërbeu si udhërrëfyes në botë.

Teknika e shkaktimit të tatoyuvannya në fiset në ditët tona

E gjithë shija e ditëve dhe deri në ditët tona, ruajti traditat dhe sekretet.Në ishujt e Polinezisë tatuyuvannya dosi duhet të aplikohet për blozë shtesë (див. Tatuyuvannya polineziane). Меррни нджэ шкоп, пер шембулл, герцог Ндаре бамбу, титхни атэ нэ шурупин э нджэ кактуси агава, дхе мэ пас нэ блозэ, э чила штэ э теймбушур ме баге. Унэ кам нджэ шкоп нэ фитирэ, дуар, курризе тэ нджэ нджериу тэ консумуар нга нджэ. Не мунд тэ селлим нджэ шкоп нэ диленка, дхэмбэт е пешкакенит футен нэ джак, маррим нджэ чэкич си нджэ чэкич дхе хедхим блозэ пергйатэ контурит тэ тэ воглит. Në pikat e fundit në sipërfaqen e pluhurit, ajo mund të fërkohet, bloza mund të fërkohet në dhomën e vet.

Cituar misterin e tatyuvannya e indianëve (div. Tatyuvannya indianët) me rënien e fundit. Të vegjlit në fytyrë janë një атрибут я domosdoshëm i kulturës indiane, dhe më saktësisht, kulturave, pasi lëkura e fiseve ka pak stilin e vet. Tradita indiane e Bula u ndërpre me forcë. Rezervat, të pushtuara nga pushtimi i tokave indiane, çuan në vdekjen e fiseve dhe nënshtrimin e kulturës. Dhe jo më pak se misteri indian nuk u zhduk pa lënë gjurmë. Атрибет — флокет ме флокэ, ширитат э кокеш, скаджет, рруаза, понсо — джанэ берэ нджэ шенджэ пэрсосмэри пэр нджэ популл тэ поштер дхе кренар.

Kursimi dhe arti i tatuyuvannya. Midis indianëve, win u pёrdor për maskimin, zhvillimin e tij, që do të thotë statusin e të gjithë gjinisë së mesme, ose në cilësinë e amuletëve. Амулет Візэрунки шпеш пёрдорешин «нга е кундэрта»: nëse doni të jeni unik, duhet të imagjinoni. Тоди шпиртрат джанэ гджетур, пор тани ата ташмэ джанэ пара дхе кету штэ мэ э форта се асгджэ. Vetë shkaku и luftërave indiane shpesh zbukuronte simbolin e vdekjes — kafkën. Procesi я aplikimit të tatuyuvannya zd_ysnyuvavsya edhe më shpejt, me një rezultat të përshpejtuar, deri në vdekjeprurës.Plagët u shkaktuan në sipërfaqe dhe shuma e blozës dhe drurit u fërkua në të.

Arsyeja e njohjes së tatuyuvannya Buli dhe natyrës së shkirit është mënyra se si deyakis janë të preokupuar me të. Мыслывец, пер нджэ люфтэ, паси у ктхие пара штеписэ ме плагэ, тэ чилат у цикатризуан дхе у вендосен нэ нэ влфзерунок рельфний кимерик. Я дашур, që ка мэ шумэ шенджа тэ тилла нэ тели тэ чоловик, адмирими мэ и мадх дхе нэ фиторет э Володя. Ме жвиллимин дхе жвиллимин э пэршпейтуар тэ администратэс, шенджат э тримэрисэ фулуан тэ апликохен пйесэ пэр пйесэ, пэрфширэ ата кэ дашин тэ четвертэ, тэ чилет нукэн бэтиурджа тэ нукэн бетеурджа джешэ нукен.Gërvishtjet në kufijtë e fisit të lëkurës u frynë më kuptimplotë, si shenjat aktuale të devijimit.

Teknika e tatuazheve në Japoni

Пер шембулл, në Japoninë e Lashtë, për tatuyuvannya mund të merrni shumë njohuri, të ndryshoni chi ni të një gruaje, të keni fëmijët e saj dhe në div të njërjtin. Në disa kultura, tatuyuvannya ishte e informuar për shëndetin: më shumë se e perceptueshme, më vitriolike e hundëve të tyre. Нэ диса расте, ата у перпокен тэ трегонин тезен и тире нэ максимум — пер шембул, паши нена нук киште ндже татуюваннйа, фемия и порсалиндур у годит ме çekiç.Tatuazhet për gratë e boule janë të panumërta dhe të vitonizuara. Шпеш эрэ э кеке розташовывались прана компанисэ, нэ кэмбе, нэ пьесен и сипэрме тэ стегонит. Iх Unë i shënoj flokët me një prerje flokësh seksi dhe një pjellore, si dhe i shpëtoj ata nga paria e luginës dhe shpirtrat e këqij.

Teknologjia e tatuyuvannya japoneze është një punëtore. Везерунок, и я могу сделать это, если хотите, у нас есть шанс, что мне пензлик. Унэ до та апликой ме дорэ, мези осэ меня нджэ туфэ кокаш (пер мбушьен е зонэс) ме нджэ дорезэ бамбудже (кешту, пер шембулл, ата грабитен татуювання якудза).Пер традиционен е фитимит, паши кени фуллуар тё практикони нэ роботэ ме кокэ, ветэм паши кени берэ трэ гджера нэ кудждесин респектуес пэр робин и сундимтарит, — диса шпжегиме нэ кёкэ меркэра, ширитэ. Мне шумэ афтэси мэсиморе па куфома, фукиа дхе ритми и нджэ годиджеже нэ дорезен е бамбусэ силлен нэ ритэм. Deri në herën e parë, kurba e mësimit në hundët e lexuesit, pastaj — në hundët e fuqisë, dhe vetëm pas palosjes së suksesshme të проблемаve shëndetësore, të lejuara për klientin.Profesionalizëm i lartë, mes vetëmohimit!

Misteret e vjetra respektoheshin, se një робот руководство сделать të siguronte një kontakt të veçantë midis një klienti dhe një artisti. Сэ башку ме гамен е гджерэ тэ макинаве дхе барвникэве тэ кимисэ, традита э текнологджисэ ка ренэ нэ шкатэррим. Татуажет е школлес сэ vjetër janë ende gjallë сот, паси kujtojnë kohët para-parahistorike të Japonisë. Një brez pak më i ri i tatuyuvannya vibron stilin ndërkombëtar të robotikës, dhe nuk përfshihet, por përmes disa dhjetë viteve të tatuyuvannya tradicionale japoneze nuk ëshurshtë është shtë.

Gjatë periudhës neolitike (8-3 vjet. Rockyv para Krishtit. E.) Tatyuvannya në shenja gjeometrike viglyadi u praktikua në territorin e Rusisë moderne (див. Словьянски tatuyvannya). Paraardhësit tanë, për shembull, përdorën pulla balte me zbukurime, të cilat u përkisnin nënave gjatë fitores së ritualeve magjike të kultit të lashtë të drejtësisë.

Në epokën e Mesjetës së hershme, zejtarët filluan t’i përkisnin dyqanit të këndimit: bashkuesit, farierët dhe blachars pikturuan në duart ose gjinjtë e simbole të të professiveМесме). Më parë, edhe në shekujt XIX-XX, tradita lindi në mes të marinarëve (див. Морскі татировкі), ливарников, горников. Вважают, çfarë tatuazhi me fat në thurjen e Goitre, vetë popullariteti i tij. Marinarët Nadal janë bërë sallonet e para të tatuazheve në qytetet e mëdha portuale.

Религиозные татуировки. Захид мёзугская татуировка

Me zgjerimin e Krishterizmit, thirrja për t’u çrrënjosur pa mëshirë si pjesë e storeve të ritualeve Yazichnytsky.Konceptet е gabuara të krishtera у vendosën në thelb negativisht ndaj praktikave gjuhësore të zbukurimit të trupit, Н.Е. Vjetër Zavitie іnu NJE gardh я drejtpërdrejtë PER të imponuar shenja ДНО Вула MBI të (JO ndërhyrës në çmimin применяется aplikuar në MASE të Мад Religin tatuyuvan). Гарди и мурит është suvorim, por tatyuvannya nuk u praktikua në mes të Evropës deri në shekullin XVIII. Për më tepër, морали викториан респектои процедураен е tatyuvannya zanadto shtrembër dhe barbare. Përafërsisht në mesin e shekullit të 19 -të, tatuyuvannya ishte akoma e rrethuar, por në vitet 1920, mrekullitë e tatuyuvann u mashtruan, në mënyrë që njerëzit fo

Видродження Татуюван

Tatuyuvannya lindi, krejt jo në kuptimin fillestar, ritual-të shenjtë, por si një divina zbukurUE zamorska, e modës, e mbuluar si një gjarpër i veçantë.

Tatuyuvannya nuk parashikohet ose skremohet nga një vlerësim pozitiv, një simbol i trimërisë, dhe nganjëherë ishte një shenjë ndëshkimi. Në Japoni, është një metodë е bërjes së gabuar, e cila po shkel ligjin. Tatuyuvannya e maskuar () u bë një nga pesë ndëshkimet klasike në Kinë. Кешту у годитен ветэ скллеверит дхе ата це у лируан, тэ чилет у гджаллэруан ме калимин е кохес дхе кэ ишин штрирэ нэ нджохуритэ э тире. Unë grekët, dhe romakët vikorystovuyu halla për qëllime të tjera, dhe conquistadi spanjoll vazhduan praktikën e tyre në Meksikë dhe Nikaragua.Таврування злочинца на Руси — фяла «зузар».

Lëreni në veshin e viteve 50 të tatuyuvannya i tha lamtumirë një kërcitjeje të Recesionit Historik. Spërkatja е kulturës rinore të viteve 50-60 линди një brez të ri të artistëve të tatuazheve, ambicie krijue dhe eksperimente të qeshura, të cilat i bënë tatuazhet në rangun e mjeshtrit. Erërat perceptohen gjerësisht imazhet tradicionale të kulturave të tjera — Prejardhje e Largët, Polinezi, Indianët Amerikanë. Çmimi ka shkaktuar një larmi të madhe stilesh.Штиджини тэ реджат нэ ветэ-шпрехдже дхе нджэ вештрим тэ ри те специалисти, лирин э тиррджес пер риновимин и методаве тэ кошс сэ вджетэр, нгритджен е татюваннйа. Konventa e parë mbi tatuazhet u krye në Bristol (Britani e Madhe) në 1950 kalb. Për tre vitet e fundit, krokanti tronditi aq shumë përpara sa që jo më pak se pesë kongrese muzikore u mbajtën në botë.

Historia e konventave ruse do të riparohet në 1995, pasi konventa e parë e tatuazheve në Moskë u mbajt para klubit të biçikletave «Nichni Vovki».

Praktika e zbukurimit të trupit të dikujt është një nga virazët e gjetur të shëndetit krijues të njerëzve. Звычано, njerëzit Tatuyuvannyam do të kenë etje dhe do të vijnë në Tokë jo brenda një ore. Шпеш гджатэ периудхес сэ жвиллимит татуаж иште нджэ мёнырэ пэр тэ мбройтур ветен нга шпиртрат е кёкидж дхе нга мбылджа э нджохур, мне бузэ тэ штрэджэтэнгэ нджо тэ штрэджетэнгэ нджо тэ штрэджэтэнгэ нэджэта нджэта нджэта нжэта нджэта нжэта нжэта нджэ тэ штрэгэ тэнгэ нэджэтэнгэ нэджэта нджэта нэджэта нджэта нэджэтэджэнгэ нэджэнгэ нэджтэнгэ нэджэта нэджэтэ нэджэнгэ нэ

имовирно, перші тату у шфак нэ эпокен е палеолитит, мё сактэсишт, ррет 60 міжэ вджет мэ пара.Кжо до тё тхотэ се ата нук у шпэтуан нга шкронджат индиректе, пор мэ тепэр нэ школлэн э мумиев, дометэнэ мэ тэ реджа (штэ афэр 6 миджэ шкэмбиндж), ме са дукет, се мистершет и херэс.

Gjeografia e Historisë së tatyuvannya të vjetër është e gjerë: Evropa dhe Azia, Australia dhe Oqeania, Pivnichna dhe Amerika e Re. Можлво, е gjithë mjeshtëria е tatuazheve lindi absolutisht në një mënyrë të vetme.

STORIA TATUYUVANNYA

Në të njëjtën kohë, një ndryshim i Tillë shpesh anashkalohet: për një shkrim biloi është karakteristikë e tatuyuvannya njëjëë, njrPër të trembur — робити мне плаге). Përveç kësaj, në vjeshtën e fundit, ka një mungesë stretchi në faqen e murit, e cila shndërrohet në një element dekorativ. Завалосья, найчастише рельф мори нджэ фарбой тэ апликуар нэ плаге. Aborigjenët polozianë dhe indonezianë Zrozumilo shpëtuan praktikën е tatuyuvannya dosi, герцог transmetuar brez pas brezi.

Детира штэ тэ сигурохет që татуировка тэ арсимохет и гженетикишт, шокеришт. Sidoqoftë, Vona shërben jo vetëm si një zbukurim, por si një shenjë e fisit, klanit, totemit, që nënkupton përkatësinë shoqërore të mjeshtrit.Се нэ нджэ мёйрэ тё тилль ка шенджа тэ линджес сэ татьюваннйа — дёргими и меншурис дхе магджисэ нга шпиртрат э параардхешве, ндэрша ата шконин нга кытети нэ крикитет. Са херэ që tatuazhi ka nevojë për një fuqi magjike këndimi. Пор джу мунд тэ джени татьюваннйа, шич дини пэр истори тэ вечанта нэ джетэ, кшилла тэ вечанта дхе згьюарси. Nareshty, Tatuyuvannya riparoi aplikacionin në dhjetë apo njëmbëdhjetë shkëmbinj, dhe ajo mori mbrojtjen e fuqisë së fëmijës në veshin e jetës së rritur.

Përfundimi i tatuyuvannya është fundi i formulimit të veçantisë, e cila mund të depozitohet në shkëmbin tjetër.Пра, хап па хапи, ученикэт мбулоджнэ дисхеменэ и вешеве полинезиане, нга тэ чилат мунд тэ мэсони пер эчжен, пасуринэ, суксесин. Унэ джем мэсуар ме Це нджэ лодж пасапорте — индивидуале дхэ тэ пэрхершме, э чила нук штэ э мундур тэ хумбасэ мэ. Нэ нджэ градэ тэ тиллэ, унэ мбетем татуювання ветэм пэр ньерезит, эдхэ па вдекджес — эрэ э кеке шэрбеу си удхезуес нэ ботэ.

E gjithë shija e ditëve dhe deri në ditët tona, ruajti traditat dhe sekretet. Pra, boshti, Në ishujt e Polinezisë, aplikoni tatyuvannya dosi pas blozës shtesë.Пара фьялимит, Меррни нджэ шкоп, пер шембулл, герцог ndarë бамбу, thithni atë në shurupin e një kaktusi agave, dhe pastaj — në blozë, në mënyrë që të humbasë veten në bagatta.
Mabut, shkopi i parë në vivodyat në maskën, duart, shpinat e njerëzve, janë të nevojshme. Jmovіrno, Pastaj merrni një shkop derisa dilenka, dhëmbët e peshkaqenit futen në jak, merrni një çekiç si një çekiç dhe hidhni blozë përgjatë konturl futit nër blozëvog. Дукет се Нэ пикат е фондит нэ sipërfaqen е pluhurit, айо fërkohej, bloza mund të fërkohej në zemrën e saj.

Një mënyrë mjaft e mirë për të pajtuar misterin e indianisë me recsionin e fundit. Зрештою, Малунки нэ фытырэ штэ нджэ атрибут и падискутуешэм и индийская культура, дхе мэ сактэсишт, и культураве, паси лёкура и физеве ка пак стиль. Zagalom Tradita indiane e Bula u ndërpre me forcë. Me melodi, Rezervat, pushtimi i tokave indiane çoi spontanisht në vdekjen e fiseve dhe nënshtrimin e kulturës.

Dhe jo më pak se misteri indian nuk u zhduk pa lënë gjurmë. Пер фат тэ мирэ, атрибут — флокет ме флокэ, ширитат э кокеш, скаджет, рруаза, понсо — джанэ берэ нджэ шенджэ пэрсосмэри пер нджэ популл кренар дхе кренар.

Kursimi dhe arti i tatuyuvannya. Në indianët, win u pёrdor për maskimin, zhvillimin e vet, të nënkuptuar statusin e familjes së mesme, ose në cilësinë e amuletëve. Мабут Визирунки-амулет шпеш кхешин «нга э кундэрта»: нэсе дони тэ джени уник, духет та криджони атэ. Тоди шпиртрат джанэ гджетур, пор тани ата ташмэ джанэ пара дхе кету штэ мэ э форта се асгджэ. Vetë shkaku и luftërave indiane shpesh zbukuronte simbolin e vdekjes — kafkën. Дыйсно Procesi и shkaktimit të tatyuvannya zd_dysnyuvavsya edhe më shpejt, me rezultat të përshpejtuar, deri në vdekjeprurës.Mabut Plagët u shkaktuan në tokë, në të cilën shuma e blozës dhe drurit u fërkua në të.

Arsyeja e njohjes së tatuyuvannya buli dhe natyrës së shkirit është mënyra se si deyakis janë të preokupuar me të. Мэ шумэ се какак, Мысливец, пер люфтэн, у ктхие ме плаге, тэ чилат у цикатризуан дхэ банэ нджэ лехтэсим кимерик мби та. Нга ана имэ Вжавалосйа, ка мэ шумэ шенджа пёр кэтэ нэ тэ нджоджтин чоловик, ак мэ шумэ депёртим дхе ме шумэ нга кёто шенджа джанэ тек и нджеджти человек. Ме е шкуртер нга са дукет, Ме жвиллимин дхе жвиллимин е пэршпейтуар тэ администратэс, шенджат э тримэрисэ фулуан тэ апликохен пйесэ пэр пйесэ, перфшире ата кэ ишин тэ четнэ пджесэ нэ мэджитэ нэ тэ нэ ишин тэ кетджитэ нэджитэ нэ тэ нэджитэ нэ тэ мэджитэ нэ тэ нэджитэ нэджитэ нэ тэ нэджитэ нэ тэ нэджитэ.Nawpaki Gërvishtjet në kufijtë e fisit të lëkurës rritën kuptimin, si shenjat moderne. Vyavilosya, tani quaj tatuyuvannya e zgjeruar për gratë.

Пер шембулл, нэ Джапонинэ э Лаштэ, пэр татуювання шштэ э мундур тэ дихет, тэ зэвендесохет нджэ груа чи ни, чи дети фэмиджет э садж дхэ нэ шфарэ нумри. Эпо, мирэ, нэ диса культура, татуировка у та пер шендетин: фарэ мэ шумэ візерунків, тим вітрывал носій. Дхе тани, ветэм нджера ка берэ нджэ шфакже экстреме тэ тезес сэ садж — пер шембулл, паши нена нук киште ндже татуюваннйа, фемия и порсалиндур у годит ме çekiç.Натыришт, Татуажет на грате джанэ тэ панумэрта дхе тэ витонизуара. У бэ нджэ плашкэ Шпеш эрэ э кеке розташоввалисйа прана компанисэ, нэ кэмбе, нэ пьесен е сипэрме тэ стегонит. Гджатэ ругес, унэ фшидж флокет ме нджэ пджеллоре сексуалишт тэ адхуруешме, дхе гджиташту и шпетой ата нга шпиртрат э кёкидж.

Teknologjia e tatuyuvannya japoneze është një punëtore. Dhe të gjithë njëjtë Vіzerunok, и cili do të jetë fitimtar në tilі, pikturuar në shkіrі njerëz me penzliks. Безсумнивно Win aplikuar me dorë, mezi ose me një mori kokash (për mbushjen e zonës) me një dorezë bambuje.Пер вешин традиционный, паши кени фуллуар тё практикони нэ роботикэ ме кокэ, ветэм паши кени берэ трэ гджера фатале нэ куддесин респектес тэ роботит тэ сундимтарит, — диса шпжегиме нэ зэгэ нэ зэгэ прайкэ прэгэ нэ зэгэ прайкэ праге нэ кэгэ прайкэ пэгэма нэ зэгэ праге праге. Мёсова нэ мэнырэ эфикасе тэ практикоя па боджэ, тэ силлджа форсэ дхе ритэм нэ нджэ годитже нэ дорезэн э бамбу. Пра, хапи и пара është të mësoni se si të përdorni hundët e lexuesit, pastaj — në hundët e lexuesit, dhe pastaj — në hundët e pafuqishme, dhe vetëm palosja e suksesshme i kujotlésit shujesit.Të pasur me profesionalizmin shumë të lartë, mes vetëmohimit!

Misteret e vjetra respektoheshin, se një робот руководство сделать të siguronte një kontakt të veçantë midis një klienti dhe një artisti. Ne pranojmë Dëshmitarin, me një gamë të gjerë makinerish dhe barrierash kimike, teknologjia tradicionale ka rënë në shkatërrim. Вьявляется Инфектуар энде гьяллэ татуаже майстри тэ школлес сэ вджетэр, тэ чилат перкуйтойнэ орэт параисторик тэ японисэ. Një brez pak më i ri i tatuyuvannya vibron stilin ndërkombëtar të robotikës, dhe nuk përfshihet, por përmes disa dhjetë viteve të tatuyuvannya tradicionale japoneze nuk ëshurshtë është shtë.

Gjatë periudhës neolitike (8-3 тис. Rockyv BC. E.) Tatuyuvannya në shenja gjeometrike viglyadi u praktikua në territorin e Rusisë moderne. Протеста Параардхесит танэ, пер шембулл, пёрдорэн пула балте ме збукуриме, сич киште нена гьяте фиторес сэ ритуалеве магджике тэ культит тэ лаште тэ дрейтэсисэ.

Në epokën e Mesjetës së hershme, zejtarët filluan t’i përkisnin dyqanit të këndimit: bashkuesit, farierët dhe blachars pikturuan simbolet e aftësive të profesionale ejë Tire ojt duart.Vlasne Piznishe, tashmë në shekujt XIX-XX, e gjithë tradita lindi në mes të marinarëve, livarnikëve, girnikëve. І Вважают и дрейте, çfarë tatuazhi me fat në fillim të thurjes së popullaritetit të tij. Маринарэт Між шншим Надаль поставні джанэ берэ саллонет и пара тэ татуажэ нэ qytetet e mëdha portuale.

Me zgjerimin e Krishterizmit, thirrja për t’u çrrënjosur pa mëshirë si pjesë e storey të ritualeve Yazichnytsky. Navpakët e Krishterizmit u vendosën në thelb negativisht para praktikave gjuhësore të zbukurimit të trupit, dhe në Shtetin e Vjetër, ata vendosën shenja dhe marka në derë.Джо ветэм как, гардхи и плюмбит штэ суворим, пор татювання нук у практикуа нэ мес тэ европейянэве дер нэ шекуллин е 18 -тэ. Më e shkurtër, Për më tepër, Morali viktorian respektoi Procedureen e tatuyuvannya zanadto shtrembër dhe barbare. Н.Е. të vërtetë, duket с, rreth Mesit të shekullit të 19 -TE, tatuyuvannya ishte Ende е rrethuar, Пор Ende në vitet 1920, mrekullitë е tatuivanëve у gjuajtën PER të Vene njerëzit MBI ligësinë е vjedhur ДНО ата shkruan Кендж PER shëtitjet е shenjta.

Tatuyuvannya lindi, krejt jo në kuptimin fillestar, ritual-të shenjtë, por si një divina zbukurUE zamorska, e modës, e mbuluar si një gjarpër i veçantë.

Нэ шекуджт 18-19-тэ, маринарэт ангезэ мбанин амулета татювання джак, герцог пёршкруар нэ шпинэ розп’яттйа мадхештор ме шпресэ, пэр тэ капур тё гджиташтишкё тэ гджиташтишкё тэ гджиташтишкёто англэто нэджиташтйшкёто. Дхе пёрвеш кешай, мидис арабэве, нга талисмани и лартпэрмендур, у пёрдор татьювання ме читате нга Курани.

Tatuyuvannya nuk parashikohet ose skremohet nga një vlerësim pozitiv, një simbol i trimërisë, dhe nganjëherë ishte një shenjë ndëshkimi. Me një fjalë, në Japoni, ekziston një metodë e re për ta bërë të pakuptimtë, si shkelja e ligjit.Герцог gjykuar nga ussiy Tatuyuvannya në fytyrë, ajo u bë një nga pesë ndëshkimet klasike në Kinë. Дери атехере, Пра, ишин ветэ скллеверит, тэ cilët ишин ак тэ мбушур ме та, тэ cilët по шпейтохешин нэ ррджедхэ дхе që ишин тэ хумбур нэ первойен э тире. Nuk është e vërtetë — grekët, — tezja romake vikorystovuvuyu për qëllime të tjera, dhe pushtuesit spanjoll vazhduan praktikën e tyre në Meksikë dhe Nikaragua. Як нук штэ и мрэкуллуешем Таврування злочинця нэ Руси — фьяла «зузар». Isshtë e lejueshme që ora e parë e Luftës së Parë Botërore në Britani të braktiset me shkronjën D, dhe në periudhën e Ditës tjetër të Shenjtë në përqendruesit ne ishim plot me numra.

Lëreni në veshin e viteve 50 të tatuyuvannya i tha lamtumirë një kërcitjeje të Recesionit Historik. Shtë e mrekullueshme që spërkatja e kulturës rinore të viteve 50-60 Линди нджэ брез тэ ри тэ артистэве тэ татуажеве, амбицианское криджуэ дхэ экспериментэ тэ кешура, тэ cilat i rendrititëjën të cilat i rendrititëjën të. Тобто Вони perceptoi gjerësisht imazhet tradicionale të kulturave të tjera — Prejardhje e Largët, Polinezi, Indianët Amerikanë. Mendoni për këtë, Tse lindi shumë nga ai stil.Власне дукет, Пошук и атыре тэ ринджве, герцог пасур ветэ-шпрехдже дхе нджэ вештрим тэ ри те специалити, лирия и тиррджес пара риновимит тэ метододаве тэ кошс сэ вджетэр, нгритджа е татйуан. Конвента э парэ мби татуажет у кри нэ Бристоль (Британи и Мадхе) нэ 1950. Нэ атэ кохэ, нxитими и татуажеве по трондитей ак перпара сакэ хо мэ пак се песэ конгресе тэ Москес у мбайтен нэ.

Historia e konventave ruse do të riparohet në 1995, pasi konventa e parë e tatuazheve në Moskë u mbajt para klubit të biçikletave «Nichni Vovki».

Historia e Tatuyuvannya U ndjeva shumë kohë më parë, ale misteri tatuyuvan është gjallë donin. Dhe misteri i tatuyuvannya narakhovuє është afër gjashtë mijë shkëmbinj, герцог shkuar në rrënjët në një mijë vjet. Me siguri, përsëri në pamjen e arkitekturës, muzikës dhe modeleve të tjera, paraardhësit tanë zbukuruan foshnjat e Tire të vogla. Këtu është një lloj misteri є pjesë e kulturës së botës. të thotë tatuyuvannya Bula praktikisht përfaqësohet midis të gjitha fiseve dhe popujve në pesë kontinente.Possibleshtë e mundur, i gjithë fakti, të konfirmojë gërmimet arkeologjike.

Jo shumë kohë më parë, në Alpet e bouv të paraqitjeve — ludin e Stolittya prej bronzi, i cili kishte qëndruar në varrin e Lodovik për më shumë se 5.000 vjet, në atë qëat ju mund të shi. Për më tepër, Tatuyuvannya u njoh se i përkiste fisit të këngëtarit. Пэр тэ пэрфундуар фактин цикавий, и чили штэ дэшми э ксадж, э чила перфшин нджэ цыкави тэ пасур дхе фантастике.

Buttнshiy prapanicë për të përfunduar manifest armiqësore tatuyuvan nga arkeologët në Rusi në pllajën Ukok në malet Altai.Ndërtimi, Në varret e ngrira, që datojnë në shekullin IV para Krishtit, u zbuluan «Udhëheqësi», «Lufta» dhe «Princesha». Зразулы, нэ лэкурэ татулы апликуар татуиваниня характеристике, тё тилла си туфат, нга э гжитэ дукшмэрия, шенджа тэ нджэ депёртими тэ форте. Për shembull, në shpatullën e djathtë të «Luftës» exziston një fotografi e një skene polivalente të drerit. Dhe boshti i kolos dekorative, i aplikuar në pjesën e pasme të «Лидер», është një enigmë e palosshme për Historinë e gjithë ditës.Yak bachimo, Historia Tatuyuvan ajo është e pasur me shumëllojshmëri. Dhe boshti në Fund të personit të lavdishëm në Historinë e Historisë së Stiv Gilbert у drejtohet atyre që, në këtë orë, përfaqësuesit e veprave Grupet etnike Siberia vicoristovuyut tatuyuyrmjängashme në tatuyuyrjundjashme.

Ато që на janë gjetur datojnë në 4 mijë vjetët para epokës sonë. Çdo erë e keqe është aplikuar në shkіra e mumieve egjiptiane. Пор нэсе ка мэ шумэ шкаттэси татуйуван, е апликуар нэ трупин е мумджес, мунд тэ штихет нэсе до тэ иште свиту э галерисэ сэ нджэ артисти.Пер шембулл, në duart dhe stegna e Amun, priftëreshës së perëndisë Khet, mumiet zgjasin deri në periudhën e sundimit të Dinastisë XXI (2160 — 1994 r. zbukurim nga koncentrihe në ij_lith. PER ата QE ДНО përfaqësuesit х statujave të bukura я Donin fillimisht zbukuroni tilon tuaj .

Хто герцог Dashur tatuyuvannya

Rіznі Vidi tatuyuvan у praktikua нг njerëzit svitoshkіrih të Botes уловка, ДНО нг nosychіvans të errët ата у zëvendësuan нг рубцы.Нарешти, të gjitha tatuyuvalis, por vetë:

Fiset e Evropës dhe Azisë;

Indiane Indiane dhe Amerikë Indiane;

Njerëzit e Oqeanit.

Vetë fiset e Indonezisë dhe Polinezisë, de praktikë tatuazhi të transmetohet pa ndërprerje brez pas brezi, për të shërbyer si dëshmia më e bukur antropologjëëâë » së njerëzve janë të lidhura me tatuazhe — nga njerëzit në vdekje.Фалэ пронаве тэ тилла, тэ чилат перфшийнэ Historia Tatuyuvan , Шумэ зрозумилим, псе татуювання джанэ тэ рендэсишме нэ орен тонэ.

Personi — një pjesë e trupit kërkohet për një tatuazh

Personi është gjithmonë në pamje të qartë. Për këtë dhe në ditët e sotme njerëzit Bagatio kanë një человек për të zbukuruar veten në Pershu Cherga. Unë inkurajoj Fiset Maori të Zelandës së Re që të mbajnë maska ​​në maskën e tyre tatuyuvannya — Moco. Нэ нджэ градэ тэ тиллэ, згюарсия ці дивовижні е визерунків пэр т’у шербер люфтэтарэве тэ паслуфтес, си дхе трегуэси и тримэрисэ дхэ кампи и дыштэ и зотёринджве.Пра, бошти, ситэ э Моко джанэ ак индивидуал сакэ мэ сэ шпешти шште тэ джеш фитимтар нэ чилэсинэ э нджэ фирме тэ вечанте осе тэ шохеш гиштат. Para fjalimit, në veshin e shekullit të kaluar, герцог shitur tokën e tyre monstrave angze, маори, герцог nënshkruar «urdhrin e blerjes», Imagjinoi në mënyrë retrospektive një kopje të saktë të mask.

Përveç kësaj, midis popujve të tjerë tatuyuvannya i mbingarkuar nga fuqitë magjike më të njohura, të lidhura me ritualet e ashtuquajtura «kalimtare».

Tek eskimot aziatike tatuyuvannya shërbeu si zbukurim. Për shembull, ато у aplikuan tek vajzat para se të ngriheshin. Мабут, мотиви мэ и популларизуар и фигурки сэ татюваннйа Була Й, толкование хет си бишти и нджэ бален дхе штэ и лидхур ме урдхра тэ вечанте хиджнорэ пара садж. Помитно, школа Historia Tatuyuvan i lidhur shumë me krijesat.

Përfaqësuesit e popujve fino-ugikë (Khant dhe Mansi) нук канэ një zrozumilo shoqërore të rëndësishme tatuyuvannya.Теперь, Татуировка была исключительно житейским мистическим. Дукет се Tatuyuvannya është bërë një zonjë e shtëpisë. Дуа тэ их, эра э кеке мори куптимин е тэ воглес пэр тэ пара тэ афэрмит э садж тэ нгуштэ.

Në Evropën e lashtë tatuyuvannya antike boules në implantimin e zellshëm të grekëve dhe galianëve, britanikëve dhe frakianëve, gjermanëve dhe sllavianëve.

Për aplikimin e tatyuyanëve të lashtë, Pralovianët përdorën pulla ose vula balte — пинтадерами. Загаломи и цірідні прези мне элементэт е столи леджохет тэ мбулоджэ тэ гжита тіло суцільный ромбо-меандр килимовим візерунок, е цила штэ е невойшме нэ ритуалет магжике тэ культит тэ лашит.Për lindjet e Tire në Botën e Vjetër, me një mospëlqim të parëndësishëm tatuyuvannya në Evropën mes-Evropiane, nga ana e kishës (në Cherga e Parë, Katolikerave), e tatuyuvannya 1771 filloi nga udhëtimi i tij i parë në brigjet e Australisë dhe Zelandës së Re, tatuazh i kokës së Zelandës së Re. Me melodi, yogi që këndonte i lig midis agiotazhit angz që nuk lulëzonte dhe vërshimeve të përgjithshme në tatyuvannya: një grup detarësh dhe njerëz të thjeshtë, dhe pastajë.Пер фат тэ мирэ, мода пэр фошнйат натйроре është zgjeruar në të gjithë Evropën. Historia e tatuyuvannya nuk do të thotë asgjë në lidhje me shpalljen e fjalëve. Pra, boshti, vetë Kuku, Evropa e strumave, është thurur nga vetë fjala «татуаж», që do të thotë «foshnjë», «shenjë» në shiritin kryq Tahitian.

Татуаж в Европе

Shfaqja e aborigjenëve të tatuazhuar в Европе është agiotage viclikalo chimaliy. Мабут незабаром ждне поважа ветэ объявлення, панаирет осе нджэ чирк удхэтуес нук бэнэ па пйесэмаррджен е нджэ «эгэрси фиснике».Në fakt, deri në Fund të shekullit të 19 -të, мода për aborigjenët më të gjallë ra në gjumë dhe ato u zëvendësuan në panaire nga titujt e amerikanëve dhe evropianëve.

Që nga fundi i të njëjtit shekull, tatyuvannya me fat është bërë super e popullarizuar në Shtetet e Re te Amerikës. Mabut U 1891 rotsi American Samuel Rreth «Verërat hekurudhore të makinës për tatuazhe elektrike. Vërtetë, artisti nuk e dinte vlerën e kësaj ore.Nawpaki, e gjithë gjysma e parë e shekullit XX dhe Evropa, dhe Amerika ishin të kënaqur me grupin standard të fotografive të thjeshta.

Нэ шекуллин XX татуировка и свет колец разів у мбіщет нэ вістри моды. Nova vera në mister filloi në vitet 50 dhe 60. Me sa duket, imazhet e kulturave të Prejardhjes së Largët, Polinezisë, Indianëve Amerikanë, së bashku me ambiciet e eksperimentuesve-tatuistëve, lindrejeshésve, tatuistëve, lindrejeshémë, shyndrejeshémë, shyndrejeshémël e teknologjisë.Эпо, мирэ, është një festë e qetë për një момент për të marrë hua një ditë në mes të të gjitha llojeve të artit. Ky është një fakt pozitiv që ju mbani në tuajin Historia Tatuyuvan , Ju mund të lundroni «шкруани».

Не витин 1960, исполнитель рок дхэ перфакэсуэсит э шпиртраве тё тире йоформал у бенэ клиентелэ тэ саллонэве тэ татуажеве. Dhe tani i riu, pasi kishte rrahur tatuazh tila nga idhujt e saj, ajo u mësua me prapanicën e saj. Natyrisht, Industria filloi të marrë vrull.Ште берэ нджэ плашкэ, ревишта дхе либра тэ вечанте джанэ берэ тэ дукшэм, джанэ шфакур школла.

Që nga fundi i viteve 1970, organizationimi i konventave dhe festivaleve ka filluar të festohet, të cilat janë bërë një trashëgimi logjike e zhvillimit të kulturës së tatuazheve. Në ditën e Konventës së Parë, ajo u mbajt në Nju Jork në 1976. Dhe, njëlloj, më shumë se 30 vjet konventë janë mbajtur për një numër zhvillimesh në lumenjtë tëme e rajoneve të.

tatuyuvannya e lumtur

Sot, si në të kaluarën, tatuazhi është bërë një манифест и kulturës masive: mjekët dhe juristët, politrog dhe biznesmenëhenCrazyshtë e çmendur, njerëzit vvazayut tatuazhet si një simbol i maskulinitetit, gratë dhe gratë mund të luajnë në një gjëegjëzë tatuyuvann sex dhe seksi. Пэр шембул, дикуш дэширон тэ арриджэ нэ тенденкат джаште кутисэ, инші, навпаки, пэр тэ фуллуар тэ шохэ са мэ шумэ мундэси тэ джетэ э мундур. Пара се гджиташ, интереси и лоджес шште и дукшэм нэ популларитетин е кетидж арти тэ тэ фамшэмве. tse:

Мадонна, Фрэнк Синатра, Шер;

Джонни Депп, Кристи Терлингтон, Бьорк;

Принцесса Стефани, Джулия Робертс, Кортни Лав, Джон Бон Джови.

Stink është i etur për të demonstruar tatuyuvannya e tij në ekranet dhe anët e revistave të modës. Як бачимо, история татуировання криер нэ багато е садж факте цикавих Ата джанэ тэ лидхур ме ньерез тэ фамшэм дхе до тэ лидхен мне мелоди нэ мэ шумэ се нджэ брез.

Tatuyuvannya në Rusi në fund të shekullit të 19 -të, kryeqyteti i 20 -të i demit është një nga simbolet e aristokracisë: toni në mod është duke vendosorak oborrin perand. I pasur në të njëjtën vidomo, pjesa tjetër e perandorit rus Mikola II do të shkojë në Japoni për një orë, «герцог штуар në til» një vizitor në vigjiljen e dragoit.Татуаж тэ прануара на Дукен е Мадхе Михайло Александрович. Мода, мода për foshnjat natyrore, e bazuar kryesisht në motivet e përgjithshme japoneze, я хабити menjëherë përfaqësuesit e dritës dhe bohemisë (Historyia e tatuyuan nuk mund të nxitavet n. Протесте, ташме нэ витин 1906, саллони и паре и артит тату у хап нэ Шен Петербург. Але жвиллими и татуювання, сикур тэ иште нджэ кривепэр, и атрибуохей летрэс сэ революционит Жовтневой. Vlasne Tatu konsumohet menjëherë nga «mbijetesat e regjimit carist» borgjez dhe shkidliv.

Në periudhën radianskiy, tatyuvannya ruse iu dha një gonin në pjesën kryesore të shkollës, e cila u formulua në vitet 1910-1930 rr. Mrekulli e lodhshme dhe shoqërore (e ashtuquajtura «spivovarstvo e keqe») me arkitekturë të qartë dhe shenja vizuale në grafikën natyrore. Para së gjithash, unë shoh për legalizimin e gardhit tatuyuvannya, i cili kërcënoi me lidhje burgu në periudhën nga viti 1937 deri në 1939. Mіzh shnshim në kodet penale ofendalian tatudo gardhitu.Nawpaki, ju mundeni, kështu që ky transformim и të qenit para tatuyuvannya u bë në periudhën e Madhe Vіtchiznyanoї vіyni, І lidhet me pjesëmarrjen e elementit kriminal në aksionet penion ekionet ushtarake në. Пэр мэ тепэр, ка шумэ херондж тэ татуажуар, дхе гардхи пэр татуаж нэ руси тйешт ка хумбур куптимин е тидж. А поганий из мира міцно закрыто по татуировкам.

Historia e orëve tatuyuvannya të SRCP informon për ato shkatërrime madhështore në vitet 1980 që u panë në vitet 1980.Me pak fjalë, ka tatuazhet e para me ngjyra, gjithnjë e më shumë njerëz nga e ashtuquajtura podpill rock për të luajtur me tatuyuvannya, герцог popullarizuar në vetvetez llojété llojété llojété llojétur pésik. Në të vërtetë, duket se Petersburg-Leningrad është qendra e të gjithë Proceit. Dhe, përveç kësaj, në Fund të viteve 1980, veshi i viteve 1990 pa një shkëmbim aktiv kulturor midis Rusisë dhe perëndimit të diellit. Me një fjalë, njerëzit që otrimuyuchi janë të përshtatshëm, dhe jo të këqij nga пропаганда и информация, e kuptojnë се tatuyuvannya nuk është një shenjë e burgutloj, пор një shenjë e burgutloj.

Në территория CPCP kolike mbahen konventat e para të tatuazheve (festivalet), de maistri tatuyuvannya të shkëmbehen me pranimin me kolegët vichiznyam dhe të huaj. По, по, история е tatuyuvannya нук мунд тэ bëjë па vizita masive. Герцог gjykuar nga usy tse për të sjellë frytet tuaja — një mendim i madh është 100% татуировка смінюється.

Në ditët tona, qendra e industrialrisë së tatuazheve në Rusi është me të drejtë Шен Петербург. Deri atëherë, nga 8 deri në 10 krimba në arenën e vogël të SC «Yuvileyny» Festivali и Shën Petersburgut Tatuyuvannya dhe Body Artu , Në të cilën fati i majstritbing të madh nga Rusia dhe tokat e tokat e.Por Historyia e tatuyuvannya nuk do të përfundojë fare, por vetëm duke shtypur përfundimet. Chi nuk është мета thirrje e vërtetë — джо vetëm popullarizimi i tatuyuvannya, por përtëritja në Rusi e një misteri me një Histori Bagatovic.

Татуювання у шфак випадково. Герцог тэнэ кэтэ, кур и панэ дхе ndonjëherë, нэ тэ чилат консумонин блозэ, нэсе иште фарба, си нджэ мбресэ, кимерат и тэ вегджелве тэ пафаджшэм у шфакен нэ рабиэ вендос тэ шэрумэ.

Arti i dekorimit të vetes me një tatuazh mund të bëhet nga njëri prej atyre që gjenden.Historia tatuyuvannya narakhovuє jo më pak se 6000 vjet. Gjetja е tatuyuvannya znaydeni gjatë gërmimit të piridëve egjiptianë. Мумиет джанэ афер чотир’ох миджэ рокив, эль э нджэ тэ вогли нэ нджэ шкири тэ варр штэ мирэ тэ шихет. Egjiptianët e lashtë shanuvali misterin e tatuazheve, themeluesit e kontakteve tregtare, ata zbukuruan fuqinë e banorëve të Persisë, Greqisë dhe Kretës.

Me mendimin e së kaluarës, tatuyuvannya u shfaq në epokën e pezullimit fillestar. Vona shërbeu jo vetëm si një zbukurim, por si një shenjë e fisit, klanit, totemit, tregoi përkatësinë shoqërore të mjeshtrit, u shërbeu maskaradave fur orën e dashhaurisshjë, por gjit.Një koleksion i vogël i foshnjave aplikohet në tilo me farbs. Sidoqoftë, imazhet e ngacmuesit nuk janë bindëse, kështu që ka nevojë për ato më me stil.

Të dhëna për shenjat natyrore të popujve të lashtë (Gaulët, Frakianët, Grekët, Nimts) janë zhvilluar në veprat e Herodotit, Hipokratit, Ksenofonit dhe autorëve të të tjerëve. Midis njerëzve të kombit, ata u grabitën nga shkіrі vetëm për njerëzit me aftësi fisnike. Нэ ата që джанэ багаты, ндьерезит канэ хумбур пьесен э пасме дхе тэ перпарме тэ трупит.Tatuyuvannya vikoristovuvalasya navit për një gjethe lokale. Пер нджэ скллав, кока э нджэ скллави иште прерэ дхе нджэ флетэ иште ванэ нэ шарсаф. Nëse flokët rriten, personi nuk kthehet në kuptimin e vendit.

Ka pak gjëra në lidhje me tingullin e tatuazheve dhe plagëve nga popujt e Prejardhjes së Afërt dhe Evropës Skandinave. Skifet fisnike Altai vinin për të veshur imazhet e krijesave — zogj kasolle, dre, dele, brinjë, etj., Si dhe skena nga legjendat dhe mitet.

Европа ка мэсуар на маринарин татуировки Джеймса Кука.Në 1769, rotsi vin solli së bashku Polinezinë, e cila ishte e mbuluar plotësisht me tatyuvannya. Пэр кэтэ версия тэ артит тэ татуажеве эрдхи нэ Европа нга Австралия, нга ветэ Самоа, герцог у берэ и ндеруар, элитэ нэ мес тэ фисникэрисе европиан. Në ishujt е Самоа tatuyuvannya deri në ditët tona, unë jam i njohur me pozicionin serioz në pezullim dhe aplikuar në tokë me të njëjtat metoda, edhe nëse është një ide ethehesirë tona. Në zgjerimin e krishterimit, hyrja në tatuyuvannya u bë zmіnyuvatisya — її ishte e rrethuar, vvazayuchi e keqe.Ата iu drejtuan Biblisë. Не эпокен и Трегуэсве тэ Медхендж Джеографикэ, татуажет нэ Европа у бэнэ трегес тэ примитивитетит тэ ньерезве.

Sidoqoftë, tatuazhi u mbulua me një shtrirje tavoline bagatyokh, dhe tatuazhi u hoq për krijimin e skllevërve dhe zlochintëve. Kështu, për shembull, në Evropë, mashtruesve iu dha një shenjë në gjuetarët gjuetarë me gjahtarë, gjuetarët — në brirët e viglyad, nëse dënoheshin në galerië, nëse dënoheshin në galerië — dojënë, dénoheshin në galeri — galeri»ataal shkruan «, dénoheshin në galeri — ‘atamonhe dkruan» — «ТФП».Не Руси, ата ишин скллевер таврували;

Përfaqësuesit e svitu të madh plaçkitën foshnjat natyrore në sytë e simboleve të pushtetit dhe stemave të familjes. Njerëzit e zakonshëm kënaqen me fotot e dashurisë me zemër të lehtë. Tatyuvannya më e popullarizuar ishte në mesin e marinarëve: më shpesh erë e keqe u aplikua për personin dhe imazhin e fëmijëve të dashur, rozp’yattya, pasi ata u fronizuan si një hrumbisman për.

Në tokat e para të botës, rritja në Amerikë, Indi, Poloni dhe Japoni, tatuyuvannya është bërë më e gjerë.Banorët e fuqive cich zbukuruan bujarisht tatuyuvanni -t e tyre shoqërisht njerëzit e foshnjave natіlnі ngacmojnë veten rozkіshnymi. Культура мэ э мадхэ э татуажеве свитанок нэ Джапони. Татуювання иште вешур нга самурай дхе гейша (джем рретуар герцог трегуар тило тэ жвешур, эра э кеке трондити татуювання, кешту кё имитюют одяг, нук э фрю столи ветхэм нук). Maestri japonez së pari propozoi imazhet e parëndësishme. Зэвендэсони столитэ дхе фигурат э шешта тэ эрэс сэ кеке джанэ берэ имаже тэ криджесаве тэ медха дхе шумэнгджиреше митике.

Нэ Америкэн Пивничну, нджэ мистер и татуювання, мэ и мирэ пэр гжитчка, «vërshoi» menjëherë përmes Kanalit Bering me Chukchi. Чукчи ishin miq me indianët indiano -amerikanë, dhe era e keqe e transferoi misterin e tatuazheve në Amerikën Qendrore dhe Veriore.

Vlerë e madhe është mali kolіr, mіsce roztashuvannya, si dhe vetë foshnja. Për shembull, në mesin e Maorive, tatuyuvannya e palosshme u trondit vetëm nga fisnikët e njëjtë fisnikë të shpalljes fisnike. Tatuyuvannya e të gjithë njerëzve nuk u pa vetëm në bukuri, por përkundrazi në palosje.Столитэ у vendosën në një komplot të palosshëm, ndërsa protesta ishte plotësisht simetrike në dysheme. Fiset Deyakі amerikane shkaktuan një larmi imazhesh para orës së luftës me fiset e tjera.

Banorët e ishujve të Polinezisë vizituan foshnjat vendase pranë binjakëve, si një totem i familjes. Aplikimi i tatuyuvannya është një ritual, shkatërrimi i njërit duke zbavitur processin e jogos kuptim magjik Për këtë, ajo u soll nga njerëz të përvetësuar posaçërisht. А э нджихни джу, и чили татуюваннйа гид дхе удхэррэфйеси джуадж нэ дрите, нга дрита э кэркимит, э чила штэ рруга дрейт дритеш? Сидокофте, бренда нджэ оре имажи и пара хумби.Të gjitha pjesët janë bërë tatuazhe декоративная робототехника. Pas ndihmës së tatuyuvannya, Lyudin në mënyrë pragmatike sheh otochennya e tij, varet vetja e tij e brendshme.

Importantshtë e rëndësishme të thuhet, nëse vetë ludina është e para që i jep foshnjat në shkrimin e saj. Quiteshtë mjaft e qartë se history e tatuyuvannya narakhovu nuk është më pak se 60 000 рублей. Gjetja е tatuyuvannya znaydeni gjatë gërmimit të piridëve egjiptianë. Мумиет джанэ афер чотир’х миджа шкэмбор, эль э нджэ фошнже нэ нджэ школле тэ уритур, мбани чини меня миреси.

Sidoqoftë, tatuyuvannya u shfaq më herët — мне башкэсинэ fillestare. Vona shërbeu jo vetëm si një zbukurim, por si një shenjë e fisit, klanit, totemit, tregonte përkatësinë shoqërore të mjeshtrit, por, për më tepër, shpresonte pëar magujëndë klanit. Arsyet për shqetësimin e zychaynoi tatuyuvannya mund të mos jenë të qarta. Теория është и gjithë përparimi logjik i veshëve natyrorë të Shkiri, të cilët u miratuan nga njerëzit e Kamyaniy Viku. Рани дхе синз у земэруан нэ кимера ме плагэ, пор ата у панэ нга и нджёджти фис нэ анэн тджетэр, си нджэ люфтэтар и мирэ дхе нджэ джетэ э габуар э люмтур.Дери нэ вит, фамильджа э парэ у рит, э башкуар нэ нджэ комунитет тэ вогел тэ органгуар, дхе нэ шкиру у апликуан гджиташту шенджа тэ вешанта, тэ чилат мунд тэ кенэ нджэ куптимиджимитэ тэ нэ нэ нджулл нэ нэ кхэ нэ шкиру. Видбувалось це нэ фонд тэ периудхес Лодовиков …

Rrënjët historyike të Gliboki, gjeografia e tatuazheve nuk është më pak e rëndësishme. Разные виды татуировок у практики нга нгеразит свитошьих тэ ботэс уловка, нга носичіванс тэ эррэт ата у звендесуан нга рубцов.Të gjithë ishin tatuyuvali — fiset e vogla të Evropës dhe Azisë, indianët e Amerikës Indiane dhe Indiane dhe, natyrisht, banorët e Oqeanit.

Fiset indiane të Indonezisë dhe Polinezisë, praktika e tatuazheve transmetohet vazhdimisht brez pas brezi, për të shërbyer si dëshmia më e bukur antropologjike e rëndësisë shoqëroyuan të tat. Дхе джо тэ гджита анэт е джетес сэ нджеэзвэ джанэ тэ лидхура ме татуаж — нга нджерезит нэ вдекже, — дхе мадже, натыришт, нук ка нджэ пджесэ тэ тиллэ тэ трупит, мби тшэти шилё цилэ.

Tatuyuvannya midis popujve të rinj të botës ishte një simbol i skllavërisë, bindjes, mbronte dhe mbante informacion të koduar në të. Pra, në mumiet egjiptiane, arkeologët e njihnin prapanicën е tatuyuvannya të gjetur. Era e keqe daton në afërsisht 2000 shkëmbinj para kohës sonë. Egjiptianët tatuyuyu vetëm faraonët e Tire dhe viktimat më të mundshme. Njerëzit Ostryvni për ndihmën е tatuazheve iu afruan perëndive të tyre. Popujt e lashtë të vikoristëve mësoheshin me tatuyuvannya në ritualet fetare, si një amulet dhe si një zbukurim.Пёр шембул, греет наколювні кодуан татуировав тэ спигунет и шина, он ромакет таврували злочинців дхэ скллевер. Пэр мэ тепэр, перандори ромак Калигули иште и пэрштатшэм, нэсе мунд тэ lejojmë që кофкат е патэметэ тэ грабитен нга пунерэт.

Personi duhet të jetë në pamje të qartë. Ky është personi që zbukurohet në pershu chergu. Fiset e Majorit nga Zelanda e Re veshin në maskën e Tire një tatuyuvannya të ngjashme me maskën — Моко. Dealshtë një zgjuarsi e madhe përçarëse të shërbesh dhe të shërbesh si një betejë e përhershme për fermerët, si një tregues i trimërisë dhe një kampi elastik të zotërinjve.Пэр дэшморет, сикур нэ люфтэн пэркулэсе нэ фитирэн э Була, маска э Моко, фитуэси и ндерит тэ мадх — кока э тидж у дэргуа дхе зберигали, си нджэ реликтуал и фисит. Дхе куфомат э люфтес сэ пиктуруар у ходхен нэ криджешат э эгра. Дэшмитарет э Моко джанэ ак индивидуал сакэ мэ сэ шпешти ата ишин фитуес нэ формен е нджэ фирме тэ вечанте, осе пак гишт. Në veshin e shekullit të kaluar, pasi i kishin shitur tokën monstrave angze, Majori, i cili firmosi «urdhrin e blerjes», фотографии në mënyrë retrospektive një kopje të saktë të maskës së Tire Moko.

Mayzhe të gjitha fiset Verë e Amerikës për të gërryer tatuyuvannyam: са мэ и фортэ тэ джетэ татуажи нга людин, ак мэ е гуксимшме дхе вера мэ э гуксимшме пэр тэ фитуар мби тире мошатар. Paraardhësit tanë gjithashtu донин të zbukuronin me maturi imazhet e tyre të krijesave, si, në їkhnyu іхnyu, mali për të sjellë badi në klan. Indianët e lashtë, në mënyrën e tyre, nënkuptonin për një tatuazh shtesë një numër mbretëresha të mbingarkuara.

Në Zelandën e Re dhe Polinezi, njerëzit, të cilët vranë një tatuyuvannya, u ndryshuan si shenjtorë.Ррахджа э падуруешме, паси эра э кеке у нджох нэ процессин э шкактимит тэ татоюваннйа, и нгрити ата нэ рангун э дэшморэве. Të vegjlit vidbuvavya në maskën, duart dhe këmbët me çekiçë me kokë që shtrihen nga vitet e dekilokos. Ай кэ нук у шфак дери нэ фонд, паси киште хирэ нэ маллким менджехерэ нга атдхеу инн. Нэ Джапони, татуювати леджои кэ тэ привохэдж нга шансет мэ тэ мира дхе аррити лартэситэ э мадхештисэ сэ мэсуэсве тэ школлэс сэ артеве марсиале. Нэ мес тэ кишес сэ криштерэ, аджо у перпок тэ мбанте традитэн э татуйуан, важаючи дхе рэниес варбар.Në mbulimin е Evropës, tatuyuvannya u bë shenja dallUE e katës së mesme, герцог shënuar zuzarët dhe vbivts. Ора довгый нё татуажет Радянский руси джанэ берё нджэ атрибут и вязница.

Gratë e aborigjenëve japonezë Ainu tatuyuvannyam në fytyrat e Tire lindën familjen e Tire. Нэ праг тэ buzëve, faqeve dhe kthesave, юмунд тэ shihni ndryshimin dhe ndryshimin e gruas dhe të vegjëlve tek fëmijët e saj. Kështu, мидис këtyre popujve, ka një numër të madh të madhërish mbi këto gra, të cilat simbolizuan vitalitetin dhe pjellorinë.Дхе нэ диса ньерез, ситуата мне татуажет фемра шкой нэ экстреми: нэ Атоллин Нукуро, фэмиджет, ньерезит це нук ишин тэ татуажуар нга гратэ, у перпласен нэ кохен е комбит.

Tatuyuvannya është e lidhur me ritualet e ashtuquajtura «kalimtare», pavarësisht nëse është fillimi и Yunak në pjekurinë e cholovik ose zhvendosja e jetës nërteëme e pavarësisht nëse është fillimi i Yunak në pjekurinë e cholovik ose zhvendosja e jetës nërteëme e pavarësisht nërteëme e pavarësisht nëse është fillimi i Yunak në pjekurinë e cholovik ose zhvendosja e jetës nërteëme e p. Пэр шембул, фисет Диак нга ишулли Борнео вирили, дхэ нэ параджсэн мускуларе — Апо-Кезио — тэ гджита шиджет э режа, ато анти-токосоре: дрита эрресохет, джамбалли штэ в нксехте, этдж.

Me sa duket pas vdekjes, tatuyuvannya u bë e ndritshme dhe e ndritshme, dhe kjo dritë filloi, në mënyrë që ata të mund ta drejtojnë me siguri volodarin përmes hendekut мидтэсэ. Пёр мё тепер, мидис попуджве этникэ, ата шпресонин пёр фукитэ мэ тэ фукишме магджике: фёмиджет у руайтен нга штыпья е Батькив, кур у ритен у шуан нэ бетейхин дхе нё рритен у чуан нэ бетейхин дхе нё дашзермбер, нжумбээр. Sidoqoftë, magjia e tatuazheve nuk ishte vetëm «e egër».

Në shekujt 18-19, marinarët britanikë përshkruanin në kurrizin e tyre litarët madhështorë me shpresën për të kapur të gjitha këto ndëshkime pyjore, u praktikuan gjerësisht angle.Në mesin e arabëve, hajmali i tepërt vetë përdori tatyuvannya me citate nga Kurani. Нэ прапаникат мэ тэ мира тэ пезуллуара тэ татуювання, кэшту це чи инакше, промовой статус в шокэрор тэ мжештрит. Але, нэ фиторен деяки выпадки, шёрбеу пер дёмет. Нэ провинцён японезе тэ Чукудзен, периудха Эдо (1603-1867) .Нэ цилэсинэ э керрит пэр кокррен э пара, брейтэсве у апликуа нджэ виджэ горизонталь пёргджатэ баллит, прапа тджетрэс-мэджэ нджэрэ нджэрэ нджэрэ нджэру. Результаты ёште ньё пёрбёрье, ньё магазин ієроглиф ИНУ — «кэн».

Në Kinën e lashtë, një nga Pesë Klasikët u ndëshkua si një tatuyuvannya në fytyrë. Кешту у годитен ветэ скллеверит дхе ата це у лируан, тэ чилет у гджаллэруан ме калимин е кохес дхе кэ ишин штрирэ нэ нджохуритэ э тире. Të dy grekët dhe romakët përdorën tatuazhe për qëllime të tjera, dhe pushtuesit spanjoll vazhduan praktikën e Tire në Meksikë dhe Nikaragua. Tashmë në kryeqytetin tonë, në orën e Shenjtit të Parë, në Britani, tatuyuvannyas «D» i donin dezertorët, në Nimechchin ата po dridhnin numra për viktimat e kampeve të përj, nërj, nërj gjë.

Dhe madje edhe në Evropën e lashtë, tatyuvannya grumbullohet në implantimin e jashtëm të grekëve të mesëm dhe galëve, britanikëve dhe fraicheve, gjermanëve dhe fjalëve. Praslovët, paraardhësit tanë, përdorën pulla ose vula balte — пинтадерами për të aplikuar tatyuvan. Цівридни прези мне элемент тэ збукуримит леджохет тэ мбулоджэ тэ гжитэ тіло суцільный ромбо-меандр килимовым визерунок, е цила штэ е неойшме нэ ритуалет магике тэ культ тэ лашиттэ. Аште пер тэ ардхур кек кэ нга згжерими и криштеримит, та каджме татуйування герцог у ждукур па мёширэ, си нджэ пйесэ депо э ритуалеве Язычницкий, дхе практикишт згас.Тим больше, në Dhjatën e Vjetër thuhet qartë: «Për të vdekurit, mos kini frikë nga narіzіv dhe mos rrahni me shkronjat e tij».

à l’origine du jean Levi’s original À propos de la marque Levi’s Accessoires du jean Levi’s original

История

Le cerveau de l’entreprise et de la marque — Лоб Штраус (Löb Strauß) — есть né dans la patrie non juive de Bavière (Nin Bavaria en partie Nimechchin) в 1829 году. Le père Yogo mourut de la tuberculose en 1845, et deux ans plus tard, il se rendit aux États-Unis, et à cette heure-là, la Bavière avait déjà été violée.Aux États-Unis, Лоб Штраус — измененный сын Леви Штрауса (лира: Живой Штраус).

Avec une poignée de Live Strauss, échangé des outils et de la mercerie в Нью-Йорке. В 1853 году, le rotsi vin perezhdzhak avant la Californie, le yaka était inquiet à cette heure fèvre de l’or … Strauss lui-même ne s’est pas impliqué dans une videocassette d’or, mais il prevu de vendre des odeas et des dibs flexibles pour les prospecteurs et les aventuriers, com la California a été reconstruite.Au bouleau en 1853, Штраус прибыл в Сан-Франциско.

Sur Internet, на нескольких сайтах Miraculeux de Ceux, 1853 г., рок-де-Лайв-Штраус, как нельзя лучше подойдут к выбору лучших джинсов. Après escapeir jeté un coup d’œil aux riches article russes de l’histoire de Levi’s, j’aurai également créé un grand nombre de ventes. En allant pour plus de détails sur le site officiel de la société, je me suis amélioré. Les information de Runet sur Levi’s ne sont pas exactes à определенных égards.Информация о компании Levi Strauss & Co.

Otzhe, 1853 rocheux près de San Francisco Live Strauss s’endormit dans premier magasin et la société Леви Страусс (без «и Ко»). Les jeans Zhodnih ne sont pas encore viroblyav, mais se consacrent à la vente en gros de vêtements et de produits de mercerie. En 1856, avant l’entreprise de Liv Strauss, Devid Stern, l’homme d’une des sœurs, s’est Joint. В 1863 году общество Леви Страусс было переписано Levi Strauss & Co.»A cette heure-là», «Live Strauss devenait déjà un homme d’affaires éminent de San Francisco»; gagner aussi en активный участник à la vie sociale et culturelle du monde.

En 1872, Strauss coupa une feuille à Jacob Davis, un emigré de Riga, qui entra à cette heure-là dans l’entrepôt de l’Empire russe. Dev_s écrit à предложение ceux qui ont gagné vigadаv une manière sans précédent de fixer le kishenya au pantalon — à l’aide de rivets moyens. Выиграть déjà vendu quelques-uns de ces pantalons à ses customers et obtenu des brevets pour leurs vins, mais pour le rétablissement du brevet, nous avons besoin de 68 долларов — de gros centimes pour ces heures.

Якоб Дэвис является вирусным для востребованной помощи в Live Strauss. Дежа в 1873 году, un nouveau brevet a été révoqué. Enregistrements du buv sur Liva Strauss et Jacob Devis. Le même sort a commencé avec la production de nouveaux pantalons; Керивничество суробничеством и признаком Якова Девиса.

Varto voulait dire, avant le discours, qu’en 1870, la production de roes était plutôt artisanale; La première usine est devenue une privation d’oreille des années 1880. En fait, la date exacte de l’histoire du Levi de cette heure, malheureuse, malheureusement, il ya tellement de grands documents de la société Levi Strauss & Co, qui ont Подвеска été envoyés une heure au tremblement de terre de 1906, qui a été supervisé par tous.

Il faut aussi dire que dans les années 1870 les jeans étaient appelés jeans. Todi a été nommé «salopette à la taille». On leur a volé des pantalons de yak en toile de voile marron, donc en denim blakit — ткань, qui était fourni avec un ensemble du français nim (имя: de Nim français signifie «s Nim»). Cependant, ле pantalon Nicoli de Levi n’a pas reculé devant l’argent de Nim. Pour la première fois, l’argent a été acheté à la société de Manchester Amoskeag Manufacturing Company.Et pas de la place anglaise de Manchester, mais de la place américaine, qui se situe dans l’état du New Hampshire. La compagnie Denim tsya joue depuis le milieu des années 1860.

Compagnie Descho piznishe — dans le rock des années 1880 — Levi Strauss & Co. J’ai vendu la sortie de ces vêtements Inshy en denim — zokrem, vestes. En plus de cela, une varété de cheises a commencé (de la bière, pas pour les jeans, mais pour le plaisir).

En 1886, L’Etiquette de l’entreprise de Levi Strauss & Co.a été disoute. (фото ci-dessous) Sur les étiquettes, vous pouvez bachit deux chevaux pour étirer des jeans. Jinsi, tu peux le battre, ne te déchire pas. Une sorte de changement d’avis pour le développement de ce label, servant de vague de vie: un chauffeur arrivant à une voiture (прибытие после аварии) au deuxième pari du jean, et étant arrivé sain et sauf avant la prochaine gare.

En 1890, модель джинсов Levi’s 501 представляет собой образец одежды Bula, который является классическим классическим произведением.Bilsh-mensh est une viglyad porte-bonheur, cependant, elle n’est arrivée que dans les années 1920: c’est la même période où les gens du jean ont été initiés à cette viglyad, dans laquelle nous la connaissons. Le numéro 501, avant le discours, n’était qu’un numéro de sizes, как vikoristovuvala pour coudre des jeans tsikh. Bien sûr, bien sûr, Levi’s 501 n’avait pas Assez de passants de ceinture pour tous: été transféré pour être porté avec des bretelles. Le jean Levi’s 501 est désormais un classique; La puanteur est vpuskayut et jusqu’à cette année dans un grand nombre de couleurs polyvalentes et pour gagner en Popularité.

1902 Live Strauss mourut et ses neveux devinrent la compagnie des cheruvati. L’entreprise a poursuivi sa круассанс; Було отметки нового употребления. L’assortiment de vêtements s’est agrandi. Панталоны для одежды из джинсовой ткани плюс популярные американские одежды; 1911 Levi Strauss & Co. J’ai enfilé le dégagement du pantalon de la toile à voile, aprèsvoir dépassé tous mes questions tordus sur le dégagement du pantalon en jean.

Под час Autres jeans légers Производство джинсов может быть произведено на основе джинсов (ткани и другие аксессуары, необходимые для джинсов) для всех других джинсов.Cependant, il faut dire que dans les années 1940, les Européens ont e les premiers à porter des jeans, car étaient portés par les militaires américains.

Jusque dans les années 1950, les tours de jeans n’étaient pas tellement associés aux vêtements de travail, les jeunes ressentaient un уважение, особенное для eux. Важные изменения в истории джинсов, появившейся в 1954 году, в джинсах Levi’s sont apparus parce qu’ils étaient populaires sur bliskavtsi (seuls des boulons métalliques étaient utilisés jusqu’à la dernière fois).D’ailleurs, même dans les années 50, toutes sortes de maisons s’appelaient «джинсы». Levi Strauss & Co. J’ai commencé à porter mon pantalon pour le denim cim im’yam en 1960 rotsi.

Les Boules rocheuses des années 1960 ont provoqué la superbe popularité du jean auprès des enfants américains et anglais. Déjà en 1958, l’un des journaux américains écrivait qu’environ 90% des enfants américains portaient regulièrement des jeans. Dans les années 1960-1970, le rock est revenu à la vraie vibuhova, je boirai sur un jean, et, en héritage, toute la période est l’une des plus conviviales et conviviales de l’histoire de Levi’s.

Dans les années 90, le rock déjà commencé à décliner: en une dizaine d’années, la part de Levi’s sur le marché des vêtements en denim s’est accélérée. В роке 2000-х годов, продолжал, продолжал слушать музыку Леви в разных позициях. Шанувальников огьягу Леви (zokrema et jeans célèbres) є Стинг, Мадонна, Джон Траволта и нав Барак Обама; Бинг Кросби, Мерилин Монро и Стив Джобс занимались регулировкой джинсов Levi’s.

Nos vêtements Levi’s sont vendus dans Environment 110 платит по всему миру.Tsikavo, la société Levi Strauss & Co., способная продавать шантиры Лива Штрауса — en fait, c’est une grosse entreprise qui grandit jusqu’à des круассаны гигантских.

Ассортимент

Chez Levi’s, вы должны соблюдать осторожность с’il s’il s’agit d’un vêtement coquelicot. Reconsidérez les стилей спортивной одежды и спортивной одежды. В классических джинсах Levi’s (501, par instance), vous pouvez marcher sur un robot, car il n’y a pas de code vestimentaire suvorogo.C’est corrective et selon le porté aux chereviks, lumières, pulls, shorts et aussi au même. Yakhos yaskravikh, clubbing et discours super joyeux chez Levi’s, à mon avis, mayzhe est stupide.

Les jeans chez Levi’s не рекламируют невидимые простоты: красивые модели, стили и цвета. Rosmіrіv l’appelle beaucoup: après tout, le prix est égal à magasins russes Levi’s est tellement fiable que vous ne pouvez pas tout acheter. Je respecte specific le varto chez Levi’s pour les shanuvalniks des jeans classiques — des denims modetes, de talent normal (et non sous-Estimé), sans fioritures.Les modèles sont faits pour grandir: de ou sans, de pour recharger l’argent croisé et du clair, des pinces sur les clignotants et des pinces sur les boulons.

Les Levi sont bleus, noirs et blancs. Syrikh, les gros jeans sont peu nombreux; червоных, верт, гаи майгре, жне па загалы. Eh bien, peut-être juste en n’appelant pas. La mode, je le répète, est très populaire — джинсы, (régulier), большие, белые, мягкие. Модели являются частью микросхем на блиске, а модели являются частью микросхем на вкусняшках.Zagalom est pratique pour tous les goûts. Varto, shchopravda, respectez le fait que l’assortiment de jeans est large, pas pour les femmes.

Douzhe nepogan à Levi’s gonflé; Varto — это украшение с указанием аксессуаров. Vzagal, come un étrange qui gonfle бис Леви плюс храм qu’un; їх montrer visiblement le goût et la lassitude; raideur à la fin. Возможен самый лучший консерватизм в духе времени: коллекция, которую несут в себе сувениры, или прекрасные дискурсы, выносимые на фасады, и другие действия, которые навязывают архаичные конструкции.Solutions de concept Замало цикавих.

Les magasins Levi’s sont réputés pour leurs intérieurs originaux et leur service discret. Le vendeur doit faire preuve de уважение и усердие, même si vous n’imposez aucun produit ou vos propres pensées. C’est sombre chez ceux qui sont primitifs, mais même pas gentils: c’est important pendant une heure, car il est important de voir ce chi insha rіch à la lumière du jour.

Spécialistes de l’ennemi. Видгук

Je peux dire le jean Levi’s 501 classique.Tissu бис плюс защита и высокая квалификация, современная мода, суть традиции нутроша. Jinsi ne manque pas la viglyad insense quand c’est pranny (yakscho prati correctement, zoosuilo), mіtsnі. Quelques moins: dans un Pershe, бис плюс легкость для чистых мужчин и женщин; en d’autres termes, le тканевая ткань на бис, rugueux et rugueux. Ymovirno, toutes les spécialités du modèle. En plus, je porte un chapeau Levi’s — je suis content, très mignon à regarder, je le prends à l’usure.

Sur Internet, les messages sur Levi’s et Levi’s peuvent être très positifs. Pratiquement tous sont de haute qualité et de haute qualité, ainsi que le service de garniture, de vendeurs compétents. Skargi marche très bien sur des prix élevés (en Russie ils sont vraiment envieux), sur un design terne. Il n’est pas nécessaire de parler de ceux qui semblent valoir un сантим для un сантим для eux, une selected est simplement bezgluzha, à cela, à travers le ryk-other scarpetki ric encore plus nabridaє, et je ne veux tout simplement pas harceler , je ne veux pas le voir.

Информация brève:

 • Плата за обслуживание: La marque est américaine, le design is le même que la version américaine, elle est largement latino-américaine (Mexique, Colombie, République Dominicaine) et asiatique (Пакистан, Бангладеш, Китай, Вьетнам). Des Discours deyaki Cirlent in l’Italie des USA.
 • Le style d’Odyagu : casual (спорт-кэжуал, suvory casual).
 • Ассортимент : джинсы, pantalons décontractés, сорочки, marais, chemisiers, футболки, тис, туники, пуговицы, кардиганы, pull, pull, sweats, vestes (coupe-vent, doudounes), шорты, vêtements de sport, ceinture, sacs, chapeaux , шапки, корзины, корзины, колпаки, колпачки, мокасины, колпаки.
 • Odyag, fait exploser ces accessoires pour cholovikiv, les femmes, la nourriture .
 • Ромарин одягу : junior — du XS au XL (джинсы du 23 au 33; surtout — du 26 au 31), чоловича — du S au XXL (джинсы du 27 au 40; главные — du 29 au 38).
 • Rosemiri vzuttya : en semaine — от 36 до 40; чоловича — от 40 до 46.
 • Matériaux : naturel — бавовна, горох, лайне, пуховое одеяло, шлейф; pièce — полиамид, нейлон, вискоза, эластан, полиэстер.
 • Категория Цинова : vishche pour le milieu (en Europe — le milieu, aux États-Unis — inférieur pour le milieu).

Признание за одяг, вздутия и аксессуары (за сундук 2012) :

 • Джинсы — 4000-5300 рублей
 • Jean classique Levi’s 501 — 4200 рублей
 • Pantalon décontracté — 4000-4500 рублей
 • Сорочки — 2700-4200 рублей
 • Футболки — 1400-2000 рублей
 • Поло — 2200 рублей
 • Короткий — 2700-3300 рублей
 • Спідницы (жіночі, зрозумило) — 3300-4000 руб.
 • Толстовки — 3500-4500 рублей
 • Тянуть, тянуть — 3500-4500 руб.
 • Cardigani et pulls — 4000-6000 руб.
 • Вестес — 4500-16000 рублей
 • Chapeaux — 900-1600 рублей
 • Mitaines tricotées — 800-1000 рублей
 • Плакаты — 600 рублей (2 парии)
 • Ceintures — 1600-3500 рублей
 • мешочков — 3000-12000 рублей
 • Гаманци — 2000-2500 рублей
 • Кеди — 2000-3500 рублей
 • культур — 3000-4000 руб.
 • Mocasini — 3500-4000 рублей
 • Черевики — 4000-5000 рублей
 • Напивчеревики — 3500-4500 руб.
 • Boissons (жіночи, зрозумило) — 6000-8000 руб.

Поселення : служба сайта, дополнения модулей, добавление дополнительных модулей.

Il existe des dizaines de types de jeans différents, mais si vous les include dans la liste, ils ne sont pas specific dévissés, alors vous pouvez al jusqu’à une Centaine, mais si vous avez plus de petits ménages du pays d’As , alors vous ne le ferez pas. être gâté. Tout d’abord, les blague sur les «bons» jeans sont calmes, il est idéal de s’asseoir sur la silhouette et de garder son cœur à l’aise — ne pas s’étirer sur le collant, mais c’est la второй; Pour accélérer le processus de sélection et d’achat, et également vous permettre d’économiser autant que possible, nous avons preparé pour vous les marques de jeans les plus populaires de prix les plus récentes — des modèles économiques bon marché de virobniks класс премиум.Dans la première partie, parlons du segment économique.

Ici, il est important de faire un avertissement. джинсы sont du groupe de prix et taillent le palmier dans la cote de popularité du monde entier. Évidemment, il est cannot de dire qu’il ya une différence entre les jeans économiques et les jeans de la classe premium, les Polonais sont moins dans les Мотивы и специальный режим: сувенир на этикетках, эксклюзивные аксессуары, кулон для управления роботом.Ale, yak vi rosumite, «джинси» au moment du chant pour clore et begin une foire de Marnoslauces. Si le Levi «s ou le Wrangler moyen peuvent obtenir des acheteurs à 25-30 $, alors Kiton or Ralph Lauren de la collection Purple Label peuvent valoir 1000 $, ou pour Trouver quelque selected. …

Eh bien, pourquoi ne pas payer trop cher pour le modèle encore plus cher et, malheureusement, encore plus cher de la marque, il n’y aura pas Assez de ventes pendant une heure — par instance, la fameuse chute de feuilles «Черный Пятница «ou les soldes saisonnières.Une heure entière de remise sur des jeans de marque peut atteindre 50%, et pour ceux qui aiment le segment du luxe, ils peuvent venir jusqu’à des marques fidèles en termes de prix.

Une autre шанс сделать шанувальники классических джинсов. Например, le légendaire Levi’s 501 ne флуктуация из 140 fusées, mais sur ebay.com, на peut découvrir en général comment et quel est le modèle, bien digne de sortir une sorte de rock 2010 pour un jeu même «délicieux. «.La tête n’est pas là — n’entrez pas régulièrement le nom du modèle de jeans d’affilée pour une blague: vous pouvez Trouver les meilleurs et les, «привлекает» все плюс купоны.

Du point de vue du segment premium, les jeans sont une classe économique, sont considérés com un modèle de commande important issue d’une histoire triviale. Tout d’abord, c’est Assez Intelligemment Conçu: les modèles ne sont pas conçus pour le glamour, le statut de la beauté abstraite, mais pour tous les objectifs concrets et pratiques — роботы, великие топоры, рандонны, suivi actif d’une новый случай.Naturellement, джинсы ces se различаются по принципу «служба высокого качества», «без марки и продленного». Et si les pantalons sont toujours inquiets, oh messieurs, essayez de suivre ce modèle, que je me suis clairement Recommandé.

Vue des États-Unis boutique en ligne de thèmes de cowboy с великолепным ассортиментом. Je camarade ici n’est pas pour une mascarade, mais pour une vie hantée. Джинсы и джинсовая одежда, поливалентные гонфле, аксессуары марки sont vazhayutsya «à eux» dans le thème de la visite sauvage — Wrangler et Levi «s.le pays de l’Union Kolishny, par instance, en Ukraine et au Kazakhstan sont présents (DHL или UPS), является вероятным que les party de protestation (d’un montant de 60 $) fassent taire qui que ce soit.

Интернет-магазин Hypermarché предлагает широкую гамму джинсов Wrangler, не требующую 40% ремонта для определенных моделей. Vous pouvez acheter de la monnaie locale в рублях, si vous effectuez un achat de la Fédération de Russie, de la hryvnia — également de l’Ukraine.Кроме того, этот сайт предлагает автоматизацию международной ливневой службы, направленной на DHL aux résidents в Украине и России (это неправильное использование в Украине и в России). Et l’axe d’achat à l’adresse du transporteur n’est pas visible: le site accept, avant paiement, les cartes, dont les adresses bilingues, sont prélevées sur l’adresse de livraison.

Вердикт

Jeans Wrangler — безпечатно, хорошо … Вся джинсовая ткань с богатой историей и риском, может быть использована для более мягкого использования стиля и дизайна.Eh bien, dans le fait qu’il n’y a pas besoin de partager le prix et la qualité, les rivaux du Wrangler sont pratique stupides: tout le virobnik est écrit par une équipe qui a dix ans pour ses messieurs.

баллов і «Fabriqué aux États-Unis.» Леви с’аррет
usine à Etats-Unis и 2006 г. Рош. Société pour traduire vyrobnitstvo tudi, pas cher robinnytsya
Облигер. Джинси Леви’с Courir Vers Латиница Amérique en Egypt, авант сорочки, сорочки — en Chine (эль
Vicieusement pour ЭТАЦ-УНИС!).
 • Джинсовые джинсы (Côté face) être coupable, mais nous serons rémunérés. Fil
  поворотный Мицный, синтетический для продажи из синтетики.
 • Le bon argent américain va droit au but. Эссеист кулон la nuit помазати
  обома Mains contrefaites turques et л evi «s »Depuis les États-Unis, voir tout de suite круассан.
  Naviguer форм ре Жинси L’actualité européenne de l’entreprise і аллергия на пуантиль
  Америка. т кань джинсы ЛЕВИ «С» viroblenie dans l’Union européenne па меньш якисна, эль
  gagné іnsha, viens de тієї, с Quel меланж ре jeans pour les États-Unis.
 • Les jeans LEVI’S sont cousus, en grand, à partir d’un sergé de type diagonal. en Tissu
  мА dégager les bébés en diagonale sur les modèles, qu’ils soient de couleur ou d’obrob.Черная джинсовка
  Люкс чорна, як з vyvorotu, donc du visage. Светлый виворот на Черно джинсы запрос на
  Модели SHRINK-TO Аюстер que NOIR RINÇÉ.
 • Naybilsh s’est emparé du modèle 501: côté neuf, la présence à la ceinture.
  étiqueter імья историческая модель: «ХХ». Ne mettez pas de signe sur le tamis des modèles.
 • L’étiquette elle-même n’est pas un shkira, mais un carton spécial provant d’entrepôts multidimensionnels. N пено
  étiquette sur jean z мерде люмьер Stonewash (noir et blanc) — tse znaka «Палова»!
  Étiquette maє absolument видповидати Porter un pantalon, en laver les morceaux
  tout à la fois à partir de jeans.Sur des étrangers avec un jean que j’étiquette абсолюция цили и новый
  Одорант друкарской фарбой «.
 • Il y a un tampon sur «l’ours» sur le model 501 (et seulement sur eux), ce qui signifie —
  куск пидроздилом Леви дюймов ре ля ETATS-UNIS. Якшо його тупиде, это еффраянт. Тампон peut-être pas buty
  а.е. Européen Coudre.
 • Levi’s 501 pour acheter un goodziki. Якшо ви савайт сур цих джинсы блискавку, бижит
  de le vendeur. Oudziki blâmé pour l’alliage de nickel, bili. Goodziki z middu abo
  тонны метра uniquement sur le modèle chant avec traitement special
  (Прання). Онт размеров W27- Ленты W29 (tout de suite avec la ceinture) — 4. Au premier
  хвост — 5.Sur le grand хвост — 6 des choses.
 • Поверх моделей категории Red Tab, заклепки не фиксируются на открытых дверях.
  Киш девант. au уникальные заклепки для манекенов и манекенов
  моделей для заливки р. Заклепки квадратных метра купонов двух цветов на коле: LS & CO-SF .
 • Заклепки eux-mêmes peuvent être soit en alliage moyen, soit en alliage de nickel.Vérifiez la couleur du modèle. Онт
  Bleu marée, по част., Гудзики и заклепки из никеля, покрытые коррозией — немовби
  панталон vivudili zi бас taux смешиваемый. Ale au jean de la colora indigo l’odeur de l’ancien.
 • Sur la partie interne du gudziki, des vibrations
  obtenir du magenta la вибрация является идеальной!) Le nombre qui peut être tiré du nombre sur l’étiquette
  кусков jambe de pantalon liv в среде.
 • Модель 501 имеет секретность с информационным этикетом, соответствует требованиям кутюрной премьеры
  в среде. Sur neuf toutes les information de service sur la fête et l’usine ont été démontées.
  пара qiu léger les pantalons. Текст peut être noir, sableux et carrés marron- déposer
  центя виробнства. Juste là, sur chiffre d’affaires, l’instruction pour le koristuvach sur
  черчер вироб.L’étiquette Wu qiu est тканевый fil plat métallisé avec microtexte et
  голограмма.
 • Джинсы Chez Levi’s єв Viddilennya européenne, yarlik large, une barre prendre sa revanche инструкция
  par un coup d’œil derrière le virob des usima movs de la planète Terre.
 • Le pays d’origine du modèle 501 est marqué par une étiquette, qui est cousue dans la ceinture au dos à partir du milieu.
  Информация sur le nom du modèle et le style est cousu à la taille avec un col au milieu
  arrière.
 • Моделей Levi’s Red Tab с этикетом с информацией об услугах, la taille et
  инструкция cousu dans la ceinture du côté gauche au-dessus du gonflement antérieur, du vyvorot. Ici
  désigné que Мис народження Вироби.Микротекст сутній. Chiffres sur gudziku ta na tsiy
  étiquette aussi coupable збигаться. блискавки appelle le logo de Vibito Levi, et au milieu —
  довжина в замке «ЯКК 45», тел. logo, de toute façon il est vide.
 • Увага !!! Онт ассис quelques heures, ле джинсы О ЛЕВИ «С» эт Н.-Э. Н.-Э. моделей г сувенирный сувенир в визуализатор
  Красный Гран-Претр , dans laquelle seulement пиктограмма depôt de brevet «®», без логотипа «Леви» с «.
  Незаметный, pour l’instant l’entreprise est tellement cambriolée, эль Ne le frappe pas, ce n’est pas une merde!

 • Пастушка
  • snu la pensée a élargie, Вт рейнджер Уникальная ткань для ткани
   серже » САРЖЕ-КАССЕ (ou yalinka, chez les gens ordinaires).Ale tse n’est pas le cas. Z телес Tissus
   трэбюше seul Модели с жесткой рамой и жилетами, адаптированными в стиле купе COWBOY CUT.
  • Les modèles de la série boucle dorée (специальная гарнитура), peuvent être cousus et fabriqués en fabric
   с bébé en diagonale. Пример: Wrangler 13MWZ prélavé en bleu antik —
   .
   мм м Тисс bébé en diagonale.
  • Tissu y Пастушка Je suis sûr que c’est très important, un peu «pukhnasta» navpomacki.
  • Rangées sur un polyester avec des fils de la couleur Principale du Modele — elle n’est pratique pas visible
   а.е. модерн джинс. Dans le monde du lin, les rangées sont magnifiquement проявляют.
  • Sub, rang d’appel sur la jambe de pantalon de l’appel (ne pas frotter les gruaux). шево по
   Верховный выезд).Tissu buvard d’avant en arrière. Rangée de fils Viconano два квитив —
   апел. minerai, interne à la couleur du modèle. Модели 935 и 945, расположенные на перекрестках
   fils de viconani un colora — рудими.
  • Этикетки «Шкирян» из серии Cowboy Cut, сделанные на заказ. Aux «Plaques d’immatriculation»
   Пастушка étiqueter plastique à ressort vikonaniy z, linoléum scho nagadu, chocolat colori.
   Логотип в стиле модерн вид аркан. Онт Modèles 935 et 946 avec étiquette souple marron
   шкирозамінник.
  • Прапорец — «лангетный» куск в данс ле ранг au dessus du renflement arrière droit poussent derrière la couleur du puceron і
   логотип. Це déposer tous les modèles (Chervoniy, noir, bleu и т. Д.), Pour les plaques d’immatriculation — par écrit
   «Motuzkoy», et l’axe, je connais le même, les modèles 935 et 945 ont des lettres pratiques.Гудзик Мидный
   («Серебряный Едишен»), en yak logo vibito на viglyadi stibkiv. Langue au château
   Прямоугольник из жизни в стиле модерн, в стиле коровьего чобота.
  • Des rivets aux petits, mettons une goutte dans les gros et les «renards», des petites gouttes lisses.


  Levi’s est l’une des marques les plus populaires, les plus populaires et les plus anciennes, qui est une marque haut de gamme pour l’argent.L’entreprise a enraciné son travail en 1892 rotsi, et en peu de temps, elle a remporté le titre de «nice». Vous pouvez aussi lire tsikavu avec nous.

  Sur le marché aujourd’hui, il y a beaucoup de nourriture à vendre avec du коньяк. Les années du jour avec un côté gauche ne sont pas de la frivolité. Si vous êtes coupable d’intelligence, la similitude avec les originaux n’a pas d’importance pour l’appel, les contrefaçons — tout de même, la dependance n’est pas encore meilleure.

  D’où viennent les jeans Levi’s originaux

  Une partie de virobu

  Джинсы марки sont d’ailleurs vibrés à cause du syruvini coûteux, par la technologie de pliage de «la couture idéale».La raison elle-même est à blâmer, car les prelèvements originaux ne sont pas bon marché. La liste de prix dont le prix est inférieur за 60 долларов sera commandée pour ceux qui pourront vous aider.

  В некоторых случаях, когда это возможно, больше не может быть продолжено, плюс два раза в день, когда вы выбираете бутик в официальной линии, а также предоставляет информацию.

  Avis sur Virobnik

  Des usines marque légendaire ont leur propre grand roztasovani en amérique latine, et ce jean «Сделано в Мексике» — это оригинальные брюки.Et l’axe «Zrobleno aux USA» — это главный знак p_drobka.

  Soyez respueux, même si c’est très important pour un signe sans important, mais dans notre méta — l’achat de jeans de rechange.

  Arches sur le dos

  Sur tous les modèles de pantalons de la compagnie Lévis sur les backguards є arches soignées. Shvi tsikh des arcades elles-mêmes ne s’entrelacent pas une pour une, mais s’imposent plutôt. La puanteur est précise, il ne faut pas la laver.

  Arkadi — это уникальная карта посетителей с обслуживанием по цене.Pour le sort de l’entreprise, la ligne elle-même a été modifiee, mais la forme du premier jour était la même car elle ne sera pas la même.

  Лангет

  Pour l’aide de la peau Levays veine postérieure jean agrémenté d’une petite chervona leybochka, cousue dans la citerne, sur des fils bleu yak le nom de la marque est nommé.

  Якщо ви джинсовые джинсы с характерными чертами, bière sans onglet ts’go — un chaîne pіdrobka.

  Pas beaucoup de clear: le pari deyaki peut être un onglet chervoniy, bien que changer le nom de la société en une nouvelle lettre «R» affichant.En fait, c’est normal, un tel rang est destiné au nid d’abeilles cutané de vapeur для фасилитатора эвакуации вечеринок в стиле. Des centaines de couples seront «heureux» et se feront un plaisir de vous aider.

  En écrivant le nom de la marque, vous avez deux options: Levi’s et LEvi’s. Варианты инфракции вірні.

  Джинсовая ткань для марки Levi’s

  Джинсовая ткань для ярких джинсов, джинсовая ткань и другие джинсы.Les petits sont en diagonale, бис плюс лиссибл.

  Sur l’étiquette de la ceinture шкіряны

  Нашивка — это ткань из полимерной картонной коробки и ее ткань, созданная на основе джинсовой ткани. Sur le nouveau le nom est firmi-virobnik et un cachet Traditionalnel: deux chevaux de jeans, комментарий déchirer.

  La société a préparé des jeans pour plus d’informations. En termes simple, «tse» signifie que, si les jeans sont dans le style vintage populaire, alors l’étiquette sera ancienne.En même temps, nous sommes nouveaux. Pièce par piece, le patch n’est pas petit et les oreilles visibles.

  Birka est de forme rectangulaire ou carrée, inshі vigini — signes de viroba peu original.

  Модель джинсовой одежды, которая является популярной, является 501, сувенир из простой аббревиатуры XX, созданной для одежды. Varto s’émerveille devant le petit intérieur de l’ajonc frontal du viroba, sur le nouveau tembre iz écrit XX. L’apparition d’un tel signe est privée du modèle 501 de la virobnitstva européenne.

  Étiqueter

  De retour sur la ceinture du côté intérieur de la marque de la levays, une petite etiquette est cousue à partir des numéros de modèle attribués et de la selection. Sur la plupart des modèles, le numéro est une couleur de nom de ver. Avant qu’ils ne начинается в jouer avec de simples étiquettes en noir et blanc, les information sur eux sont à blâmer pour les mêmes et sur les couleurs.

  Les bords de l’étiquette sont bien définis et cousus dessus.

  Sur les modèles deyaky sur le ciseau du côté intérieur, или тампон, созданный Ceci une paire de Levi’s.

  Soyez prudent, cette réplique n’est pas enfantine. Les entrepts qui fabriquent des produits broyés copient souvent les принципиальные моменты оригинала, dans différents cas: arch, patch, tab. Mais tout l’intérêt se трут в деталях и le signe est bas, ce qui peut être symboliquement qualifié de «suspect».

  Аксессуары для джинсов Levi’s originaux

  Болт

  Sur les jeans d’origine, tous les boulons augmenteront en preparation pour le métal.La présence d’éléments du matériau est un signe d’enfant.

  J’utilise ces gros boulons à côté des gudziks plats, sur lesquels je les nommerai clairement: Levi Strauss.

  Sur la bague du boulon, il y aura un numéro deibration. Yaksho, nous avons renversé la partie arrière déformée du boulon, et en raison de la figure, c’est malheureux, car je dirai le droit avec la réponse.

  D’ailleurs, les chiffres sur les essayages sont le garant du fait que les jeans sont préparés par le souci.Dès que la ligne Levi Straus est collée, le numéro sur l’anneau de boulon est à blâmer pour le numéro, qui se Trouve sur l’étiquette, qui est cousue dans la jambe gauche du pantalon.

  Блискавки

  Le Clin d’œil est bien cousu, les petites coupures ne seognent pas, se coincent avec un léger effondrement et ne viennent pas. Аксессуары, блискавки для марки, общество, выпускаемое YKK. Émerveillez-vous devant le chien, frappez le tampon Levi’s en haut. L’un des premiers peut être utilisé com signe.Ale du côté intérieur, l’abréviation YKK est vibrée. La visibilité est un signal important pour un acheteur.

  La couture du jean gauche d’origine est exactement la même, tous les rangs sont égaux, les bâtons sont faits. Laissez votre jean vous servir encore mieux la plupart des heures et vous aurez une fierté.

  C’est évident, la réplique est bonne, peut-être qu’elle ne vaut pas rien, mais la technologie en preparation sera évidemment inapprieee, mais ça va être «digne d’une saison».

  Schob achats unique de nourriture, cupuvati réference virobi de la marque plus joliment dans la boutique en ligne officielle Levi.com (regardez autour de la boutique).

  Les fringantes années 90, depuis qu’elles ont commencé à vendre des gros jeans en Ukraine, et plus encore, elles ont donné naissance à des stéréotypes chantants incontestés sur la qualité des produits importés, tant ils étaient idérités de lacément de lacés ceux qui aiment les jeans depuis longtemps.Nous aimerions développer un tsi mifi cette année, à partir du même:

  Міф №1 — si les jeans Levis sont moins chers que 80 $ — un prix. Beaucoup d’acheteurs ukrainiens ont sondé les prix dans les magasins officiels des distributurs, qui begin a plus de 100 долларов за пару, и не s’agit pas d’acheter c’est moins cher. S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, com le prix de la politique devrait être Privé des pays d’Europe, les États-Unis ont des originaux. Les jeans Levis peuvent être achetés pour 10 USD, franchement, s’il ya beaucoup de bagages (например, une paire de la même taille dans les soldes de saison n’est même pas populaire), milieu prix des jeans Lévis sur le marché américain, il est de l’ordre de 40-60 долларов.L’axe de ce que les jeans de notre magasin sont en vente à un prix aussi raisonnable — d’Amérique et non d’Europe, com le prix des distributurs officiels. Dans un tel rang, la règle «plus cher — plus beau» dans ce type de vipadku ne reste pas bloquée, et si l’original peut être trop cher, cependant, il суффит де l’acheter auprès de vendeurs de haut en bas.


  Le mythe n ° 2 est une référence classique pour un cholovik — juste 501. Fou, Levis 501 est un classique, mais la marque предлагает определенные nombre d’autres modèles classiques — par instance, droit ou 505 (ils l’appellent » 501 сур блискавцы »).A la même heure, 501 комментируем в сортирах в легком стиле, заменяем джинсовый брют традиционный, или модный стиль, который не похож на классические апелляции. De plus, ne vous conçu 541 Athletic Fit spécialement для спортсменов, плюс vilnu в стегне. En un mot, tout n’est pas si simple. Il est Recommandé d’essayer ces options, car elles peuvent vous regarder de manière plus organique, pas les légendaires 501.


  Levis 541 Coupe Athlétique

  Mythe n ° 3 — комментарий к деталям украинской экономики. Clientèle Bagato для nous Appeler et le mettre sous напряжения, ce modele chi est en panne et même sceptique face aux микрофоны non invités. Le plus grand scepticisme pourra rattraper la Chine, ayant déménagé, elle y sera privée d’un gran de sel. L’hospitalité de vous transférer — la qualité du jean levis original est basée sur le plus populaire, tout droit venu du pays du virobnik.Suchasnі Levaysi se rend en Égypte et en Haïti (501 фут классических), en Chine (beaucoup de modèles féminins), au Bangladesh, au Cambodge, au Pakistan, en Malaisie, à Turechchini, en Pologne, au Lesotho — vous rendre douvez vous les magasins de gin américains. Il existe également un pari, cousu sans interruption aux USA, за период от 150 до 300 долларов США, прием сыворотки. Belle Coupe de Cheveux Bavovni (Vibre à l’usine américaine Cone Mills) et cousu. Les mannequins, cousus derrière les frontières des Etats-Unis, ne reconnaissent pas du tout la qualité de l’opération, l’auteur de ces rangs s’est mué en un un Complete.Même s’il ne s’agit pas d’un produit, sa qualité est strictement contrôlée par les représentants de la société Levi Strauss, les règles de couture, de Commercialization, d’admission des signes sont les mêmes sur toutes les paires, néanmoins , ан факт.